Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nexthink, unikátny poskytovateľ monitoringu IT systémov  z pohľadu koncového zariadenia, dnes oznámil uzavretie partnerstva so spoločnosťou PosAm, piatym najväčším systémovým integrátorom a druhou najväčšou outsourcingovou spoločnosťou na Slovensku. V zmysle uzatvorenej dohody bude spoločnosť PosAm prvým predajcom a MSP partnerom Nexthink vo Východnej Európe, s pokrytím vo viacerých krajinách (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko).

Spoločne s Nexthink, bude PosAm schopný poskytovať svojim existujúcim a budúcim zákazníkom proaktívnu správu koncových IT zariadení a rozšíriť bezpečnosť infraštruktúry až po koncové zariadenia. Podiel PosAm na trhu outsourcingu podpory koncových IT zariadení je v súčasnosti okolo 20%, čo predstavuje vynikajúcu príležitosť pre nasadenie Nexthink End-user IT Analytics. PosAm takisto plánuje integrovať Nexthink do svojho service desk nástroja Servio. Ďalším krokom zo strany PosAm bude kombinácia Nexthink so službami IaaS poskytovanými z Telekom Cloudu.

Nexthink umožňuje v reálnom čase pohľad a analýzu spôsobu používania celej IT infraštruktúry a koncových zariadení. Všetky dôležité udalosti na strane koncového používateľa, napríklad zmeny v IT infraštruktúre, používanie aplikácií, šírka pásma, chybové hlásenia a poruchy, ako aj potenciálne bezpečnostné riziká a uskutočňovanie IT služieb sa zaznamenávajú a zobrazujú z perspektívy koncového používateľa.

“Sme radi, že môžeme začať vzájomnú spoluprácu s Nexthink, ktorej unikátna technológia v oblasti End-user IT Analytics nám umožní ďalej zlepšiť poskytovanie prevádzkových služieb,” hovorí Milan Bučko, Produktový manažér z PosAm.

“Máme za to, že z hľadiska služieb poskytovaných z cloudu, je prístup Nexthink k monitoringu a IT analytike koncového používateľa rozhodujúci,” hovorí Michal Bróska, Riaditeľ divízie produktového manažmentu z PosAm.

“Teší nás uzavretie partnerstva s PosAm a rozšírenie nášho dosahu v regióne Východnej Európy,” hovorí Daniel Boehrer, obchodný riaditeľ pre región ACH z Nexthink. “Prítomnosť PosAm na trhu a jeho preukázateľné skúsenosti, v kombinácii s Nexthink End-user IT Analytics prinesú zákazníkom unikátne a konkurencieschopné riešenia a predstavujú začiatok dlhodobého partnerstva.”

Značky: