Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O aktiváciu poukážok z projektu Zelená domácnostiam požiadalo vo štvrtok 23. marca 2023 takmer 400 zhotoviteľov. Podporených bude ďalších 2745 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach. Potom, čo záujem o poukážky presiahol aj mimoriadne navýšené prostriedky, bola aktivácia žiadostí uzatvorená.

„Keďže sme uvoľnili posledné financie z aktuálneho projektu Zelená domácnostiam, očakávali sme enormný záujem, čo sa aj potvrdilo. Pozitívne nás prekvapil veľký počet zhotoviteľov, bolo ich 393, ktorí o aktivovanie poukážok úspešne požiadali. Určite neboli uspokojení záujemcovia v plnej miere, ale využili sme všetky možnosti, ktoré momentálne máme, a ďalšiu podporu pripravujeme v novom projekte,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

SIEA v uplynulých týždňoch zhotoviteľov vyzývala, aby mimoriadne doplnenie prostriedkov využili len na aktivovanie poukážok k tým inštaláciám, ktoré bude možné dokončiť v priebehu 3 mesiacov.

„Suma 5,6 milióna eur, ktorá bola k dispozícii po navýšení a uvoľnení prostriedkov po nevyužitých poukážkach, bola presiahnutá v priebehu 24 minút. Samotná aktivácia je pre zhotoviteľov jednoduchý krok, v rámci ktorého vyplnia číslo poukážky a aktivačný kód, ale potvrdenie aktivácie automaticky spustí prepočítavanie dostupnej sumy, čo pri veľkom počte požiadaviek spôsobovalo dlhšiu odozvu systému,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Poukážky k žiadostiam, ktoré zhotovitelia aktivovali, SIEA vydá v utorok 28. marca 2023 o 11.00 h a v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam. Celkom bude vydaných 1168 poukážok na tepelné čerpadlá, 1277 na fotovoltické panely, 232 na solárne kolektory a 68 na kotly na biomasu.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období, kedy SIEA pripravuje nový projekt s rozpočtom 140 miliónov eur financovaný z Programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať.

Podpora na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z aktuálneho projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je k dispozícii od roku 2015.

Vďaka národnému projektu SIEA pribudlo na Slovensku 47-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pričom celková suma preplatených poukážok presiahla 100 miliónov eur. Spolu bolo doteraz podporených 13 779 inštalácií slnečných kolektorov, 15 972 tepelných čerpadiel, 11 313 fotovoltických systémov a 6 597 kotlov na biomasu. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 7,8 milióna eur.

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávané do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Značky: