Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa od nového roku prepočíta poberateľom dôchodkov sumu exekučnej zrážky. Dôvodom je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2023, ktoré sa budú automaticky zvyšovať o 11,8 %.

Od 1. januára 2023 sa pri exekučných zrážkach suma, ktorú nie je možné zraziť z dôchodku, nemení. Dotknutí dôchodcovia dostanú od Sociálnej poisťovne v januári 2023 aj písomnú informáciu o vplyve valorizácie na výkon exekučných zrážok z ich dôchodku. V novembri 2022 evidovala Sociálna poisťovňa viac ako 19 tisíc dôchodcov s exekučnou zrážkou.

Koľko musí dôchodcovi aj po exekučnej zrážke zostať

Naďalej platí, že ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa povinnému (poberateľovi dôchodku) nesmie zraziť, je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 328,18 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 164,09 eur mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 234,42 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 117,21 eur mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa je základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, 98,45 eur mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 82,04 eur mesačne.

Informácie o zrážkach dostanú dôchodcovia v januári 2023

Sociálna poisťovňa v januári 2023 zašle všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, resp. oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku od 1. januára 2023 bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať.

Značky: