Bezpečnosť používateľov na internete ovplyvňuje množstvo faktorov. V prvom rade závisí od schopností používateľa vyberať na internete tie správne možnosti. Správne internetové návyky používateľom pomôžu vyhnúť sa internetových hrozbám, ako je krádež identity, peňazí či citlivých dát, ale zlé praktiky naopak pomôžu práve počítačovým kriminálnikom. Snahou spoločnosti Kaspersky Lab je upozorniť na tento problém a preto pripravila pre používateľov test, ktorý pomáha zhodnotiť úroveň počítačovej gramotnosti v oblasti kyberbezpečnosti a pochopiť, ako môže spôsob správania sa na internete ovplyvniť ich bezpečnosť a súkromie.

Kaspersky-Top-10-Habits_nowatPoužívatelia internetu častokrát nedokážu rozoznať potenciálne hrozby, keď sa s nimi stretnú. Taký je výsledok testovania používateľov spoločnosť Kaspersky Lab, do ktorého sa zapojilo 18 000 používateľov z celého sveta. Test pozostával z riešenia viacerých potenciálne nebezpečných, ale pritom bežných situácií na internete, ako prehliadanie webstránok, sťahovanie súborov, komunikácia cez sociálne siete.

Priemerne používatelia zo 16 krajín v teste kybernetickej gramotnosti dosiahli skóre 95 bodov zo 150 možných. To znamená, že v približne polovici prípadov simulovaných situácií vybrali bezpečnú možnosť a v druhej polovici prípadov si zvolili rizikové a potenciálne nebezpečné možnosti, ktoré obvykle vedú k strate osobných informácií, dát alebo peňazí.

Zaujímavým zistením je, že iba štvrtina (24 %) používateľov dokázala odlíšiť originálnu prihlasovaciu stránku do sociálnej siete od falošnej phishingovej stránky. Ešte zarážajúcejší je fakt, že až 58 % používateľov, ktorí sa zapojili do testu, dalo prednosť potenciálne nebezpečnej falošnej prihlasovacej stránke pred tou skutočnou. Každý desiaty otvára stiahnuté prílohy z emailu bez toho, aby ich najprv skontroloval proti vírusom, čo sa v podstate rovná spusteniu škodlivého kódu na počítači. Každý piaty používateľ vypne pri inštalácii programu bezpečnostný softvér, ak bráni inštalácii z bezpečnostných dôvodov.

 

Ak chcete vedieť, či je vaše správanie na internete bezpečné, otestujte svoju kybernetickú gramotnosť v krátkom online kvíze na stránke https://blog.kaspersky.com/cyber-savvy-quiz-cz/.

Chráňte aj svoj počítač a otestujte ho na prítomnosť škodlivého softvéru môžete bezplatným nástrojom Kaspersky Security Scan.

Značky: