Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Distribuovaná práce – z kanceláře, z domova, na cestách nebo kombinovaně – má prokazatelné výhody pro podniky i jejich zaměstnance, ale vedení a podniková kultura se musí nové situaci přizpůsobit

Nový výzkum odhalil 41% nárůst podílu zaměstnanců v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), kteří považují práci na dálku za nezbytnost, nikoli za výsadu. Tento názor nyní zastává 53 % pracovníků tzv. generace X. Vyplývá to z nové globální studie, kterou zpracovala společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední inovátor v oblasti podnikového softwaru, na základě výzkumu mezi HR, IT a obchodními manažery.

Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů uznávají, že je práce na dálku pro jejich podnik přínosem a není možné se vrátit k dřívějšímu uspořádání – přesto zaznívají obavy, že vedení podniků nevěnuje dostatečnou pozornost přizpůsobení nové situaci ve smyslu poskytnutí širších možností volby a flexibility zaměstnancům.

„Náročná situace v uplynulých šesti měsících donutila podniky se rychle adaptovat na nové způsoby výkonu práce, kde ‚práce‘ neznamená ‚kancelář‘. Budoucnost práce nastala v podobě distribuované pracovní síly a přinesla hmatatelné výhody, od zvýšení produktivity a posílení morálky zaměstnanců přes kvalitnější spolupráci po lepší náborové možnosti,“ říká Kristine Dahl Steidel, viceprezidentka pro koncová řešení společnosti VMware v regionu EMEA. „A po položení digitálních základů podniky potřebují zavést správnou kulturu a manažerský přístup odpovídající novému způsobu práce. Řešení pro digitální pracovní prostředí, která umožňují rozptýleným pracovníkům spolupráci a komunikaci, zajišťují viditelnost a podporují produktivitu, již pomohly tisícům podniků a milionům zaměstnanců – a společnost VMware dále pokračuje v inovacích.“

Přizpůsobení firemní kultury potřebám distribuované pracovní síly

Více než čtyři z deseti (41 %) dotázaných manažerů se obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou soustředit na zadaný úkol. Více než čtvrtina (28 %) má dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59 %) pociťuje zvýšený tlak na to, být online i mimo běžnou pracovní dobu. Tato zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních.

A to navzdory jednoznačným přínosům flexibilní práce pro podnik i zaměstnance, včetně možnosti využít rozmanitější okruh schopností a dovedností z celého světa. Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76 %) se domnívají, že se po přechodu na práci na dálku zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66 % má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit, a 69 % uvádí snížení stresu. Zlepšila se morálka zaměstnanců (30 %) a vzrostla produktivita (34 %). Více než dvě třetiny (67 % ) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83 %) a menšin (68 %). Co se týče nových nápadů, téměř tři čtvrtiny** (72 %) se shodují, že inovace přichází z více stran v podniku než dříve.

„Z hlediska kancelářských profesí v České republice jednoznačně dominovala práce z kanceláří a adopce home-officu nebyla před krizí nijak vysoká. Hlavním důvodem byla nedůvěra zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům z hlediska možnosti dostatečně efektivní práce z domova. Důležitou roli ovšem hrála i technická nepřipravenost zaměstnavatelů. Jarní test připravenosti způsobený krizí byl proto velmi tvrdý, nicméně díky němu se postoj zaměstnavatelů k této otázce zásadně změnil, a to jak u soukromých firem, tak dokonce i u státních institucí,“ uvedl Zbyněk Bolcek, partner poradenské společnosti Grant Thornton Advisory, k výsledkům průzkumu. „U nás ve společnosti funguje možnost domácí kanceláře dlouhodobě – poradenství je založeno na vzájemné důvěře a budování vztahů s klienty a stejně tak to musí fungovat i směrem k našim zaměstnancům a spolupracovníkům. Již před krizí jsme tudíž byli technologicky vybaveni a plošný přechod na home-office nás z pohledu vnitřní organizace týmu prakticky nijak nezasáhl. Odlišnou zkušenost jsme ovšem v té době zaznamenali při tvorbě a rozvoji obchodních příležitostí s našimi klienty – obecně platí, že rozvoj prodeje služeb management consultingu je v online prostředí složitější. Dnes ale musím konstatovat, že i v této oblasti se klienti byli ochotní přizpůsobit novým podmínkám.“

IT již není považováno za brzdu distribuované práce. Zaměstnanci mohou běžně pracovat v centrále, na pobočkách, z domova, na cestách nebo místa libovolně střídat, přičemž pouze třetina (33 %) dotázaných se domnívá, že IT není dostatečně vybaveno pro podporu práce na dálku.

„Práce z domova klade dle mého názoru největší nároky na management, který se musí naučit, jak práci zadávat, jak ji řídit, a jak kontrolovat, že je správně splněna. Na druhé straně zaměstnanci by měli mít  dostatečnou sebemotivaci k pracovnímu nasazení v režimu homeoffice. Zastávám názor, že by lidé neměli na homeoffice zůstávat neustále, ale pouze část pracovní doby – pokud to samozřejmě není nutné například vzhledem ke zdravotním omezením nebo vládním nařízením. Problém není v technice, tu ostatně již máme i na Krajském úřadě na tyto situace připravenou. Důležité je totiž udržení sociálních kontaktů a vzájemné interakce,“ říká vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Miroslav Vacula.

Právě Krajský úřad Jihomoravského kraje začal naplno využívat virtuální dektopy VMware Horizon na jaře tohoto roku, kdy po vyhlášení nouzového stavu a souvisejícím uzavření Úřadu pro veřejnost bylo nutné přesunout velkou část zaměstnanců do režimu práce z domova, což výrazně uspíšilo probíhající postupný přechod z fyzických počítačů na virtuální desktopy. Téměř 200 zaměstnancům úřadu tak byla nová technologie implementována během necelého jednoho dne.

Holistická vize budoucnosti práce

Rozptýlenost pracovníků způsobuje potíže v řadě oblastí, včetně nástupního procesu, dohledu a zajištění dodržování předpisů, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a podobně. Dnešní rozsah práce na dálku způsobený pandemií výrazně rozšířil využití digitálních technologií a platforem.  Ve snaze zachovat provozuschopnost přesouvají podniky více aplikací do cloudu, čímž vznikají nové izolované ostrovy informací. Se zmenšováním a zvětšováním pracovní síly a přechodem na práci z domova vzrůstá pestrost zařízení užívaných k práci v rámci programů BYOD, které nyní nabízí vyšší flexibilitu. Každé nové zařízení připojené k síti však představuje potenciální vstupní bránu kybernetického útoku. To vše narušuje bezpečnostní perimetr podniku a zvýrazňuje potřebu zavádění bezpečnostních modelů založených na principu nulové důvěry.

Na konferenci VMworld minulý měsíc společnost VMware představila soubor řešení VMware Future Ready Workforce, která nabízí mimořádný uživatelský komfort, kompletní zabezpečení na principu nulové důvěry a zjednodušenou správu. Soubor řešení Future Ready Workforce spojuje služby zabezpečeného přístupu (SASE), digitální pracovní prostředí a zabezpečení koncových bodů s cílem umožnit přístup k libovolné aplikaci v libovolném cloudu z libovolného zařízení, aby zaměstnanci měli k dispozici potřebné prostředky bez ohledu na to, odkud pracují.

Metodika

Studie „The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce“ je založená na výzkumu sponzorovaném společností VMware, jehož se zúčastnilo 2850 respondentů v regionu EMEA (950 manažerů HR, 950 manažerů IT a 950 obchodních manažerů) z 12 zemí – Velké Británie (600), Francie (450), Německa (450), Itálie (150), Holandska (150), Ruska (150), Polska (150), Norska (150), Švédska (150), Španělska (150), Spojených arabských emirátů (150) a Saúdské Arábie (150). Společnost Vanson Bourne průzkum provedla v červnu a červenci 2020.

** U těch, jejichž podnik má centrálu a regionální pobočky

Značky: