Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodná konferencia s názvom St. Gallen Symposium zaznamenala svoj 50ty ročník. Témou poprednej svetovej iniciatívy medzigeneračného dialógu o hospodárskom, politickom a sociálnom rozvoji vo švajčiarskom St.Gellen bola tento rok “Dôvera v organizáciách”.

 Zo záverov konferencie vyplýva, že v nasledujúcich rokoch budú v úspechu firiem hrať veľkú rolu neformálne vzťahy. Najdôležitejšími pritom budú dva typy dôvery – kognitívna a emocionálna. Viac ako 50% opýtaných pociťuje po pandémii potrebu vyššej dôvery medzi manažérom a tímom, medzi zamestnancami a vedením firmy, dôvery zamestnancov voči manažérom, vo vnútri tímov a medzi manažérmi. Menej ako 50% opýtaných uvádza, že tieto zmeny sa v ich zamestnaní aj reálne dejú.

Sympózium v ​​St. Gallen je výročné stretnutie súčasných a budúcich lídrov z celého sveta. Konferencie sa tento rok zúčastnil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, no aj predstavitelia medzinárodných organizácií a firiem, napríklad Catherine Chen, viceprezidentka a členka predstavenstva Huawei, Satya Nadella, výkonný riaditeľ Microsoftu, Ola Källenius z Daimler  alebo Christophe Franz, predseda predstavenstva Roche.

Dôvera verejnosti v politické a hospodárske inštitúcie, rozvíjajúce sa technológie a médiá sa nedávno narušila najmä u mladších generácií, to ešte viac prehĺbila pandémia COVID-19. „Vyzývam mladých lídrov, aby pokračovali v rozvíjaní pozitívnych vzťahov medzi komunitami, jednotlivcami a ich okolím. Musíme si vybudovať silnú vzájomnú dôveru, no nezabúdať na spoločné pravidlá, inovácie a progres. Iba tak môžeme dosiahnuť  udržateľnú a dôveryhodnú budúcnosť, najmä keď ide o technológie,“ uviedla na konferencii Catherine Chen, vice prezidentka  a členka predstavenstva technologickej spoločnosti Huawei.

Podľa analýzy St. Gallen Symposium a Boston Consulting Group je na znovuobnovenie dôvery potrebné dodržiavať 3 princípy

  • transparentnosť
  • autonómia zamestnancov
  • budovanie dôvery

Firmy a organizácie sa majú v najbližších rokoch preorientovať na nový typ práce a manažmentu. V ňom bude dôraz na prechod z mikromenežovania a tvrdých pravidiel na väčšiu voľnosť, personifikované plnenie výsledkov a feedback.

Viac informácii nájdete v spoločnej analýze St.Gellen Symposium a Boston Consulting Group.

Značky: