Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pozor na poistné udalosti v závere roka. Ako im predchádzať a čo robiť, ak k nim došlo.

Oslavujete Silvester a Nový rok v meste či na horách? Nech už ste si na zábavu vybrali ktorékoľvek miesto, nezabudnite, že na bujarú párty môže doplatiť vaše vozidlo. „Ak pritom dôjde ku škode na vozidle, poisťovne ju nemusia vždy klasifikovať ako poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie z havarijného poistenia,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Team Manager Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. Kedy teda máte nárok na poistné plnenie?

Zdokumentujte

Silvestrovská párty v uliciach, na námestiach či v podniku má svoje čaro. No neriadená zábava sa môže hocikedy a komukoľvek vymknúť z rúk a petardy či vandalské správanie pod vplyvom alkoholu dokážu pre okolostojace vozidlá spôsobiť nenapraviteľné škody. Aj preto najlepšia rada znie, ak môžete, zaparkujte svoje vozidlo na bezpečné miesto. „No ak už niekto petardami, ohňostrojom, prípadne vandalizmom zničil alebo poškodil vozidlo, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia,“ podotýka Vladimír Guštafik. To pomáha zmierniť finančné straty práve v prípade škôd spôsobených cudzou vecou, pri strete s iným vozidlom či zvieraťom, alebo v prípade krádeže auta, prípadne jeho časti, vandalizmu, živelnej udalosti a podobne. Nezáleží pritom na tom, či ste vinníka identifikovali, alebo nie. Čo však poisťovňu bude zaujímať, je dokumentácia. „Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne či fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu,“ radí odborník. O aké špecifické prípady ide?

Volajte políciu

Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, jedná sa o vandalizmus a je potrebné privolať políciu. Zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou je nevyhnutné aj vtedy, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia. Pokiaľ chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.

V ostatných prípadoch, napríklad dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní, je potrebné privolať políciu, ak výška škody zjavne prevyšuje 4 000 eur. Ak si nie ste istý, aká je výška škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing.  „My odporúčame a vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody, alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4 000 eur. Taktiež je potrebné políciu privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba alebo bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie,“ vysvetľuje.

Samozrejme, pripraviť sa treba aj na vybavovačky. V prípade využívania operatívneho lízingu je postup jednoduchší. „Poistnú udalosť je síce potrebné tiež zdokumentovať políciou, no následne preberá komunikovanie s poisťovňou lízingová spoločnosť,” spresňuje odborník Business Lease.

Asistencia zaváži

Poistné plnenie však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Tá sa odvíja od ceny poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Spoluúčasť dokážu znížiť na nulu aj pripoistenia,“ vysvetľuje. Dôležité sú aj asistenčné služby poisťovne, napríklad, ak sa vozidlo stane po silvestrovskej noci nepojazdné a bude ho treba odtiahnuť či opraviť. „Business Lease bez ohľadu na poistenie v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva.

V prípade totálnej škody vozidla, teda ak napríklad zhorelo do tla, zostalo zdemolované či ho ukradli, poskytuje poisťovňa obvykle plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť aj tisícky eur a znáša ho klient poisťovne. „Pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Napríklad  Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ podotýka.

Poistenie nepomôže

Kým poškodenie auta petardami alebo vandalizmom je poistnou udalosťou, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie, ak oslavujete kdesi na chate v horách a za ten čas vám poškodili elektroinštaláciu auta hlodavce, na poistné plnenie zabudnite. „Momentálne je vo väčšine poistných podmienok poškodenie káblov hlodavcami vylúčené, teda nespadá do poistenia, a to aj v prípade operatívneho lízingu, kedy náklady za opravu takéhoto poškodenia hradí nájomca,” upozorňuje Vladimír Guštafik.

Ďalšie výluky, kedy poisťovňa kráti či odmietne poistné plnenie bývajú najčastejšie prípady neúplného zdokumentovania poistnej udalosti, nesprávnej obsluhy vozidla, alebo v prípade poistnej udalosti, ktorú ste spôsobili vy pod vplyvom alkoholu, alebo ste išli vedome do rizika.