Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet zákazníkov dátových služieb v prvom polroku 2017 opäť rástol.

K 30.6.2017 Orange evidoval 1,36 milióna zákazníkov mobilných dátových služieb, čo predstavuje 5% medziročný nárast. Počet zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo FixLTE, sa zvýšil o 6% na viac ako 167 tisíc. Celkovo Orange registroval 2,856 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb a 188 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 69 tisíc zákazníkov digitálnej TV.

Kľúčovým momentom uplynulého polroka bolo spustenie fixného LTE, teda pevného internetu v 4G sieti. Tá je dnes dostupná pre 80% populácie SR, pričom zákazníci v nej môžu okrem mobilného internetu s rýchlosťami do 225 Mbit/s využívať už aj fixný internet s rýchlosťami do 30 Mbit/s. To predstavuje optimálne riešenie pre tých zákazníkov, ktorí nie sú v dosahu optiky a hľadajú pevný internet s parametrami podobnými alebo lepšími ako DSL. „Našim prioritným záujmom je ponúknuť zákazníkom bohaté možnosti konektivity a zabezpečiť, aby mohli využívať kvalitné a rýchle internetové pripojenie bez ohľadu na to, či bývajú vo veľkom meste alebo na vidieku. Chceme, aby mohli byť všade online spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje a tým byť pre nich užitočným partnerom,“ povedal Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orangeu.

Ďalšou inováciou, ktorú Orange v uplynulom polroku spustil vo svojej 4G sieti, bolo sprístupnenie VoLTE, teda prenos hlasu cez dátovú sieť, čo umožňuje v súčasnosti najkvalitnejší spôsob telefonovania a bezproblémový prenos dát zároveň. Túto službu za 2 mesiace od jej spustenia využíva takmer 30 tisíc zákazníkov.

Význam a opodstatnenosť investícií do 4G siete okrem spomínaných inovácií potvrdzuje aj neustále rastúca dátová prevádzka. V 4G sieti zákazníci Orangeu medziročne preniesli 1,7 násobne viac dát a k 30. júnu prenesený objem dát prekročil 4,5 mil. GB. Tento objem tvorí takmer 46% z celkového objemu 9,8 mil. GB prenesených dát, čo je celkovo o 37% viac než v roku 2016.

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.6.2017 dosiahli 269,9 mil. eur, čo medziročne predstavuje polpercentný pokles. Až 22,9% tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 47,5 mil. eur. Stále významnejšiu časť výnosov tvoria výnosy z fixných služieb. Na celkových výnosoch tvoria takmer 5% a medziročne zvýšili o 4% na 13 mil. eur.