Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Aruba S.p.A. (majiteľ spoločnosti INTERNET SK obchodujúcej na slovenskom trhu pod značkou FORPSI), líder na trhu webhostingových služieb, registrácie domén, poskytovateľ cloudových služieb a zakladajúci člen CISPE (poskytovatelia cloudových infraštruktúr pôsobiaci v Európe), oznámila splnenie podmienok Kódexu správania sa CISPE pri všetkých svojich službách pod značkou Aruba Cloud (na slovenskom trhu pod značkou FORPSI Cloud www.forpsicloud.sk).

Podmienky splnilo aj ďalších 15 popredných poskytovateľov cloudových infraštruktúr pôsobiacich v 7 rôznych krajinách (Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Fínsko, Luxembursko a Bulharsko).

Za menej ako 6 mesiacov od prvého predstavenia Európskemu parlamentu vstupuje kódex správania sa do platnosti. Z prieskumu vyplýva, že viac ako 90 % európskych občanov si praje jednotné nariadenie pre ochranu dát naprieč Európou. Z tohto dôvodu členské spoločnosti CISPE intenzívne pracujú na dosiahnutí tohto cieľa.

Všetky služby spĺňajúce kritéria Kódexu sú označené špeciálnym logom. Zákazníci a používatelia tak môžu jednoducho rozoznať služby, ktoré umožňujú ukladať a spracovávať dáta výlučne v rámci území EÚ/EHP. Získavajú tiež istotu, že poskytovatelia nebudú ich dáta analyzovať či profilovať pre účely marketingu a pre reklamné a podobné aktivity, či už pre svoje vlastné potreby, alebo predaj tretím stranám.

V rámci skupiny Aruba Group (FORPSI Cloud) ide o tieto služby: Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup a Cloud Object Storage.

Zoznam všetkých služieb, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá, môžete nájsť vo Verejnom registri CISPE a je ich možné jednoducho rozoznať podľa špecifického loga:

Kódex CISPE zaručuje zákazníkovi, že poskytovateľ ponúka cloudové služby, ktoré dostatočne a transparentne chránia uchované dáta. Kódex prináša výhody tak zákazníkom, ako aj poskytovateľom cloudových infraštruktúr najmä tým, že:

  • zodpovedá zvyšujúcim sa požiadavkám v oblasti ochrany dát zákazníkov naprieč Európou a spĺňa avizované kritériá očakávaného európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) v roku 2018;
  • vysvetľuje rozdelenie zodpovednosti medzi zákazníkom a poskytovateľom cloudovej infraštruktúry;
  • ďalej rozvíja kritériá CISPE v závislosti na povahe spracovania dát uskutočňovaného členmi združenia CISPE;
  • vyžaduje, aby CISPE bolo pri plnení týchto požiadaviek transparentné, čo je základom pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi CISPE a zákazníkom.

„Patríme medzi prvých poskytovateľov, ktorí zaručujú taký model služieb, v ktorom si každý zákazník môže slobodne vybrať, v akej krajine bude svoje cloudové služby aktivovať – povedal Stefano Cecconi, CEO Aruba S.p.A. – už dnes, ešte pred spustením platnosti GDPR, sú záruky ochrany a zabezpečenia dát certifikované prehlásením o tom, že všetky služby Aruba Cloud IaaS spĺňajú požiadavky stanovené v Kódexe správania sa CISPE.“

Značky: