Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pandémia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnila aj stanice technickej kontroly (STK) a s tým spojenú kontrolu technického stavu vozidiel, ktoré jazdia po slovenských cestách.

V predcovidovom období bolo najviac technických kontrol vozidiel počas jari a jesene, v zime a lete bol dopyt podstate slabší. V súčasnej dobe sa však situácia riadi hlavne podľa lockdownov, v rámci ktorých chodí na kontroly na STK menej áut. Tie pritom majú z lockdownu výnimku.    

Pre stanice technickej kontroly bol z hľadiska ich činnosti najhorším rok 2020. Počas roku 2021 sa však počty vykonaných kontrol opäť vrátili na predpandemickú úroveň a dokonca ju prekonali. V období prvých jedenástich mesiacov posledného predpandemického roku 2019 vykonali všetky STK na Slovensku spolu 1 384 019 kontrol, po nástupe pandémie v rovnakom období roku 2020 ich bolo len1 352 840.

V priebehu tohto roku stihli stanice technickej kontroly realizovať už 1 409 179 kontrol, teda najviac za posledné tri roky. Celkové bilancovanie však ešte môže narušiť predvianočný lockdown.

„Hoci služby technickej a emisnej kontroly vozidiel patria podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR medzi tie prevádzky, ktoré nie je počas posledného lockdownu zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla,“  hodnotí súčasnú situáciu Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK, ktorá zabezpečuje kontrolu činnosti STK v rámci Slovenska.    

Kým v 47. týždni (22.11. až 28.11.2021) bolo vykonaných 29 355 technických kontrol, v nasledujúcom 48. týždni (od 29.11. do 05.12.2021) to bolo len 25 877, čo je približne o 12 % menej. O týždeň neskôr (49. týždeň od 06.12. do 12.12.2021) sme v rámci SR  zaznamenali len mierny nárast počtu kontrol na 27 016, úroveň výkonnosti pred lockdownom sa teda zatiaľ dosiahnuť nepodarilo. 

„Z dlhoročnej praxe vieme, že štandardne bývalo najviac technických kontrol vozidiel na Slovensku vždy na jar a na jeseň. Počas zimného obdobia a taktiež v lete počas prázdnin, býval dopyt po TK veľmi slabý. Ale po tieto pandemické roky sa to riadi skôr podľa lockdownov, na jar a jeseň už nie je taký nárast, v lete zase nie je pokles,“ približuje Marián Rybianský z TESTEK-u.  

Je samozrejmé, že počas lockdownu je nižšia mobilita a áut na cestách je menej ako v bežnej situácii, no motoristi by mali dbať na technických stav svojho vozidla za každých okolností.   

„V prvom rade treba myslieť na to, že dôsledne a včas vykonaná technická kontrola je základným predpokladom pre to, aby autá jazdiace na slovenských cestách boli bezpečné a taktiež zbytočne neškodili životnému prostrediu. Preto by motoristi mali na to myslieť a technickú kontrolu svojich vozidiel zbytočne neodkladať. Samozrejme, pri dodržiavaní protipandemických a hygienických opatrení, na ktoré sú STK pripravené,“ dodáva Marián Rybianský.

Značky: