Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoznajte elektrické zariadenie, ktoré patrí k moderným technológiám a v súčasnosti sa používa vo veľkej miere. V mnohých odvetviach priemyslu hrajú významnú rolu elektromotory a frekvenčné meniče ako súčasť technických zariadení – od tých najmenších až po tie najväčšie. Prečo sú frekvenčné meniče stále viac a viac „v kurze“?

Frekvenčné meniče sú obľúbené zariadenia, ktoré slúžia na premenu elektrického prúdu s určitou frekvenciou na elektrický prúd s inou frekvenciu. Z praktického hľadiska regulujú rýchlosť a pomáhajú znižovať prudké štarty a zastavenia hlavných zariadení.

Vyrábajú sa pre všeobecné použitie (čerpadlá, ventilátory či dopravníky) a tiež pre náročné aplikácie, kde je spätná väzba zabezpečená rôznymi typmi snímačov. Často ani neviete, že sú súčasťou elektrických zariadení. Napriek tomu majú uplatnenie v rozmanitých systémoch. K tým najčastejším patria čerpadlá, kompresory, výťahy, ventilátory, miešačky, žeriavy či práčky.

Dôležité je poznamenať, že frekvenčné meniče aj elektromotory sa vo veľkej miere vyrábajú na špecifické účely. Svoje o tom vedia špičkoví dodávatelia, ako sú KELHEIM- frekvenčné meniče či elektromotory Trnava.

Keď sa rozhodnete kúpiť frekvenčný menič, prinesie vám tieto základné výhody:

Zvyšuje životnosť zariadení

Hlavnou úlohou frekvenčného meniča je predĺženie životnosti komponentov zariadenia, s ktorým spolupracuje. Môže to byť elektromotor či čerpadlo.

Efektívnu spoluprácu elektromotorov a frekvenčných meničov odporúča i slovenský výrobca elektromotorov, ktorý automaticky dodáva obidve funkčné a kvalitné zariadenia.

Člen tímu Vybo ElectricZdroj: Vyboelectric.sk
Člen tímu Vybo Electric

Zlepšíte efektivitu

Frekvenčný menič vám umožní spustiť motor alebo čerpadlo pri najefektívnejších otáčkach a prispôsobiť motor požadovanému výkonu. Zároveň zabráni prepracovaniu motora. Z dlhodobého hľadiska sa tým zlepší celková účinnosť a znížia sa náklady na prevádzku čerpadla alebo motora.

Znížite náklady na údržbu

Vďaka frekvenčným meničom bežia stroje pomalšou a efektívnejšou rýchlosťou. Účinný spôsob prevádzky vyvíja na zariadenia menší tlak a časom zistíte, že potrebujete menej opráv, výmen a údržby.

Optimalizujú sa procesy

Dlhodobá skúsenosť mnohých podnikov ukázala, že aplikácia frekvenčných meničov pomáha zlepšovať procesy. Hlavnou výhodou je to, že dokáže prevziať kontrolu nad rýchlosťou strojov.

Usporíte energie a znížite náklady

Za najväčšiu výhodu, ktorú vám prinesú frekvenčné meniče, sa považuje úspora energie. Prejavuje sa hlavne pri použití ventilátorov a čerpadiel.

Vaše stroje pracujú pri najefektívnejšej možnej rýchlosti, čo znamená, že spotrebujú menej energie. To sa automaticky odzrkadlí aj na znížení prevádzkových nákladov.

Vybo ElectricZdroj: Vyboelectric.sk
Vybo Electric

O frekvenčných meničoch už neplatí

Mnohí si myslia, že používanie frekvenčného meniča je výrazná investícia. Pravdou je, že ich ceny v posledných rokoch klesli a dlhodobé výhody pre celý podnik či výrobu sú omnoho výraznejšie.

Je výhodnejšie používať jeden frekvenčný menič na dvoch čerpadlách? Aktuálne ceny frekvenčných meničov sú priaznivé pre inštaláciu zariadenia na každé čerpadlo zvlášť.

Pre zavedenie frekvenčného meniča je potrebný špeciálny elektromotor. To je ďalší mýtus. Aj staršie elektromotory dokážu fungovať s frekvenčným meničom, no môže sa skrátiť životnosť elektromotora. Prevádzkové úspory, ktoré sa dosiahnu, sú aj napriek tomu vyššie.

Čo znamená v praxi používanie frekvenčného meniča? Nainštalovanie pomerne jednoduchej elektronickej skrinky na mieste používania a následne manuálne alebo automatické regulovanie otáčok zariadení podľa vašich potrieb.

Zariadenie pracuje presne vtedy, kedy je to potrebné. A vy postupne zaznamenávate benefity, ktoré prináša vašej prevádzke či výrobe.

Značky: