Policajné útvary na Slovensku práve dostávajú do výbavy nové moderné analyzátory dychu. Postupne nahradia časť používaných prístrojov. Ich oprava i prevádzka prestáva byť rentabilná a to aj pri výške pokuty, ktorá vás za požitie alkoholu a šoférovanie čaká. Polícia v súčasnosti pri cestných kontrolách používa analyzátory Dräger a Alcoquant.

Ministerstvu vnútra sa podarilo zorganizovať úspešné verejné obstarávanie a novým dodávateľom analyzátorov je – čuduj sa svete – spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o. Ministerstvu vnútra dodá prístroje na základe rámcovej dohody a kúpnych zmlúv v počtu kusov 800 kusov. Sú to analyzátory dychu typu Dräger 7510 s  príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 €.  Obstarávacia cena jednej súpravy pozostávajúcej z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka je 1660 eur.

Súčasťou kontraktu je aj dodávka náustkov, termopapiera pre tlač, ako aj poskytovanie pravidelnej polročnej justáže, profylaktiky a iných servisných služieb po dobu 5 rokov v predpokladanej hodnote 1 790 620 eur.

Úspešný uchádzač v porovnaní s ďalšími dvomi záujemcami predložil najvýhodnejšiu ponuku vo verejnom obstarávaní, ktoré ministerstvo vnútra vyhlásilo v apríli 2023. Nákup prístrojov je financovaný z prostriedkov získaných z odvodu 8% z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 36/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Nákupom nových analyzátorov dychu dôjde k navýšeniu celkového počtu prístrojov, ktoré majú policajti k dispozícii. To má prispieť k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom.  Obnova techniky v konečnom dôsledku má pomôcť k znižovaniu nehodovosti, strát na životoch a škôd na majetku.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.