Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rodinám, ktoré majú sťaženú situáciu pri starostlivosti o svoje deti, pomáha už deväť rokov aspoň čiastočne lepšie znášať svoju situáciu Nadačný fond Slovanet.

Jeho program na podporu detí a mladých ľudí s detskou mozgovou obrnou či svalovou dystrofiou možno považovať za jeden z vedúcich zdrojov priamej grantovej pomoci v tejto oblasti na Slovensku. V roku 2023 sa touto formou dostala podpora k až 61 deťom a mladým ľuďom, ktorí zápasia v živote s obmedzeniami pri svojom pohybe.

Grantový program Nadačného fondu Slovanet dáva rodičom unikátnu príležitosť požiadať o finančný príspevok, čo má pre nich význam aj preto, že priama podpora fyzických osôb je v programoch iných nadácií či nadačných fondov pomerne obmedzená. Aj tento rok tak mohli príjemcovia podpory pokryť časť výdavkov za dochádzanie na rehabilitácie, absolvovanie pobytov v špecializovaných zariadeniach či zaobstaranie zdravotníckych pomôcok uľahčujúcich pohyb v bežných životných situáciách.

To je prípad aj rodiny Katrenčíkovcov z Oravskej Lesnej a ich 9-ročného syna Riška, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Odmalička sa s láskou a trpezlivosťou venujú pravidelnému cvičeniu a rehabilitáciám svojho syna, pretože je potrebné ho po fyzickej stránke neustále udržiavať. Povzbudením pritom pre nich je, keď vidia, ako sa Riško vyvíja po mentálnej stránke. 

„Riškov mentálny posun nás veľmi teší. Aj keď nerozpráva, očkami vie ukazovať na písmená a dať tak najavo, čo nám chce povedať. Funguje medzi nami takáto špeciálna komunikácia, v ktorej vidíme neustály posun,“ opisuje Dáša Katrenčíková vzácne chvíle zdanlivo drobných krôčikov vpred u svojho syna a pokračuje:  „Najväčšiu radosť nám robí, keď takto povie, že nás má rád, alebo keď si vypýta svoju obľúbenú pesničku. Vidíme, ako sa z toho teší, cíti svoje pokroky a ako si spolu rozumieme. Má veľkú snahu pracovať na sebe, a my spolu s ním –  aj na tom, aby nemal problém so svalmi, kontúrami, pracujeme intenzívne na cvičeniach.“

Starostliví rodičia sa snažia maximálne cvičiť aj doma, avšak pod dohľadom odborníkov vidia väčšie posuny. V Žiline našli pre svojho syna vzhľadom na jeho potreby ideálnu formu rehabilitácií v centre  PhysioCanis. Riško tu tento rok absolvoval pobyt s viacerými procedúrami vrátane práce s vycvičenými psami, tzv. canisterapie, aj vďaka finančnému príspevku z Nadačného fondu Slovanet.

Nielen podpora pohybu ale aj rozvoj umeleckého sebavyjadrenia

Rok 2023 bol z hľadiska dosahu podpory z Nadačného fondu Slovanet pre telesne a mentálne znevýhodnené deti a mladých ľudí najvýraznejší vo svojej doterajšej histórii. Podporiť sa podarilo doposiaľ najviac individuálnych žiadateľov.

„Tešíme sa, že sa nám darí byť dlhodobo spoľahlivými partnermi pre rodiny s deťmi, ktoré získavajú viac príležitostí absolvovať pohybové terapie, aby mohli napredovať vo svojich špecifických potrebách,“ vysvetľujezakladateľka a členka rady Nadačného fondu Slovanet Enikö Trupová a pokračuje: „Pri podpore zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí myslíme na rovnováhu v rozvoji ich telesnej aj duševnej stránky. Ako nadačný fond poskytovateľa komunikačných riešení si uvedomujeme, aký má medziľudská komunikácia obrovský význam pre rozvoj osobnosti. A práve ľudia s poruchami reči, s ťažším telesným či zmyslovým hendikepom majú túto schopnosť sebavyjadrenia a nadviazania kontaktu s druhými sťaženú. Prax aj odborníci poukazujú na to, že mnohým z týchto ľudí dokáže pomôcť, keď dostanú možnosť vyjadriť svoje vnútro cez osobné umelecké cítenie. Preto sme sa rozhodli tento rok priniesť nový grantový program – určený práve na podporu znevýhodnených detí a mladých, ktorí majú prirodzene blízko k určitej forme umenia.“

V prvom kole programu s názvom „Povedz to umením“ Nadačný fond Slovanet podporil šesť mladých ľudí. Tí použili získané financie napr. na zakúpenie výtvarného materiálu, hudobného nástroja, na vydanie literárneho diela či kúpu špeciálneho vozíka pre tanečníčku s hendikepom.

Dielik pomoci pre záslužnú prácu detských hospicov

Nadačný fond Slovanet pokračoval v roku 2023 aj v podpore organizácií, ktorých poslaním je pomoc malým, nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Stál pri košickom hospici Svetielko pomoci, ktorému pomohol pri organizácii víkendového stretnutia pre smútiacie rodiny. Podporil aj činnosť združenia Svetielko nádeje v Banskej Bystrici s cieľom uľahčiť terapeutom prípravu kreatívnych stretnutí na detskej onkológii. Do tretice putovala podpora aj do organizácie Plamienok, a to na spoločné terapeutické aktivity pre rodiny, ktoré prišli o svojho milovaného.

Gesto spolupatričnosti so znevýhodnenými malo aj ďalšie formy

Celková podpora, ktorú Nadačný fond Slovanet v roku 2023 rozdelil medzi dokopy 75 projektov, dosiahla výšku viac ako 35-tisíc eur. Popri už spomínaných oblastiach putovali z tejto sumy financie aj medzi niekoľko špecifických projektov neziskových organizácií. Ich spoločným menovateľom je snaha o posunutie vpred ďalších – malých či veľkých – na ich neľahkej ceste životom.

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách pre deti a rodiny, ktoré sa pretransformovali z detských domov. Program BUDDY prepája desiatky dobrovoľníkov, ktorí s týmito deťmi dlhodobo pracujú, sprevádzajú ich a pripravujú na samostatný život. Lepšiu organizáciu a vyškolenie týchto dobrovoľníkov v spolupráci so psychológmi pomáhal tento rok opäť spolufinancovať Nadačný fond Slovanet.

Príspevok z fondu získala aj organizácia MERAKI, ktorá spustila minulý rok na Slovensku unikátny projekt zameraný na vzdelávanie a integráciu autistických detí. Jeho cieľom je spojiť všetkých potrebných odborníkov, ktorí pracujú na jednom mieste s detskými klientmi. Využívajú pritom špeciálne zariadenú terapeutickú miestnosť s najmodernejším senzorickým vybavením.

Podpora z Nadačného fondu Slovanet sa vpísala do životov aj talentovaných hendikepovaných športovcov. Už tretí rok po sebe z nej mohol čerpať jeden z najúspešnejších paragolfistov na Slovensku, Jaroslav Šalaváry. Pre športovcov, ako je on, je kľúčovým zdrojom napredovania prekonávanie vlastných hraníc, k čomu sú najväčšiu motiváciou súťaže a turnaje. To je prípad aj Petra Minarecha, ktorý sa venuje športu boccia – loptovej hre, určenej práve pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. Húževnatý Peter sa tento rok dostal na medzinárodný turnaj v Poľsku, z ktorého si odniesol striebornú medailu.

Nadačný fond Slovanet od svojho založenia v roku 2015 na Slovensku podporil celkovo 572 verejnoprospešných projektov. Prerozdelil medzi ne sumu takmer 255-tisíc eur. Svoju stopu tak zanechal v životoch stoviek detí a mladých ľudí, ktorí sa snažia podľa svojich možností začleniť do spoločnosti a zažívať viac šťastia.

Značky: