Za výrobcov elektrozariadení sa považuje každý, kto na našom trhu predáva elektrické zariadenia.

Povinnosti výrobcov elektrozariadení definuje zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Tu sa uvádzajú pod pojmom rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení. Ako výrobcovia ich môžete plniť individuálne alebo kolektívne v rámci Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Hlavné povinnosti výrobcov elektrozariadení

Ako výrobca elektrozariadení máte viacero povinností. Predovšetkým sa musíte zaregistrovať do štátneho registra výrobcu vyhradených výrobkov, a to ešte pred začatím podnikania na území Slovenska. Ďalej máte ohlasovaciu povinnosť voči Ministerstvu životného prostredia, a to raz ročne. V rámci tejto povinnosti budete informovať o množstve elektrozariadení uvedených na trh na Slovensku. Tieto informácie nahlasujete elektronicky. Musíte tiež splniť ciele zberu a recyklácie elektroodpadov a realizovať informačno-vzdelávacie aktivity cielené na konečného používateľa – teda na spotrebiteľa.

Preneste vaše povinnosti na OZV

Ako je zrejmé, toto je pomerne náročná agenda, ktorá aj zaberá dosť veľa času. Väčšinou sa to rieši tak, že tieto vaše povinnosti výrobcu elektronických zariadení preberá za vás práve OZV.

Organizácia sa na túto činnosť špecializuje a dokáže ju plniť finančne, časovo a personálne oveľa efektívnejšie, než by ste to dosiahli pri vašom individuálnom plnení. Preniesť tieto vaše povinnosti na OZV vám určite odporúčame.

Recyklačný poplatok

Pri predaji elektronických zariadení sa vždy platí tzv. recyklačný poplatok. Je to suma, ktorá slúži na financovanie zberu a recyklácie elektroodpadu. Výrobca elektrozariadení musí podľa zákona uvádzať výšku recyklačného poplatku viditeľným spôsobom. Väčšinou sa tento poplatok uvádza na daňovom doklade ako je napr. pokladničný blok alebo faktúra. Recyklačný poplatok by pritom mal byť v celom reťazci (výrobca/dovozca – predajca – spotrebiteľ) v rovnakej výške.

Pozor na obaly

Výrobca elektrozariadení je vždy aj výrobca obalov a neobalových výrobkov. K elektrickému zariadeniu je totiž priložený minimálne návod na používanie. V mnohých prípadoch ste navyše aj tzv. výrobca batérií. Hovoríme napr. o vstavaných batériách rôznych zariadení ako sú mobily, notebooky a pod. Rovnako aj pre tieto komodity si musíte plniť povinnosti.

V prípade, že sa stanete klientom SEWA, môžete si prostredníctvom jednej registrácie plniť povinnosti za všetky uvedené komodity – elektrozariadenia, batérie, obaly, ale aj tzv. neobaly. SEWA vám vždy účtuje len jeden vstupný poplatok za všetky komodity.

Ohlásenia podávate online, a to cez informačný systém, ktorý je jednoduchý a intuitívny. Neustále je vylepšovaný tak, aby vám čo najviac uľahčoval zadávanie ohlásení.

ElektroodpadZdroj: 123rf.com
Elektroodpad

SEWA ako organizácia združenia výrobcov

Jednou z takýchto organizácií je SEWA, a.s., ktorá je založená a riadená výrobcami združenými v ADAT a ITAS už od roku 2005. SEWA funguje na neziskovom princípe. Poplatky za službu totiž pravidelne prehodnocuje a nevyčerpanú časť každoročne vracia klientom. Robí tak ako jediná OZV na našom trhu.

SEWA počas celej histórie svojho fungovania splnila za výrobcov všetky povinnosti. Tieto služby ponúka aj naprieč Európou v rámci skupiny European Recycling Platform. SEWA dokáže za výrobcov elektrozariadení plniť predpísané povinnosti aj pre batérie, obaly a neobalové výrobky. Firma má tiež stabilnú a stále rastúcu klientsku základňu s takmer 900 výrobcami.

SEWA pre výrobcu elektrických zariadení zabezpečí:

Registráciu do štátneho registra vyhradených výrobcov, a to pred začatím vášho podnikania.

Zaistí plnenie cieľov zberu a recyklácie. Teda reálne vyzbiera za vás požadované množstvo elektroodpadu a zabezpečí aj jeho vhodnú recykláciu.

Splní za vás ohlasovacie povinnosti na príslušné ministerstvo.

SEWA dôsledne plní vzdelávacie povinnosti obyvateľstva prostredníctvom vlastných eko-výchovných projektov.

Ako výrobca elektrických zariadení po skončení kvartálu potom online ohlásite OZV množstvá elektrozariadení, ktoré ste uviedli na trh. Na základe tohto štvrťročného ohlásenia vám SEWA zašle faktúru.

Ďalej vám SEWA ponúka administratívnu podporu, napr. pomoc s vyplnením štvrťročného ohlásenia a pomoc so zaradením elektrozariadení do správnych podkategórií. Firma ponúka aj poradenstvo ohľadne povinností výrobcu podľa zákona o odpadoch, zaistí korektné informácie o legislatívnych zmenách a o tom, ako sa aplikujú do praxe. Vaše povinnosti ako výrobcu elektrických zariadení sú tak splnené.

Ako zmeniť OZV?

Ak ste ako výrobca elektronických zariadení už klientom nejakej organizácie zodpovednosti výrobcov a radi by ste zmenili OZV, môžete tak urobiť raz za rok. Do 20. augusta aktuálneho roka musíte doručiť písomnú výpoveď aktuálnej OZV a do 31. decembra aktuálneho roka musíte uzavrieť zmluvu s novou. Dôležitou podmienkou je, že zmeniť OZV môžete až po dvoch rokoch.

Na záver už len upozorňujeme, že okrem cenovej ponuky je vhodné zistiť si aj referencie o vybranej OZV a o tom, ako dôsledne si plní svoje povinnosti voči klientom.

Prečítajte si aj:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.