Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko je opäť bližšie k lepším elektronickým službám pre svojich občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou zmluvy o financovaní zavádzania životných situácií. Cieľom je lepšie prepojiť procesy a spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi a inštitúciami. 

„V programovom vyhlásení vlády sme sa okrem iného zaviazali zvýšiť kvalitu elektronických služieb pre občanov. Robíme dôležité kroky, aby sme urýchlili zavádzanie digitalizácie životných situácií a prinášali našim občanom moderné elektronické služby štátu. Nebolo by to možné bez kooperácie s ostatnými rezortmi a inštitúciami. Podpis zmlúv s našimi partnermi otvára kľúčovú spoluprácu pri zavádzaní životných situácií a zefektívnení už existujúcich služieb. Sme teda opäť o kúsok bližšie k tomu, aby služby štátu fungovali na úrovni zodpovedajúcej 21. storočiu,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

„Každý z nás sa stretáva s rôznymi životnými situáciami a v dnešnej hektickej dobe je lepšie, aby občan nemusel chodiť po úradoch osobne. Ušetrený čas tak môže využiť plnohodnotnejšie a venovať ho napríklad svojej rodine či osobným záujmom,“ podotkla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Prvým míľnikom spolupráce bude prepojenie služieb na úrovni životnej situácie pomocou interaktívneho návodu. Súvisiace služby budú mať spoločný návod, v rámci ktorého budú logicky zoradené na ústrednom portáli  verejnej správy a na vlastných portáloch organizácií.

„Podpis zmlúv nás dostáva do štádia, ktoré umožňuje našim partnerom čerpať prostriedky na potrebné úpravy – či už administratívne, procesné, ale najmä úpravy v informačných systémoch a ich vzájomné integrácie. Našej spolupráci predchádzali stretnutia, na ktorých sme analyzovali konkrétnu životnú situáciu z pohľadu občana – v tomto prípade to bola Strata a hľadanie zamestnania – a v spolupráci s partnermi sme hľadali riešenia,“ dodal minister Balík.

Spolupráca MIRRI SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou sa týka napríklad týchto životných situácií:

  • Strata a hľadanie zamestnania
  • Uzavretie manželstva
  • Odchod do dôchodku
  • Presťahovanie
  • Som chorý, mám chorého člena rodiny
  • Úmrtie a dedičské konanie

Ide o prvé dve inštitúcie z celkového počtu 14, s ktorými bude MIRRI SR postupne uzatvárať zmluvy.

„Sme presvedčení, že peniaze z Plánu obnovy prispejú k ďalšiemu rozvoju elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne a uľahčia občanovi riešenie jeho životných situácií. Po zavedení Elektronickej PN v rámci „Som chorý, mám chorého člena rodiny“ je tou najdôležitejšou, na ktorej spolupracujeme, „Odchod do dôchodku“, ako aj „Strata a hľadanie zamestnania“ a „Administratívny chod podniku“. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť občanov kvalitnými digitálnymi riešeniami pre jeho konkrétne životné situácie,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pripravuje a postupne spustí spolu 16 digitalizovaných životných situácií.