Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S príchodom horúcich letných dní sa zamerajme na aktuálnu tému, ktorú zaručene pozná každý, kto si skúsil prácu v open space.

Boj o ovládač od klimatizácie. Kým jeden by chcel mať vychladené na 22 °C, druhému je zima už pri 24 °C a tretí by najradšej celý deň vetral. Dohodnúť sa na kompromise je v takýchto prípadoch celkom ťažké, akákoľvek dohoda ale nič nemení na povinnostiach, ktoré v tomto smere ukladá zamestnávateľovi zákon. Ako je to teda teplotou vzduchu v kanceláriách?

open officeZdroj: elements.envato.com

Nie je jedno pri akej teplote vzduchu pracujete

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí okrem zabezpečovania BOZP aj vytvorenie vhodných mikroklimatických podmienok na výkon práce. Zjednodušene povedané, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť takú teplotu vzduchu na pracovisku, ktorá pre zamestnancov nebude predstavovať zvýšenú záťaž či nepohodlie a zároveň sa bude pohybovať v stanovených limitoch. Dodržiavanie uvedených pravidiel je napokon aj v záujme samotného zamestnávateľa, pretože spokojný zamestnanec je produktívnejší.

Keďže takto koncipovaná povinnosť je veľmi široká a rovnako existujú rôzne druhy výkonu práce v rôznom prostredí, bližšie podmienky stanovujú vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Poďme teda ku konkrétnym číslam, ktoré sa vzťahujú na administratívnych pracovníkov. V prípade kancelárií je optimálna teplota v teplom období roka od 23 °C do 27 °C a prípustná operatívna teplota od 20 °C do 28 °C. Na pracoviskách, kde nie je možné dodržiavanie týchto teplôt dosiahnuť sa zvykne skracovať pracovná doba alebo sa poskytujú dlhšie prestávky v práci, v tomto prípade sa môže zamestnávateľ obrátiť aj na PZS, ktorá môže navrhnúť ďalšie opatrenia.

klimatizácia na pracoviskuZdroj: elements.envato.com

Hoci povinnosti zamestnávateľa sú stanovené jasne, dohodnúť sa s kolegami môže byť veľmi ťažké. Ak sú tvrdohlaví a máte pocit, že by najradšej pracovali niekde na Sibíri, skúste argumentovať názormi odborníkov. Podľa nich by sa pri klimatizovaní pracovných priestorov mal dodržiavať rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou maximálne v rozmedzí 5 až 6 °C. Stojí za to usilovať sa o kompromis, pretože dlhodobá práca v nevyhovujúcich podmienkach môže viesť nielen k zníženej výkonnosti, ale aj mnohým zdravotným problémom.

Značky: