Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta, a. s., si pripomína „75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)“ vydaním poštovej známky s motívom lietadla typu Caproni Ca 33, na ktorom pred 100 rokmi havaroval M. R. Štefánik.

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Poštová známka vychádza so špecifickým symbolom T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou ceny za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku. Známku vytlačila  technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 4. apríla 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je predná časť dopravného lietadla a odletovej haly letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Motívom FDC pečiatky je turbína dopravného lietadla. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Marián Komáček a autorom líniovej roskresby poštovej známky je František Horniak.

Slovenská republika a letectvo

História Slovenskej republiky a jej predchodcu, Československej republiky, je úzko spätá s letectvom. Jedným z hlavných strojcov vzniku Československa bol generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý bol medzi iným aj pilotom a zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko Bratislavy 4. mája 1919. Československo bolo aj signatárom prvého „Medzinárodného dohovoru o úprave civilného letectva“ (tzv. Parížskeho dohovoru) z roku 1919.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) oslavuje v roku 2019 75. výročie svojho založenia. Hlavným dôvodom jej vzniku bola potreba doriešenia mnohých praktických problémov, ktoré súviseli s postupným rozširovaním leteckých liniek. Základom vytvorenia ICAO bola konferencia v Chicagu v roku 1944, ktorá sa zaoberala tzv. slobodami vzduchu, t.j. išlo o päť základných práv v medzinárodnej civilnej leteckej doprave a o rozšírenie Parížskeho dohovoru. Inými slovami, Dohovor okrem iného ustanovil aj vytvorenie novej stálej medzinárodnej organizácie – ICAO – ktorá nahradila v plnom rozsahu Medzinárodnú komisiu pre civilné letectvo a v roku 1947 sa stala odbornou organizáciou Organizácie spojených národov. Československo, aj napriek situácii počas druhej svetovej vojny, bolo signatárom Chicagského dohovoru od začiatku a je zakladajúcim členom ICAO. Po rozpade Československa sa Slovenská republika, ako samostatný štát, stala členom ICAO hneď 1. januára 1993. Slovenská republika je v rámci ICAO členom Stredoeurópskej rotačnej skupiny (CERG).

Na danej známke sme chceli poukázať na spätosť Slovenskej republiky s civilným letectvom, a to od jeho raných fáz až po dnešný deň, ako aj na fakt, že Slovenská republika formou svojho predchodcu stála pri vzniku ICAO, organizácie, ktorá je najväčšou globálnou silou v civilnom letectve a ktorá v roku 2019 oslavuje svoje 75. výročie.

Značky: