Reálny svet je plný ilúzií a presvedčiť sa o tom môžete na poskytnutých video ukážkach.

O tom, že naše zmysly nám skresľujú vnímanie okolia, ste sa mohli presvedčiť už neraz. Typicky na niečom, okolo čoho chodíte každý deň, no akosi ste si daný objekt alebo vec nevšimli.
Iste si pamätáte na video, ktoré obehlo svet cez internet, kde sa rozoberala skutočná farba šiat. Trochu iného osvetlenia a šaty mali inú farbu. V hre neboli dve farby ale minimálne päť tipov, ktoré hodnotiaci skúšali.

Neural Correlate Society je nezisková organizácia, ktorá podporuje výskum a vnímanie neurálnych javov. V rámci toho hodnotili na túto tému rôzne práce.

Tu sú víťazi najlepších iluzionistických javov.

Prvá cena: Delenie farieb

Video zamerané na to, ako vnímame farby. Dve identické farby sa vlnia vo farebných pruhoch, pričom je ukázané, ako sa zmení naše vnímanie týchto nemenných farieb vzhľadom na farebnosť objektu okolo nich.

Druhá cena: Nejednoznačná strecha garáže

Otázka uhla pohľadu. Strecha, ktorá je v skutočnosti rovná, vyzerá ako lomená. Na príklade je vidno, ako ľudský mozog vníma interpretáciu obrazu z uhla, ktorým sa naň pozerá.

Tretia cena: Deň, kedy nad Lowry pršalo

Ukazuje našu zaujatosť voči pohybu vpred. Na videu je slučka dvoch obrazoviek, kde sú postavy mierne posunuté o niekoľko pixelov. Zaujímavé ale je, že oko vníma kontinuálny pohyb osôb vpred a nie naopak.

Zdroj: CNet

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.