Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzhľadom na rastúci význam a využitie vzájomnej komunikácie medzi rôznymi zariadeniami bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy.

Túto požiadavku bude možné  uspokojiť vďaka najnovšej verzii IP protokolu IPv6. Dôležité je myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Americké spoločnosti oceňujú technický talent Slovákov a myslia si, že by Slovensko mohlo využiť súčasnú situáciu a presadiť sa vo svete inovácií. Radia Slovensku, aby podporilo inovácie, vzdelávanie, výskum a aby sa snažilo pritiahnuť mladých ľudí k informačným technológiám. Tieto a ďalšie informácie odzneli počas spoločnej návštevy predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimíra Kešjara a predsedov regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 v USA.

Predsedovia regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 absolvovali stretnutia s predstaviteľmi federálnych inštitúcií, internetovými a telekomunikačnými asociáciami a významnými americkými spoločnosťami. Predseda nezávislej federálnej agentúry zodpovedajúcej za reguláciu elektronických komunikácií (FCC) Tom Wheeler sa živo zaujímal o kompetencie Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (BEREC) a o aktuálne témy regulácie v EÚ. Internetové a telekomunikačné asociácie a americké spoločnosti diskutovali s predstaviteľmi regulačných úradov krajín V4 o aktuálnych otázkach regulácie a oboznámili ich so svojimi názormi a plánmi do budúcnosti. Pre Google je veľmi dôležité, aby regulácia internetu bola férová. Spoločnosť vyzdvihla prezentáciu krajín V4 v USA.

Google označuje krajiny V4 ako tie, ktoré veria v silu internetu a inovácií. Myslia si, že krajiny V4 by mohli vhodne podporiť príbeh o internete a jeho dôležitosti aj na pôde EÚ. Americké spoločnosti si veľa sľubujú od nových obchodných dohôd medzi USA a EÚ. Podľa ITIF (Technology and Innovation Foundation) krajiny strednej Európy majú príležitosť presadiť sa vo svete inovácií, napr. internet vecí a aplikácie a mali by súčasnú situáciu využiť. Spoločnosť AT&T, ktorá má silné zastúpenie aj na Slovensku, oceňuje technický talent Slovákov, ale vzhľadom na rýchly vývoj technológií radí, aby Slovensko nezaspalo v oblasti vzdelávania. Nezisková organizácia ICANN, ktorá sa zaoberá správou domén a IP adries, predstavila svoj pohľad na nový pojem „Internet of Everything“, ktorý predstavuje prienik internetu do priemyslu.

Podľa ICANN bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy, čo ICANN dokáže uspokojiť najnovšou verziou IP protokolu IPv6, ktorá nahradí dosluhujúcu verziu IPv4. Podľa ITIF je dôležité myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Podľa ich názoru inovácie v oblasti práce s dátami v EÚ brzdí súčasná koncepcia ochrany súkromia. Asociácia telekomunikačného priemyslu (TIA) sa zaujímala o skúsenosti krajín V4 s pokrytím širokopásmového prístupu, meraniami rýchlosti pripojenia a so správou frekvenčného spektra. V USA sú mnohé oblasti pokryté iba káblovými operátormi a širokopásmový prístup aj pre menej majetných Američanov sa stal súčasťou predvolebnej kampane na prezidenta USA. V USA investovali do vybudovania širokopásmového prístupu cca 280 miliárd USD zo štátneho rozpočtu.