Porovnávali sa odpovede lekárov a chatbot-a s umelou inteligenciou na otázky pacientov uverejnené na verejnom fóre sociálnych médií.

A výsledky? Pacienti uprednostnili ChatGPT v 79 % prípadov.

Odpovede AI boli hodnotené nielen ako kvalitnejšie, ale aj empatickejšie:

  • rýchlejšie a presnejšie diagnózy pre pacientov,
  • väčšia dostupnosť informácií o zdravotnej starostlivosti v odľahlých oblastiach,
  • zníženie pracovného zaťaženia preťažených zdravotníckych pracovníkov,
  • personalizované zdravotné poradenstvo dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Nuž chápem obavy mnohých ľudí v súvislosti so štúdiou, ktorá práve odhalila, že 79 % pacientov uprednostňuje odpovede od klienta ChatGPT v porovnaní s odpoveďami skutočných lekárov. Je nevyhnutné uznať jedinečné silné stránky ľudí aj umelej inteligencie a kritizovať postoje, ktorých cieľom je nespravodlivo pošpiniť obraz lekárov.

Zdravotnícki pracovníci však majú neoceniteľné ľudské vlastnosti, ako sú empatia, intuícia a schopnosť budovať dôveru, ktoré sú vo vzťahu lekár – pacient zásadné. Tieto aspekty nie je možné plne replikovať pomocou umelej inteligencie. Lekári si do svojej praxe prinášajú aj roky vzdelávania, odbornej prípravy a skúseností, čo im umožňuje riešiť zložité a diferencované prípady. Nezabúdajme, že sú to tí istí odborníci, ktorí zachránili životy toľkých ľudí vrátane tých na tejto platforme.

Na druhej strane, umelá inteligencia môže ponúknuť množstvo výhod v oblasti medicíny, napríklad zvýšenie efektivity, zníženie pracovného zaťaženia lekárov a zlepšenie prístupu k zdravotným informáciám v odľahlých oblastiach.

Myslím, že sa práve nachádzame sa v ďalšej z fáz politicko-spoločensko-sociálnej „pre-polarizácie“. Z čoho mi vyplýva, že náš súčasný svet nutne potrebuje viac umiernených ľudí, čo myslia na spoločné všeobecné dobro. A ako bude na tom v budúcnosti Umelá Inteligencia ?

Každý z vás, kto si toto prečíta, by mal mať na pamäti nastavenie a kontext (ako pri každej štúdii). V prvom rade kvalitu aj empatiu hodnotili ľudia, ktorí odpovede dostali, a nie odborníci.

ChatGPT je kalibrovaný tak, aby sa snažil vždy poskytovať pozitívne a podporné odpovede, takže ľudia sa samozrejme budú vo väčšine prípadov cítiť pochopení a budú hodnotiť odpoveď ako užitočnú.

To však neposkytuje jedinečné „vodítko“ o tom, aké účinné alebo medicínsky správne boli odpovede.

Zároveň lekári odpovedajúci na verejný príspevok sú pravdepodobne už prepracovaní a ťažko budú písať dlhé pasáže náhodným ľuďom. Takže zatiaľ toto iba opäť dokazuje, aká dobrá je automatizácia na prozaické úlohy, ako je písanie dlhých odpovedí veľkému množstvu ľudí.

Myslím, že by sme mali mať vždy na pamäti aj aktuálne obmedzenia:

  • skutoční lekári nám nemusia vždy povedať to, čo chceme počuť, ale pravdepodobne nám povedia to, čo NUTNE potrebujeme počuť.
  • zatiaľ čo LLM (large language model) nie je vyškolený na podávanie správnych informácií, ale na tvorbu presvedčivých a príjemných viet.

Epilóg

Mojou snahou určite nie je, aby ChatGPT vyzeral zle, ale musíme mať na pamäti, že integrita informácií nie je prvoradým cieľom LLM. No z tohto dôvodu LLM môžu byť aj „veľmi presvedčivými klamármi“.

Zdroj:

Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot

Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2804309

Julo Kováč, peerIT