Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Zelenej domácnostiam je od reštartu zaevidovaných viac ako 12 300 nových žiadostí. Z nich je zatiaľ aktivovaných približne 4 000 s požadovanou sumou 7,1 milióna €. Registrácia žiadostí o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie zostáva naďalej otvorená.

„Situácia na trhu s energiami, obmedzená dostupnosť zariadení a vyťaženosť zhotoviteľov si vyžiadali výnimočné riešenie. Aktuálne čísla o počte pribúdajúcich žiadostí dokazujú, že systém sa podarilo stabilizovať. Bez zbytočného stresu a rýchleho prihlasovania tak môže dostať podporu každý, kto je po dohode so zhotoviteľmi pripravený inštaláciu ekologického zariadenia zrealizovať do konca októbra 2023,“ zdôraznil Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá projekt realizuje.

Za prvé dva týždne od otvorenia registrácie vyplnilo v projekte Zelená domácnostiam elektronickú žiadosť 12 300 záujemcov, ktorí si požiadali o poukážky v hodnote 24,3 miliónov eur. Pre viac ako štyri tisíc z nich už zhotovitelia žiadosti s požadovanou sumou 7,1 milióna € aktivovali, čo znamená, že sú pripravení zariadenie nainštalovať do 3 mesiacov od vydania poukážky. Poukážky k aktivovaným žiadostiam začne SIEA vydávať už zajtra 28. júna.

Registrácia žiadostí zostáva otvorená pre domácnosti zo všetkých regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Poukážka môže pokryť maximálne 50 % nákladov na inštaláciu a maximálna suma závisí aj od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je to najviac 3 400 eur, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1 500 eur a pri slnečných kolektoroch 1 750 eur.

Najväčší záujem je o fotovoltické panely, ku ktorým si od 13. júna 2022 žiadosť nechalo aktivovať 2 396 domácností, nasledujú slnečné kolektory so 696, tepelné čerpadlá so 672 a kotly na biomasu so 294 aktivovanými žiadosťami.

„Vykonali sme niekoľko zásadných zmien v prihlasovacom systéme, ktorý vychádza v ústrety všetkým, ktorí si dnes síce vyplnili žiadosť o poukážku, no chcú zariadenie inštalovať neskôr, alebo čakajú na dodanie zariadenia od výrobcu. Zmena spočíva hlavne v tom, že začiatok platnosti poukážky aktivuje po novom zhotoviteľ vtedy, ak je isté, že bude schopný zariadenie nainštalovať a kompletnú žiadosť o preplatenie zašle do 3 mesiacov. Nový spôsob vydávania poukážok víta aj väčšina zhotoviteľov, keďže im umožňuje termíny inštalácií jednoduchšie plánovať,“ vysvetlil Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva.

Podpora zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je z európskych a štátnych prostriedkov k dispozícii od roku 2015. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia bolo doteraz prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 37 500 inštalácií sumou takmer 80 miliónov eur.

Značky: