Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K 30. septembru 2019 evidoval Orange celkovo 2,787 mil. zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Ich počet sa medziročne zvýšil o 0,4 %. Pozitívny vývoj zaznamenal Orange aj pri počte zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo fixného LTE. Ten sa medziročne zvýšil o 5 % na 192 tisíc. Počet zákazníkov digitálnej TV dosiahol 95 tisíc, o 40 % viac ako v rovnakom období uplynulého roka. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30. 9. 2019 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli 409,3 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 0,8 %, pričom výnosy za tretí kvartál 2019 narástli o 1,7% v porovnaní s tretím kvartálom uplynulého roka.

V uplynulom kvartáli sa Orange stal jediným operátorom na trhu, ktorý svojim zákazníkom dokáže poskytnúť ten najlepší športový obsah – exkluzívne  Ligu majstrov UEFA, Fortuna ligu i Premier League, a to na celom Slovensku.

Popri zatraktívňovaní svojho športového televízneho obsahu zaznamenal Orange  významný míľnik aj v dostupnosti internetu. Práve fixný internet od Orangeu je najdostupnejší internet na Slovensku, prístup k nemu má už takmer 1,7 milióna domácností na Slovensku, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre takmer 516 tisíc domácností v 61 mestách. Najmodernejšiu 4G sieť si môže užívať viac ako 95 % populácie Slovenska. Nielen dostupnosť internetu, ale aj digitálne zvyklosti jeho užívateľov sa podpisujú pod neustály nárast dátovej prevádzky. Už tradične, aj v treťom kvartáli 2019 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o tretinu viac dát, pričom 75 % dát z celkového objemu 22,9 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti.

S neustálou potrebou zákazníkov byť všade online, rastúcim počtom užívateľov digitálnych technológii a ich prítomnosťou v životoch ľudí sa Orange začal ešte intenzívnejšie sústrediť na ich rozumné a bezpečné používanie predstavením svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania – Všetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť.

Za posledných 9 mesiacov roka 2019 zaznamenal Orange pozitívny trend aj v oblasti portácií zákazníkov. Počet zákazníkov, ktorí sa rozhodli preniesť si svoje číslo od iných operátorov do Orangeu, sa medziročne zvýšil o 17% na viac než 51 tisíc. Naopak, počet tých zákazníkov, ktorí si prešli zo svojim číslom z Orangeu k iným operátorom klesol o 9 % na 60 tisíc.

Značky: