Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fond SK-NIC už podporil projekty za státisíce EUR. S ostatnou výzvou sa suma vyšplhala na 600.000 EUR.

Projekty, ktoré získali podporu, sme prezentovali a sprevádzali aj počas ich realizácie. Nevynechali sme príležitosť hovoriť o nich v médiách, mnohým sme tento priestor v médiách sami aktívne vytvorili.

Od roku 2019, kedy začal fungovať nový mechanizmus fondu SK-NIC,sme napísali množstvo článkov, príspevkov a oznámení k nami podporeným projektom.

A keďže sa k už realizovaným či prebiehajúcim projektom pridávajú ďalšie, vytvorili sme pre komunikáciu nový virtuálny priestor s priliehavým názvom Virtualnô.

Podporené projekty z Fondu SK-NIC tak oddnes budú tvoriť súčasť tohto virtuálnôho Slovenska na novom portáli Virtuálnô.sk

Zrekapitulujme si Výzvu pre malé projekty pre rok 2021

Výzva fondu SK-NIC, ktorú sme vyhlásili 1. júna 2021, bola otvorená až do 15. júla 2021 (teda o 2 týždne dlhšie ako zvyčajne).

Do termínu uzávierky prišlo 176 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska!

Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), pričom v tejto téme bolo až 71 % žiadostí,
  2. projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. poď podnikať online) s 19 %  žiadostí z celkového počtu prihlásených,
  3. projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. V tejto téme bolo prihlásených 10 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Z celkového počtu prihlásených (176) splnilo formálne náležitosti 97  projektov. Tie sa dostali do vecného kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 12 najlepších projektov.

Uzatvorili sme ďalšiu výzvu. Máme ďalšie projekty, ktoré radi podporíme. Vidíme, že niektoré tu máme na podporu opakovane, čo svedčí o tom, že sme v predošlých výzvach vybrali správne a projekty majú svoje pokračovanie.

Pre Slovensko a rozvoj jeho virtuálneho priestoru je to dobrá správa! Veď všetci chceme žiť v kvalitnom prostredí, mať kvalitné vzdelanie, či používať kvalitnú techniku. Nielen jeden rok, ale neustále. Tak si to predstavujeme aj s podporenými projektami.

Náš fond im pomáha v začiatkoch, rozbehu alebo pri prekonávaní nejakej náročnej fázy, oni sami však žijú, rastú a rozvíjajú sa,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.

„Zlepšovanie digitálnych zručností občanov, boj proti dezinformáciám ale aj podpora digitálnej transformácie malých a stredných podnikov sú dôležitými témami pre MIRRI SR, ktoré sa objavujú ako ciele v našich národných strategických dokumentoch ako aj v Pláne obnovy a odolnosti. Preto nás teší veľký záujem o zapojenie sa do týchto tém zo strany širokej palety uchádzačov. Všetkým vybraným podporeným projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame v roku 2021!“ povedal Tomáš Jucha, poverený riadením Sekcie digitálnej agendy MIRRI SR a predseda Komisie pre správu národnej domény .sk

V RÁMCI VÝZVY PRE MALÉ PROJEKTY 2021 DOSTANÚ PODPORU Z FONDU SK-NIC TIETO PROJEKTY:

ŽiadateľNázov projektuSchválená suma v EUR
ZmudriZmudri a kriticky premýšľaj9 775,00
Junior Achievement Slovensko, n.o.Program koordinátorov digitálnych kompetencií10 000,00
Základná škola A. SládkovičaUčenie je „Malina“6 650,00
IPčkoNie ste v tom sami – Online triednické hodiny s IPčkom o duševnom zdraví a fenoménoch internetu10 000,00
Škola zážitkov HarvartArgumentuj3 171,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachNauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie10 000,00
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných viedVIRTUAL GEOLAB8 230,00
Aj Ty v ITTECH LIBRARY10 000,00
Uni2010, o.z.Vymysli inovatívny nápad9 500,00
Slovensko.DigitalSlovensko.Digital pomáha aj podnikateľom9 862,88
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnenímIKT podpora Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením9 111,12
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 ModraUsilovné včeličky modranskej školičky3 700,00

Požadované sumy sú v súlade s podmienkami výzvy v rozmedzí od 2 500 EUR do 10 000 EUR. Z Fondu SK-NIC bude rozdelená celá suma, vyčlenená na výzvu, a to vo výške 100 000 EUR.

Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory budeme s autormi úspešných projektov uzatvárať individuálne, pričom financovanie prebehne po podpise zmluvy.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o budúcich výzvach nájdete na našom novom webe Virtuálnô alebo na webe Nadácie Pontis.

Všetkým projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame v roku 2021!

Značky: