Slovenská pošta zahájila tlač poštovej známky prvej prezidentky Slovenskej republiky. Poštová známka vyjde v deň inaugurácie novozvolenej hlavy štátu v náklade 1 000 000 kusov. Tlač poštovej známky zabezpečuje Tiskárna Hradištko pri Prahe, ktorá spĺňa nevyhnutné bezpečnostné a technické požiadavky tlače poštových známok.

Na poštovej známke sa nachádza portrét novozvolenej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorý dopĺňa nápis Slovensko, ľavá časť štandardy prezidenta Slovenskej republiky a špecifický symbol T2 50g.

Symbol je štandardným univerzálnym označením ceny za zaslanie listu 2. triedy do 50 g vo vnútroštátnom styku. Poštová známka má rozmery 33,9 × 26,5 mm, vytlačená je technikou ofsetu (použitím farieb: heraldická červená, heraldická modrá, triplex čo predstavuje 2 × kontrastnú čiernu a 1 × šedú, ktorá zmäkčuje kresbu). Poštová známka vychádza vo formáte tlačového listu s 50 známkami. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je akademický maliar Vladislav Rostoka, autorom portrétu novozvolenej prezidentky Slovenskej republiky je fotograf Peter Konečný.

Známka sa bude tlačiť niekoľko dní. Tlač známky zabezpečuje 7 pracovníkov – grafik, tlačiar, pracovník na perforátore, rezač, pracovník triedenia, dozor a prepravca. Známka bude doručená na Slovensko v závere mesiaca máj. Na poštách bude známka dostupná odo dňa jej vydania.

Poštová známka bude mať charakter výplatnej známky. Zákazníci sa s ňou stretnú v bežnej prevádzke pobočiek Slovenskej pošty. Poštovú známku si budú môcť fanúšikovia filatélie zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu Poštovej filatelistickej služby www.pofis.sk. Náklad poštovej známky závisí od prevádzkových potrieb Slovenskej pošty, pričom realizácia dotlače je štandardnou súčasťou vydávania poštovej známky.

Postup tlače poštovej známky

Pred tlačou poštovej známky sa nareže známkový papier a založí do tlačiarenského stroja. V prvej fáze tlače sa vytlačia časti známky v dvoch farbách (heraldickej červenej a heraldickej modrej). V druhej fáze sa vytlačia ďalšie tri farby (triplex) a hárky so známkami sa nechajú uschnúť 24 hodín. Po vyschnutí hárkov sa poštové známky perforujú, vyrežú, roztriedia a pred expedíciou prejdú záverečnou kontrolou.

Postup vydania prezidentskej poštovej známky

Vydanie emisie prezidentskej poštovej známky odporúča Námetová komisia slovenskej známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom ministra dopravy a výstavy Slovenskej republiky. Po rozhodnutí o vydaní prezidentskej poštovej známky zasadne odborná komisia slovenskej známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa Slovenskej pošty. Tá odporúča umelca vhodného k vytvoreniu návrhu poštovej známky ako aj postup jej výroby. Finálny dizajn poštovej známky odsúhlasuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty, minister dopravy a výstavby SR a novozvolená hlava štátu.

Vladislav Rostoka, autor poštovej známky

Vladislav Rostoka je nielen autorom grafického dizajnu poslednej prezidentskej známky venovanej Andrejovi Kiskovi, ale aj jedným z najlepších súčasných slovenských známkových tvorcov. Vo svojom výtvarnom prejave spája do jedného celku typografiu a grafický dizajn. Jeho kvalitu dokazuje množstvo domácich a zahraničných ocenení za známkovú tvorbu a grafický dizajn. Vladislav Rostoka získal za grafický dizajn 80 zahraničných ocenení. Celosvetovým uznaním jeho tvorby je jeho zaradenie do výberu dejín svetového grafikcého dizajnu „The History of Graphic Design“, ktoré vydalo nemecké vydavateľstvo umeleckej literatúry Taschen. Rostoka je členom viacerých významných národných a medzinárodných dizajnérskych spolkov a organizácií. V roku 2018 získal svoj rekordný počet ocenení za známkovú tvorbu. K najvýznamnejším patrí 2. miesto na súťaži v Bruseli v kategórii najkrajších rytých známok Európskej únie za poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“ a tiež 2. miesto na súťažiach v Paríži a Madride v kategórii najkrajších známkových hárčekov sveta za známku „Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči“.

História prezidentských poštových známok

Vydávanie prezidentských poštových známok je celosvetovou tradíciou od roku 1840, kedy bola vydaná prvá poštová známka na svete s portrétom britskej kráľovnej Viktórie. Poštová známka Tomáša Garrigue Masaryka, prvého prezidenta Československej republiky bola vydaná 7. marca 1920 pri príležitosti jeho 70. narodenín a vytlačila ju technikou kníhtlače. V roku 1936 vyšla poštová známka jeho nástupcu Eduarda Beneša. Po 2. svetovej vojne boli vydané poštové známky všetkých novozvolených prezidentov ČSSR a po páde komunistického režimu aj s novým prezidentom Václavom Havlom. Po rozdelení Česko-Slovenska pokračuje v tradícii Česká aj Slovenská republika.

Poštová známka venovaná poslednému prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi vyšla dňa 13. júna 2014 v náklade 8 miliónov kusov. Dotlač poštovej známky bola realizovaná dvakrát, v januári 2015 v náklade 4 milióny kusov a v septembri 2015 v náklade 4 milióny kusov.

Značky: