Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IDC zveřejnilo výsledky klíčového průzkumu v oblasti internetu věcí.

Internet věcí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku ve strmém růstu – díky tomu, že poskytovatelé ICT i podniky začínají využívat nových příležitostí, které tento trh představuje. Podle nejnovějšího průzkumu International Data Corporation (IDC) se trh internetu věcí na Slovensku během pěti let více než zdvojnásobí, když vzroste ze 256 milionů dolarů (236 mil Euro) v roce 2015 na 531 milinů dolarů (490 mil Euro) v roce 2019 se složenou roční mírou růstu (CAGR) 19,4 %.

Trh internetu věcí se skládá z mnoha různých případů využití, přičemž každý z nich je poháněn  vlastní dynamikou růstu. Největším způsobem využití IoT na Slovensku bude monitorování nákladní dopravy, s výdaji ve výši 63 milionů dolarů (58 mil Euro) v roce 2019. Mezi další nejvýznamnější sektory využívající IoT na Slovensku budou patřit energetika (smart grid & smart metering), průmysl (provoz výrobních podniků, správa a údržba výrobních zařízení) a domácnosti (monitoring a zabezpečení domácností).

Zároveň však mnoho dalších případů využití internetu věcí neustále vzniká a rozvíjí se. IDC předpovídá, že největší tempo růstu zaznamenají inteligentní budovy, které budou do roku 2019 dosahovat složenou roční míru růstu (CAGR) 67 %. Mezi další nejrychleji rostoucí případy využití internetu věcí na Slovensku budou patřit tzv. chytré automobily (connected vehicles), zařízení na podporu zdraví (personal wellness) a také různé aplikace pro maloobchod.

„V roce 2016 zaznamená trh internetu věcí na Slovensku maziročně dvouciferný růst a vytvoří širokou škálu velmi zajímavých příležitostí – nejen pro trh ICT, ale také napříč dalšími oborově specifickými technologickými sektory,“ řekl Milan Kálal, programový manažer IoT, IDC CEMA. „Transformace podniků, veřejného sektoru a domácností prostřednictvím internetu věcí je jen začátek, ovšem již nyní jsou zde četné velké obchodní příležitosti. Společnosti působící na tomto trhu by si však měly být vědomy, že míra adopce internetu věcí nebude ani zdaleka ve všech sektorech stejná. Odvětví, která již ´porozuměla´ přínosu internetu věcí, uhánějí vpřed, zatímco ostatní zůstávají pozadu, často svázána regulačními překážkami, odporem současných lídrů trhu nebo jen v důsledku nezralých technologických řešení. Každopádně pro všechny sektory IoT přináší zajímavou příležitost.“

Téměř 1,3 biliony dolarů v roce 2019

Předpověď pro trh internetu věcí na Slovensku vychází z nedávno publikovaného průzkumu IDC „Celosvětový průvodce výdaji za internet věcí“. Tento průvodce výdaji poskytuje pohled na horizontální technologické členění (hardware, software, IT služby, a konektivitu), stejně tak i vertikální pohled podle ekonomických sektorů a způsobů využití, které IDC na trhu internetu věcí sleduje a předpovídá. Aktuálně zahrnuje projekci příjmů z národní i technologické perspektivy pro 51 zemí napříč všemi kontinenty. Zaměřuje se na 40 nejrychleji rostoucích způsobů využití internetu věcí v 11 hlavních sektorech ekonomiky, např. průmyslu, dopravě, energetice, zdravotnictví, maloobchodě, či státní správě, a zahrnuje i odhad růstu trhu internetu věcí dle jednotlivých technologických komponent.

IDC definuje internet věcí jako síť, složenou ze sítí jednoznačně identifikovatelných koncových zařízení (nebo „věcí“), komunikujících bez lidské interakce s využitím IP konektivity. IDC považuje ekosystém internetu věcí za komplexní mix technologií, včetně (ovšem nikoli pouze) modulů a senzorů, platforem pro internet věcí, datových úložišť, serverů, zabezpečení, analytického softwaru, IT služeb a konektivity. Klíčovou vlastností podle definice IDC je autonomní konektivita. V tuto chvíli IDC do trhu internetu věcí nezahrnuje chytré telefony, tablety ani počítače.

„Trh internetu věcí na Slovensku roste, podobně jako to vidíme napříč celým evropským regionem i po celém světě. Přináší důležité technologické inovace, umožňuje vývoj nových obchodních procesů a posouvá digitální transformaci dál, než bylo doposud možné,“ řekl John Gole, ředitel výzkumu telekomunikací, IDC CEMA. „IDC předpovídá, že trh internetu věcí dosáhne celosvětově v roce 2019 hodnoty 1,3 bilionu dolarů, což znamená, že internet věcí je nesporně enormní globální příležitostí. S tím jak organizace začínají připojovat hmotný majetek k digitální infrastruktuře, mohou sledovat a reagovat na vývoj rychleji, zvyšovat tak svou efektivitu a nacházet nové příležitosti rychlostí, která byla pro předchozí generaci zcela nepředstavitelná.“

Průzkum IDC o internetu věcí poskytuje komplexní přehled o dění na tohoto trhu a jeho struktuře. Je vodítkem pro poskytovatele ICT a podniky – pro jejich zorientování se v komplexním ekosystému, obklopujícím tento dynamicky rostoucí trh. Dodavatelé ICT i podniky mohou profitovat z porozumění základním technologickým komponentám, jenž mohou být zahrnuty do implementace internetu věcí. Tento průzkum slouží uživatelům jako průvodce k pochopení celkové struktury trhu internetu věcí i toho, jak IDC přistupuje k výzkumu a dimenzování trhu IoT.

Značky: