Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa prieskumu GfK  má o platby pomocou inteligentných hodiniek záujem v priemere len 35 % spotrebiteľov v Číne, Nemecku, Južnej Kórei a Veľkej Británii. Ďalší prieskum realizovaný spoločnosťou GfK odhalil, aké sú dôvody ich skeptického postoja.

Väčšina spotrebiteľov vidí účel inteligentných hodiniek v prvom rade v sledovaní fyzickej aktivity a zdravotného stavu. V Nemecku len 20 % respondentov prejavilo aktívny záujem o platenie pomocou inteligentných hodiniek. Juhokórejskí (28 %) a britskí (27 %) spotrebitelia sa o tejto možnosti tiež vyjadrovali váhavo. Väčšie nadšenie je vidno u spotrebiteľov z USA, kde o platby prostredníctvom inteligentných hodiniek prejavilo záujem 40 % respondentov.
Workshop vedený spoločnosťou GfK zameraný na správanie používateľov, odhalil tri hlavné bariéry. Spotrebitelia sa obávajú, či je bezpečnosť platieb prostredníctvom inteligentných hodiniek  dostatočná. Taktiež si  myslia, že tento typ platieb ešte nie je dostatočne rozšírený medzi obchodníkmi a platby tak zaberajú viac času ako hotovostné platby alebo platby kartou. Taktiež im nie je jasné, aké má platba inteligentnými hodinami výhody oproti iným platbám.

Hoci všetky významné technologické spoločnosti považujú inteligentné hodinky za jeden z najdôležitejších trendových segmentov, spotrebitelia sú zatiaľ ešte stále do istej miery neochotní osvojiť si tento produkt,“ poznamenáva Robert Wucher, šéf oddelenia pre technologické a digitálne riešenia  v spoločnosti GfK. „Naše doterajšie štúdie potvrdzujú, že používatelia zatiaľ nie úplne chápu všetky potenciálne možnosti zariadení určených na nosenie alebo sa k nim stavajú odmietavo. Výrobcom momentálne chýba ucelený prehľad o potrebách používateľov, ktorý by im umožnil vytvoriť správnu stratégiu.“
Plánovaný základný prieskum GfK zameraný na „wearables“  (zariadení určených na nosenie)
Spoločnosť GfK plánuje realizovať rozsiahly prieskum,  ktorý pomôže výrobcom inteligentných hodiniek vyvinúť úspešné obchodné stratégie. Do tohto multiklientského prieskumu sa môžu zapojiť všetky spoločnosti, ktoré majú záujem, čím sa zabezpečí maximálna efektivita a ekonomický prínos. Vďaka zisteniam a poznatkom z prieskumu budú firmy môcť optimalizovať zdroje, napríklad v oblasti vývoja produktov a komunikácie, a tak výrazne zvýšia návratnosť investícií.

Značky: