VIDEO TOUCHIT: Poznáme víťazov Ceny ITAPA 2017

0

V hoteli Sheraton boli včera večer vyhlásené výsledky Cena ITAPA 2017. Pozrite sa, kto si odniesol hlavné ocenenia. 

Cena Rádio Slovensko:. Mapový klient ZBGIS

Po dvoch hodnotiacich kolách sa víťazmi súťaže Cena ITAPA stali:

1. miesto: Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a  geografickými názvami. Cieľom projektu bolo poskytnúť verejnosti komplexný nástroj pre zobrazovanie priestorových údajov, teda miesta, kde sa zobrazí všetko čo má k dispozícií rezort geodézie a kartografie. Projekt je tiež integrovaný na Register adries MV SR, takže používateľ získa skutočne vyčerpávajúcu informáciu o každom pozemku. (Ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a pod.). Projekt tiež umožňuje prácu v terénne, kedy aplikácia v mobilných zariadeniach sama na zákale aktuálnej polohy identifikuje objekty.

To, že ide o zásah do čierneho pri uspokojovaní dopytu používateľov dokazuje enormný záujem. Od spustenia produkčnej prevádzky projektu t.j. za 3 mesiace (1.7. – 30.9.2017) bolo zaznamenaných viac ako 1,3 milióna relácií. Využívané sú nástroje CA Monitoring a Google Analytics.

Zadávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Riešiteľ: Sevitech

2. miesto pre dva projekty, keďže došlo k bodovej zhode: Dobromat + Portal eVUC a otvorenalekaren.sk

Portál e-VÚC a otvorenalekaren.sk

Už ste zúfalo hľadali najbližšiu otvorenú lekáreň, alebo dostupného lekára? Najmä v krízových situáciách tak oceníte aplikáciu otvorenalekaren.sk, ktorá zistí kde sa nachádzate a spoľahlivo Vás naviguje do najbližšej otvorenej lekárne, lekárskej služby prvej pomoci,  alebo priamo do nemocnice. To je neoceniteľná služba, najmä v neznámom prostredí, napríklad na dovolenke.  Ale aplikácia ide aj ďalej. Dokáže totiž vyhľadať toho správneho lekára. Stačí uviesť aj laický popis. V prípade ak má práve Váš lekár dovolenku, tak Vás na to upozorní a ponúkne alternatívy.

Projekt je vynikajúcou ukážkou využitia dát vznikajúcich vo verejnom sektore a ktoré po pridaní určitej hodnoty a stanú základom vyhľadávanej služby. Zdrojovými údajmi pre projekt je Register zdravotníctva a humánnej farmácie e-VÚC a vďaka tomu môže samotná aplikácia úspešne distribuovať cenné informácie ľuďom v núdzi. A tí ľudia o to majú záujem.   Mesačne aplikáciu navštívi 313 unikátnych  klientov. Projekt ponúka tak presné informácie, že sa dokonca stal aj zdrojom informácii pre verejné inštitúcie, ktoré tak vďaka tomu sa môžu „čistiť“ vlastné dáta a poskytovať kvalitnejšie zdrojové údaje. Kruh sa tak uzatvára a hlavný prospech z celého cyklu získavajú občania.

Riešiteľ: Crystal Consulting

Dobromat – Každým nákupom pomáhate

Aplikácia ktorá spája svet internetového obchodu a dobročinnosť dobromat. Princíp je jednoduchý, ale veľmi účinný. Zákazník môže podporiť vybranú neziskovku tým, že zo stránky dobromatu navštívi internetový obchod.  Bez toho aby zaplatil čo len o cent viac neziskovka získa provízu z nákupu. Neziskovka tak získa financie na svoju činnosť a obchod lojálneho zákazníka.

Služba zaznamenala veľký záujem. Viac ako 300 slovenských a 550 zahraničných obchodov využila ponúkanú možnosť poskytnúť províziu 2645 združeniam. Medzi združeniami sú napríklad Liga proti rakovine, Hodina deťom, Sloboda zvierat a mnohé ďalšie.

Riešiteľ: ochIDEAS

3. miesto: Mapové údaje mesta Prešov

Mapové údaje mesta Prešov pre každého

Za jedinú samosprávu, ktorá prináša otvorené geodáta používateľom sa deklaruje Prešov. Projekt mapuje základné údaje z kompetencií mesta od polohopisnej (adresy, volebné obvody, obvody mestskej polície) cez rôzne ďalšie užitočné dáta až po kategórie rôznych významných objektov ako sú sakrálne objekty, verejné WC či ihriská a športoviská na území mesta. Používatelia, konzumenti datasetov si môžu jednoducho vytvoriť vlastné mapové zobrazenie v počítači, tablete či mobile jednej alebo viacerých vrstiev. Všetky objekty sú publikované v súradnicovom systéme, takže sa dajú merať dĺžky, výmery plôch a pod.  Projekt v prvej etape poskytuje 20 datasetov predstavujúcich pomenované kategórie geo-údajov. Mnohé datasety sú unikátne a nie sú nikde inde dostupné. Všetky publikované otvorené údaje sú voľne stiahnuteľné a ich použitie je bezplatné. Počet prístupov je cca. 80 denne z celého sveta.

Otvorenie možnosti využitia geo-dát aj mimo používateľského rozhrania (GUI) geografických aplikácií formou využívania priestorových datasetov (otvorených dát) v popísanom štandardnom formáte.

Zadávateľ: Mestský úrad Prešov, Riešiteľ: Cora Geo

Na základe zasadnutia poroty bolo priznaní špeciálne uznanie projektu Digitálnej fonotéky pre nevidiacich.

Ďalšiu bariéru pre zrakovo znevýhodnených sa podarilo znížiť digitálnej fonotéke pre nevidiacich.  Až do spustenia projektu mali nevidiaci veľké problémy pri získavaní hudobných nahrávok a hovoreného slova z gramofónových platní. Mnohí len s nostalgiou spomínali ako pred desiatkami rokov počúvali svoje obľúbené pesničky, alebo obľúbených hercov. Klasické vyhľadanie konkrétnej stopy na správnej strane gramoplatne je však pre nevidiacich skoro nemožné, lebo platne nemajú popis v Braillovom písme a v dnešných časoch nie je ľahké nájsť funkčný gramofón.

Každý nevidiaci určite ocení aj veľkosť fonotéky, lebo 4 660 gramoplatní nemá k dispozícii žiadny nevidiaci. Digitálna fonotéka je poskytovaná výlučne pre zdravotne znevýhodnených používateľov a je pre nich zdarma. Služba sa stretla s okamžitým záujmom, kedy si používatelia za prvý polrok stiahli a vypočuli cca 5 000 nahrávok z cca 500 gramofónových platní.

Zadávateľ: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Riešiteľ: Elet

Ocenené boli aj projekty z krajín V4, konkrétne z Poľska a Maďarska

Akciou sprevádzalo vystúpenie skupiny Bratislava Hot Serenaders

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár