Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V interiéri Triedy S dosahuje moderný luxus novú úroveň. Dizajnéri vytvorili príjemné prostredie s rázom salónika, ktoré sa vyznačuje eleganciou, vysokou hodnotou a ľahkosťou. Prístrojová doska je vďaka svojej novej architektúre, modernému stvárneniu plôch a ergonomickému usporiadaniu displejov skutočným vrcholom interiéru. Program pohodlia však pokračuje ďalej: vysoký komfort jazdy a zvukový komfort, ako aj rozsiahla ponuka programov KOMFORT ENERGIZING sa v Triede S stará o pohodlie cestujúcich. Cestujúci zostávajú fit aj vďaka efektívnemu filtrovaniu vzduchu, ktoré naznačuje svoju novonadobudnutú vyššiu výkonnosť aj svojím novým názvom REGULÁCIA VZDUCHU ENERGIZING.

V Triede S sa už od nepamäti cestovalo pohodlne a pracovalo uvoľnene. S novou generáciou sa interiér úplne vyvinul na takzvané tretie miesto, teda priestor medzi domovom a pracoviskom. Takmer všetky rozmery komfortu oboch variantov, teda Triedy S s krátky a dlhým rázvorom, na predných a zadných miestach na sedenie boli vylepšené. Pocit z priestoru pôsobí príslušne veľkoryso. K tomu sa pridáva revolučný dizajn interiéru s prvkami, ktoré pripomínajú architektúru interiérov a dizajn jácht. Medzi prednosti patria okrem piatich obrazoviek aj veľké ozdobné prvky na prístrojovej doske a v zadnej časti (pri zadnej časti prvej triedy). Medzi mimoriadne atraktívne vyhotovenia patrí drevená dyha s otvorenými pórmi, ktorá je potiahnutá jemnými ozdobnými vložkami z pravého hliníka, ktoré kopírujú tvar drevenej dyhy.

Technológia svetelných diód umožňuje interaktívne osvetlenie interiéru: aktívne náladové osvetlenie je integrované do asistenčných jazdných systémov a dokáže vizuálne podporovať výstrahy. Aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla tak napríklad pred hroziacou kolíziou varuje červenou svetelnou animáciou. Náladové osvetlenie okrem toho dokáže sprostredkovať spätnú väzbu napríklad pri ovládaní klimatizácie alebo hlasového asistenta „Hey Mercedes“ (Ahoj, Mercedes).

Aktívne náladové osvetlenie je integrované aj v riadení komfortu ENERGIZING. Jeho komplexný prístup „Fit a zdravý“ umožňuje, aby sa rozličné komfortné systémy, z ktorých niektoré sú v Triede S podstatne zdokonalené, mohli zapnúť stlačením tlačidla alebo hlasovým príkazom a spája ich do programov, čím vytvára svet plný zážitkov. Zároveň sa v interiéri vytvorí vhodná atmosféra – napríklad taká, ktorá pri únave vitalizuje, alebo taká, ktorá pri vysokých úrovniach stresu uvoľňuje. KOUČ ENERGIZING dokonca navrhuje vhodný program na zvýšenie telesnej kondície alebo pohodlia na základe informácií o vozidle a ceste. Pokiaľ vodič používa príslušný chytrý telefón alebo fitness náramok, do inteligentného algoritmu funkcie KOUČ ENERGIZING sa začlenia aj informácie o kvalite spánku a úrovni stresu. Pre čínskych zákazníkov Triedy S vyvinul Mercedes-Benz v Číne samostatnú ponuku KOMFORTU ENERGIZING.

„Naši zákazníci Triedy S sú veľmi nároční. S novou Triedou S vás pozývame zažiť úplne nový luxusný zážitok. Podporuje ho naša nová filozofia dizajnu, ktorú nazývame ‚Zmyselná čistota‘, náš 100 % záväzok ku kvalite a láska k detailu. Výsledkom je revolučný interiérový zážitok v atmosfére, v ktorej sa prejavuje napätie medzi digitálnym a analógovým luxusom,“
Hartmut Sinkwitz, vedúci interiérového dizajnu

„Tradícia sa stretáva s progresiou – napríklad pri veľkých drevených plochách, ktoré dozaista mnohých prekvapia. Jedinečnou zaujímavosťou sú ozdobné prvky z dreva vlašský orech s otvorenými pórmi: váš jachtový dizajn charakterizujú ozdobné vložky z pravého hliníka, ktoré kopírujú tvar dreva. Exkluzívne materiály a umenie remeselnej výroby nájdete aj v novej generácii sedadiel,“ Belinda Günther, vedúca oblasti farieb a obložení.

„Luxus je dnes definovaný komplexným vylepšením. Luxusný jazdný zážitok závisí od veľkého množstva faktorov a musí zaujať všetky zmysly. K tomu už tradične patrí aj nehlučné cestovanie. Patrí sem však napríklad aj zjednodušenie života zákazníka, pretože intuitívne ovládanie a rozsiahla konektivita šetrí množstvo času,“ Dirk Fetzer, vedúci úseku produktového manažmentu Triedy S

Novú Triedu S možno zažiť mnohými zmyslami – zrakom, dotykom, sluchom a čuchom. Možno ich priradiť k oblastiam podpory, ochrany, interakcie a pocitu pohodlia. V tejto myšlienkovej mapke sú uvedené kľúčové prvky obsahu tretieho špeciálu:

Prehľad toho najdôležitejšieho

Revolučný dizajn interiéru pripomína prvky z architektúry interiérov a dizajnu jácht:

Nová Trieda S je založená na šiestich pravidlách príručky dizajnu, ktorá je definovaná značkou Mercedes-Benz:

 • Neočakávané momenty:
  1. Nová architektúra interiéru a nová koncepcia používateľského zážitku pre veľkorysé prostredie pripomínajúce luxusný salónik
  2. Celá prístrojová doska sa zlúči s veľkým telom predného ozdobného prvku do jednej časti
  3. Veľké displeje, centrálny displej teraz vo formáte na výšku
 • Stimulujúce kontrasty:
  1. Svetlé verzus tmavé
  2. Vizuálne mäkká (koža) verzus tvrdé povrchy (klavírový lak)
  3. Veľkorysosť prístrojovej dosky verzus prísne povrchy displejov
 • Úžasné tvary
  1. Mimoriadne veľké ozdobné prvky dodávajú kvalitným drevám výrazný vzhľad Navrhnuté s citom: proces ručného modelovania na hlinenom modeli pre dosiahnutie najlepších možných proporcií
 • Voľné tvary a geometria
  1. Zoskupenie ozdobných prvkov je štrukturované podľa paluby lode a prúdnic
  2. Centrálny displej sa voľne vznáša a opiera sa o prístrojovú dosku a plynulo sa mení z 2D geometrie displeja na 3D sedlovú geometriu na stredovej konzole
  3. Prechod z displeja na ozdobný prvok v podobe čierneho panelu je zvýraznený vznášajúcou sa lištou s horným ovládacím poľom
  4. Dizajn a funkčnosť idú ruka v ruke s grafickým stvárnením sedadla, ktoré je vyhotovené na mieru a tvarované. Vyznačujú sa zošitím a perforáciou
 • Výrazná kresba tvarov
  1. Štyri ploché stredové dýzy a horizontálne členené gondoly patria medzi nové dizajnové prvky
  2. Dve úzke a zvislé bočné dýzy formálne ukončujú prístrojovú dosku
  3. Dôsledné redukovanie ovládacích prvkov podčiarkuje minimalisticky moderný vzhľad interiéru; toľko tlačidiel, koľko je potrebné a tak málo, ako je možné
  4. Segmentovanie do oblastí ovládania (napr. ovládač nastavenia sedadla)
  5. Grafický dizajn náladového osvetlenia (podrobnosti pozri nižšie), v hornej časti sa aktívne náladové osvetlenie nachádza za čiernym panelom
 • Prirodzená atraktívnosť
  1. Nová generácia sedadiel s plynulým, trojrozmerným dizajnom: ako mušľa usídlená v prostredí
  2. Veľký drevený ozdobný prvok pripomínajúci vodopád medzi cestujúcimi na zadných sedadlách v prípade výbavy s individuálnymi sedadlami
  3. Generácia volantu s uchytením pripomínajúcim kalich pre absorbér nárazu

Príjemná atmosféra počas dňa i noci vďaka aktívnemu náladovému osvetleniu:

 • Svetlo zahalí všetkých cestujúcich (osvetlenie aj zo stropnej ovládacej jednotky a zadnej časti predných sedadiel)
 • Na každom 1,6 centimetri sa nachádza jedna svetelná dióda vo svetlovodnom prvku, celkovo sa v interiéri nachádza približne 250 svetelných diód
 • Ovládajú sa v reálnom čase prostredníctvom zbernice CAN
 • Svetlovodný prvok a difúzor umožňujú farebné postupy a jemné animácie „svetelnej sekvencie“
 • Jas je desaťkrát vyšší ako doteraz (200 kandela na m2), vidno ho dobre aj počas denného svetla; automatické prepínanie medzi denným a nočným režimom v závislosti od svetelnosti okolia
 • Nastavenie farieb a jasu (20 stupňov) prostredníctvom MBUX/hlasového asistenta
 • Ďalšie funkcie aktívneho náladového osvetlenia (mimoriadna výbava):
  1. Podpora pri výstrahe, integrácia do asistenčných jazdných systémov; Červená svetelná animácia, napr. pri asistentovi udržiavania v jazdnom pruhu a asistentovi brzdenia, ako aj pri výstrahe pri vystupovaní
  2. Potvrdenie pri obsluhe; Keď je automatická klimatizácia nastavená v niektorých zónach teplejšie alebo chladnejšie, spustí sa viditeľný impulz; V prípade hlasového asistenta „Hey Mercedes“ (Ahoj, Mercedes) svetlo animuje príslušné miesto na sedenie, napr. keď sa očakáva hlasové zadanie
  3. Integrácia do KOMFORTU ENERGIZING; Príslušný farebný svet podľa programu

Nová podoba zdokonalenej ponuky KOMFORT ENERGIZING:

 • integrované sú inovácie Triedy S, ako aktívne náladové osvetlenie, veľké displeje a nové obsahy s animáciami s vysokým rozlíšením
 • Charakter programov (Čerstvosť, Vitalita, Teplo, Radosť, Pohoda) sa zvýraznil
 • Flexibilnejší priebeh jednotlivých funkcií v rámci programu
  1. Režim Pridania: spolujazdec sa môže pripojiť k aktuálnemu programu
  2. Režim Zdieľania: váš program môže byť navrhnutý ostatným spolujazdcom pri nástupe do vozidla
 • Čiastočne exkluzívne použitie komfortných systémov, napr. špeciálna masáž v rámci programu Vitalita
 • Integrácia hlasového asistenta „Hey Mercedes“ (Ahoj, Mercedes): vyjadrenie typu „som vystresovaný“ automaticky spustí program Radosť s regeneračným charakterom
 • Zvukový obraz prostredia prispôsobený konkrétnemu programu v kvalite priestorového zvuku, špeciálne navrhnutý zvukovou agentúrou
 • Samostatná ponuka KOMFORTU ENERGIZING pre Čínu, ktorá bola vyvinutá priamo v Číne
 • KOUČ ENERGIZING: odporúča programy KOMFORTU ENERGIZING na základe informácií o vozidle a ceste. V prípade, že vodič používa príslušnú nositeľnú elektroniku, do algoritmu sa prenesú aj informácie o kvalite spánku a úrovni stresu

Výkonný filtračný systém:

 • REGULÁCIA VZDUCHU ENERGIZING: nový systém filtrovania vzduchu, mimoriadne účinný proti jemnému prachu, peľu a zápachom
 • V závislosti od trhu: ukazovateľ kvality vzduchu
 • Balík AIR BALANCE s ionizátorom a aktívnou aromatizáciou s vlastnou vôňou Triedy S

Ergonómia šitá na mieru vodičovi a cestujúcim v oboch verziách Triedy S, teda s krátkym aj dlhým rázvorom:

 • Výrazné vylepšenie rozmerov interiéru pre vodiča, spolujazdca a cestujúcich na zadných sedadlách
 • Premyslená koncepcia rozmerov
  1. Stredová os riadenia a stred sedadla vodiča sú v jednej línii: symetrická poloha vodiča pre všetky typy postáv
  2. Prispôsobenie oblasti nastavenia volantu a sedadla vodiča: ešte individuálnejšie nastavenie sedadla
  3. Bod držania na venci volantu sa posunul mierne dozadu: ešte komfortnejšie držanie tela pre cestujúcich, ktorí pôsobia vyššie v sede než v stoji
 • Automatické nastavenie sedadla a volantu: ADAPT
  1. Pred naštartovaním stačí ak vodič zadá svoju telesnú výšku do MBUX , resp. ju povie hlasovému asistentovi MBUX
  2. ADAPT vypočíta optimálnu polohu vodiča pre zadanú výšku a príslušným spôsobom nastaví sedadlo vodiča, volant a vonkajšie spätné zrkadlá. Následné úpravy sú samozrejme možné
  3. Vyvinuté pomocou digitálnych modelov ľudí a overené štúdiami so skutočnými vodičmi
 • Intuitívne zobrazenie a koncepcia ovládania: pozri Meet the S-Class DIGITAL, My MBUX
 • Kontrola viditeľnosti takzvanou digitálnou skúškou jazdy:
  1. Vďaka vizualizáciám vo vysokom rozlíšení prostredníctvom výkonného počítača sa optimalizuje odrazové správanie návrhov interiéru
  2. Na tento účel sa polohy na všetkých sedadlách vypočítavajú pomocou reprezentatívnej zbierky digitálnych modelov ľudí, aby bolo možné skontrolovať viditeľnosť z príslušných bodov, na ktorých by boli oči vodiča

Pohodlné sedadlá s rozsiahlymi možnosťami nastavenia a množstvom detailov v oblasti komfortu:

 • Úplne nové opierky hlavy (najmä viac miesta na kolená vzadu v polohe na ležanie)
 • Sedadlo vodiča a zadné odpočinkové sedadlo okrem iného s významne vylepšeným rozsahom/uhlom nastavenia
 • Komplexná a rozšírená ponuka detailov v oblasti komfortu
  1. Kinematika sedadla ENERGIZING po prvýkrát v Triede S: drobnými zmenami sklonu sedáka a operadla podporuje zmenu polohy pri sedení, ktorá má ortopedický prínos
  2. Vyhrievanie priestoru okolo hláv vo vankúši zadných sedadiel: plošné teplo prostredníctvom integrovanej vyhrievacej tkaniny, napájanie ovládané prostredníctvom tlačidiel (žiadne rušivé káble)
  3. Klimatizácia sedadiel teraz aj s radiálnym ventilátorom
  4. Vankúšová masáž: so šiestimi vzduchovými bublinami
  5. Masážna funkcia: bubliny sú hustejšie na povrchu, bližšie k cestujúcemu. Masážnu funkciu vďaka tomu výrazne cítiť
  6. Reproduktory v blízkosti uší integrované do predných sedadiel; Optimalizácia priestorového zvuku; Hlasové pokyny infotainmentu, napr. navigačné alebo telefónne pokyny, môžu byť zacielené na miesto vodiča
 • Všetky sedadlá s pečaťou kvality AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcia zdravý chrbát)
 • Na výber až päť variantov zadných sedadiel, s dvoma a troma sedadlami, funkciou zadného odpočinkového sedadla, sklopnou stredovou lakťovou opierkou alebo stredovou konzolou pre podnikateľov

Potešenie z tichej jazdy vďaka rozsiahlym opatreniam na zabránenie prenosu hluku a vibrácií do vozidla a vynikajúci komfort jazdy vďaka inovatívnemu systému podvozka E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE

Podrobnosti o najdôležitejších inováciách

Náladové osvetlenie: využívajú sa pri ňom svetlovodné prvky z priehľadného materiálu. Svetlo svetelných diód základných farieb, teda červenej, zelenej a modrej, sa odráža na rozhraní medzi opticky hustejším a opticky redším materiálom. Okrem statického svetla sa farby dokážu v rámci celého svetlovodného prvku striedať a vytvárať tak stvárnenia. Aktívne náladové osvetlenie vytvára svetelný pás, ktorý pozostáva približne z 250 svetelných diód, ktoré sú rozmiestnené po interiéri vozidla vo vzájomnej vzdialenosti 1,6 centimetra, pričom tvoria doplnkovú úroveň svetla. Optika je v tomto prípade navrhnutá tak, aby vznikla súvislá línia svetla. Svetelné diódy prepojené prostredníctvom zbernice CAN sa ovládajú v reálnom čase. Vďaka ovládaniu s frekvenciou až 25 Hz dokáže ľudské oko vnímať dynamické scenáre osvetlenia.

Kinematika sedadla ENERGIZING: kinematika sedadla ENERGIZING využíva elektrické nastavenie sedadla. Ak si vodič zvolí tento program, sklon sedáka a operadla sedadla sa bude počas jazdy opakovane mierne upravovať na základe nastavenia sedadla určeného vodičom alebo spolujazdcom (takzvaná poloha Domov). Zmeny možno vyjadriť iba v niekoľkých stupňoch, resp. niekoľkých milimetroch. Sedadlo prejde najskôr do polohy Zatvorená (v nej sedák sklonený dozadu a opierka dopredu) a následne prejde do polohy Otvorená s opačným sklonom. V prípade, že vozidlo disponuje viackrivkovými sedadlami, kinematika sedadla ENERGIZING zahŕňa aj funkciu bedrovej opierky. Kinematika sedadla ENERGIZING prispieva k zdraviu chrbta. Prirodzené zaťažovanie a odbremeňovanie svalstva, kĺbov a medzistavcových platničiek totiž môže viesť k uvoľneniu svalov a k lepšiemu prísunu živín do kĺbov a medzistavcových platničiek. Kinematika sedadla ENERGIZING je založená na patentovanom algoritme a ponúka tri programy na krátke, stredne dlhé a dlhé trasy. Tie sa líšia v počte cyklov nastavenia. Tieto programy si možno zvoliť pohodlne a s vizuálnou podporou prostredníctvom centrálneho displeja systému MBUX (Používateľský zážitok Mercedes-Benz).

Značky: