Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prevádzkovateľom portálu je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb – slovenská IT firma Disig a.s.

„Rozhodli sme sa pre zjednodušenie práce s naším portálom, a tak sme jeho technologický upgrade spojili aj so zmenou názvu. Zatiaľ budú paralelne aktívne aj nový www.qesportal.sk, ale aj stará doména zep.disig.sk. Dôvodom zmeny je, že pôvodný formát SK ZEP, ktorý fungoval v zmysle starej slovenskej legislatívy, ustupuje do úzadia,“ vysvetľuje Ľuboš Batěk, výkonný riaditeľ spoločnosti Disig, a.s.

  •  Ide o portál poskytujúci služby pre podpisovanie a overovanie elektronických dokumentov;
  • viac ako 2 030 915 pridaných elektronických podpisov do elektronických dokumentov a 673 216 overení (dáta do júna 2021);
  • 306 605 jedinečných užívateľov (dáta do júna 2021).

Totiž, doteraz používaný názov ZEP.DISIG.SK mohol u používateľov vyvolávať mylný dojem, že na portáli sa môže vytvárať iba starší – Zaručený Elektronický Podpis. Opak je však pravdou, pretože v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy sa  na portáli vytvára predovšetkým Kvalifikovaný Elektronický Podpis (angl. Qualified Electronic Signature).Ten je overiteľný v rámci celej EÚ. Najväčší záujem o služby portálu zaznamenala firma Disig a.s. v roku 2020. Konkrétne sa pridalo 512 339 elektronických podpisov a vykonalo sa 151 008 overení.

Pre používateľov z ostatných členských štátov EÚ je služba prístupná aj na adrese www.quesportal.eu. Okrem názvu portálu sa mení aj spôsob komunikácie s podpisovacou aplikáciou Web Signer 2.0, pre ktorú už nie je nutné do webového prehliadača inštalovať žiadne rozšírenie.

Viac informácii nájdete na https://qesportal.sk/Portal/sk/Info/News#qesportal

Značky: