Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dave Russell, viceprezident pro produktovou strategii společnosti Veeam

Dnešní svět se díky datům dramaticky mění. Každý proces, ať už se jedná o interakci s externím zákazníkem nebo interní úkol zaměstnance, zanechává datovou stopu. Objem dat generovaných lidmi a počítači či jinými elektronickými zařízeními roste desetkrát rychleji než objem tradičních dat v byznysu, přičemž objem digitálních informací vytvořených činností počítačů, mobilních telefonů, systémů a dalších síťových zařízení roste 50krát rychleji než ta tradiční data v byznysu. S tím, jak se každý den mění způsob naší konzumace dat a interakce s nimi, narůstá i počet inovací pro zvýšení podnikové agility a provozní efektivity. A pro podniky, které v tomto prostředí usilují o to, aby zůstaly o krok napřed a poskytovaly svým zákazníkům ještě lepší služby, je nezbytné, aby správně porozuměly poptávce po inteligentní správě dat.

Z mého pohledu bychom si měli být vědomi 5 klíčových trendů, které budou mít v roce 2019 vliv na trh v regionu EMEA.

  1. Zvýší se využívání multicloudového prostředí

Zpráva společnosti McKinsey & Company ukázala, že tok dat do Asie se od roku 2005 zvýšil nejméně 45násobně. Data z klíčových oblastí, jako jsou Severní Amerika a Evropa, dramaticky vzrostly v tomto pořadí na 5 000 – 20 000 Gb/s, respektive na ​​1 000 až 5 000 Gb/s, z původních 100-500 Gb/s a ​​méně než 50 Gb/s v roce 2005. S tím, jak firmy působí napříč státy a důraz na technologie je větší než kdy předtím, je rozšíření využívání multicloudových prostředí téměř nevyhnutelné. Výzkumná společnost IDC odhaduje, že zákazníci v roce 2021 vynaloží na cloud computing a související služby částku 554 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek úrovně roku 2016. Data a aplikace v režimu on-premise sice nezastarají, ale s rostoucím mixem služeb on-premise, SaaS, IaaS, služeb typu managed cloud a privátních cloudů se modely rozmístění dat rozšíří.

V průběhu času očekáváme, že větší část pracovní zátěže se přesune mimo režim on-premise, nicméně tento přechod se uskuteční v řádu let a my věříme, že je dnes důležité se na tuto novou realitu připravit.

  1. Nedostatek flash pamětí a ceny se v roce 2019 sníží

Podle zprávy společnosti Gartner vydané letos v říjnu se předpokládá, že zásoby flash pamětí se v polovině roku 2019 navrátí ke stavu mírného nedostatku, přičemž se očekává, že vzhledem k rostoucí produkci pamětí v Číně se ceny z velké části stabilizují. Větší nabídka a výhodnější ceny budou mít za následek větší využití flash pamětí ve vrstvě operační obnovy, kde jsou obvykle uloženy zálohy a replikovaná data z posledních 14 dní. Je zřejmé, že tato větší kapacita flash pamětí povede k širšímu instantnímu využívání kopií zálohovaných dat (tzv. Copy Data Management).

Systémy nabízející Copy Data Management budou schopny poskytnout hodnotu nad rámec dostupnosti spolu s lepšími obchodními výsledky. Příklady možností využívání zálohování a replikace dat zahrnují DevOps, DevSecOps a DevTest, Patch Testing, Analytics a Reporting.

  1. Prediktivní analytika se stane běžným a všudypřítomným nástrojem

Trh s prediktivní analytikou by měl podle předpovědi dosáhnout do roku 2022 výše 12,41 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 272% od roku 2017, při průměrné roční výnosové míře CAGR 22,1%. Předpokládá se, že zejména region Asie a Tichomoří (APAC) bude v tomto období prognózy růst na nejvyšší míru CAGR.

Prediktivní analytika založená na telemetrických datech, tedy v podstatě pokyny a doporučení řízené strojovým učením (ML, Machine Learning), je jednou z kategorií, která se s největší pravděpodobností stane běžnou a všudypřítomnou.

Předpovědi v případě strojového učení nejsou nic nového, jeho využití však začneme vídat v oblasti autentizace, u podpisů a otisků prstů, přičemž bude obsahovat zásady a konfigurace osvědčené praxí tak, aby podnik více těžil z hodnoty infrastruktury, kterou nasadí.

Prediktivní analytika nebo diagnostika nám pomohou zajistit nepřetržité fungování a díky optimalizaci systémů současně i snížit administrativní zátěž. Vzhledem k rostoucím požadavkům na IT organizace, které musí být schopny řídit stále více různorodá prostředí s většími objemy dat a s tvrdšími cíli ohledně úrovně služeb, se tato schopnost stane životně důležitou.

S tím, jak se prediktivní analytika stává masově využívanou metodou, rostou hodnoty SLA (Service Level Agreement, dohoda o úrovni poskytovaných služeb) a SLO (Service Level Objective, hodnoty metrik ve vztahu k času), a stejně tak jsou na straně podniků vyšší i hodnoty měr jako odhad potenciálních ztrát (SLE) a očekávání ohledně úrovně poskytovaných služeb. To znamená, že abychom firmám mohli poskytnout to, co od nás očekávají, potřebujeme více asistence a více inteligence.

  1. Obecná role se stává stále více novým operačním modelem pro většinu IT organizací

Zatímco první dva trendy byly zaměřeny na technologii, budoucnost digitálu je stále analogová – jsou jí sami lidé. Nedostatek expertní pracovní síly v kombinaci s novou infrastrukturou při hroutícím se využívání režimu on-premise a rostoucím využitím veřejného cloudu + SaaS vedou k výskytu šířeji zaměřených techniků se zázemím v širokém spektru oborů a rovněž ke stále většímu povědomí o podnikání. Například pracovní trh s informačními technologiemi v Singapuru nadále vykazuje vysokou úroveň náboru.

Tento trend urychlí podpůrné faktory jako standardizace, orchestrace a automatizace, protože schopnější systémy umožňují administrátorům zaujmout více horizontální pohled spíše než hlubokou specializaci. Specializace bude samozřejmě i nadále důležitá, ale vzhledem k tomu, že IT technologie mají na obchodní výsledky stále zásadnější vliv, je logické, že IT experti budou muset porozumět širšímu byznysu a přidat hodnotu napříč mnoha IT oblastmi.

A přestože vidíme, že tyto trendy budou v příštím roce měnit status quo, některé věci se nezmění. Vždy existují ve světě konstanty a my vidíme dva hlavní faktory, které zůstávají pro každou společnost těmi nejdůležitějšími:

  1. a) Frustrace ze starších přístupů k zálohování

Trojice největších vendorů na trhu bude v roce 2019 nadále ztrácet podíl na trhu. Největší poskytovatel na trhu ztrácí podíl v podstatě již 10 let. Společnosti se přesouvají od starších poskytovatelů a využívají agilnější, dynamičtější a inovativnější dodavatele, jako je společnost Veeam, aby jim nabídly schopnosti, které jsou třeba k úspěchu v době založené na datech. Zpráva společnosti Cognizant zdůraznila, že 82 % vedoucích pracovníků regionu Asie a Tichomoří (APAC) se domnívá, že budoucnost práce je v inteligentních strojích.

  1. b) Náklady, složitost a (ne)schopnost

Tyto tři faktory jsou i nadále důvodem, proč jsou lidé v datových centrech nespokojeni s řešeními od mnohých vendorů. Obecně řečeno, jedná se o nadměrné náklady, zbytečnou složitost a nedostatek schopností, které se projevují na rychlosti zálohování, rychlosti obnovy nebo okamžitém připojení k obrazu virtuálního stroje. Tato tři hlavní kritéria budou i nadále dominovat důvodům, proč organizace rozšiřují nebo zcela nahrazují svá řešení zálohování.

  1. Příchod prvních 5G sítí vytvoří nové příležitosti pro prodejce a poskytovalele služeb cloudu (CSP), neboť jim pomůže shromažďovat, spravovat, ukládat a zpracovávat vyšší objem dat

Začátkem roku 2019 budeme svědky toho, jak první mobilní telefony 5G zasáhnou trh na veletrzích CES v USA a MWC v Barceloně. Věřím, že 5G budou mezi podniky pravděpodobně nejrychleji přijaty pro komunikaci typu Machine-to-Machine a Internet věcí (IoT). Rychlosti mobilní sítě spotřebitelů dosáhly úrovně, kdy jsou pravděpodobně tak rychlé, jako většina z nás potřebuje u sítě 4G.

V roce 2019 se technologie stane plně standardizovanou a otestovanou, ověří se i schopnost zařízení pracovat s touto technologií, jakmile bude šířeji dostupná, a Evropa stane skutečnou gigabitovou společností.

V případě prodejců a poskytovatelů cloudových služeb se hlavní pozornost upře na nové příležitosti k zisku při využití sítě 5G nebo infrastruktury pro její podporu. Zpracování větších objemů dat v reálném čase, vyšší rychlosti, nové požadavky na hardware a zařízení, stejně jako nové aplikace pro správu dat budou představovat příležitosti a usnadní nám konverzace týkající se technologie edge computing.

Značky: