Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rada hlavného mesta Prahy na pondelňajšom zasadaní schválila záverečnú správu pilotného projektu Smart Prague „Chytrý svoz odpadu“. Výsledky viac ako rok prebiehajúceho projektu zameraného na monitorovanie a optimalizáciu zvozu odpadu v 464 kontajneroch technológiou Sensoneo mesto presvedčili, a rozhodlo sa ho rozšíriť do všetkých podzemných nádob na celom území mesta.

Mesto Praha realizáciu projektu schválilo v novembri 2018, kedy vo výberovom konaní realizovaným mestskou spoločnosťou  Operátor ICT, ktorá má v Prahe za úlohu testovať a implementovať inteligentné a inovatívne riešenia, zvíťazil návrh využívajúci technológiu slovenskej spoločnosti Sensoneo.

Cieľom projektu bol neobmedzený on-line dohľad nad aktuálnym stavom zaplnenosti vybraných zberných nádob na triedený odpad (papier, plast, sklo, farebné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly), získanie dlhodobých dát o ich skutočnej vyťaženosti a optimalizácia zvozu. Predmetné kontajnery boli rozmiestnené v 10 pražských mestských častiach – väčšinu z nich tvorili podzemné kontajnery (419 kusov), zvyšných 45 nádob predstavovali väčšinou kontajnery s objemom 3 m³.

V spolupráci s partnerom projektu – spoločnosťou Slovanet – sa do nádob následne inštalovali monitorovacie senzory Sensoneo, ktoré pravidelne zasielali informácie o aktuálnej zaplnenosti kontajnerov prostredníctvom sietí internetu vecí LoRaWAN a Sigfox. Okrem merania hladiny bola technológia obohatená o detekciu upchania šachty pre vhadzovanie a automatickú detekciu požiaru. Dáta zo senzorov sa začlenili do dátovej platformy hlavného mesta Prahy Golemio a následne boli k dispozícii aj občanom ako praktická navigácia k najbližšiemu voľnému kontajneru prostredníctvom mestskej aplikácie Moje Praha. Celý projekt je súčasťou mestského konceptu Smart Prague 2030, v ktorom si Praha definovala ako jednu z oblastí aj bezodpadové mesto, ktoré je postavené na zodpovednom, inteligentnom odpadovom hospodárstve.

Chytré mesto je mesto, ktoré sa detailne venuje prírodným zdrojom a odpadom, ktoré produkuje. Koncepcia Smart Prague vychádza z predpokladu, že moderná metropola kompletne spracováva a využíva komunálny odpad, ako aj odpadovú a dažďovú vodu. Zároveň zabezpečuje čistotu mesta optimalizáciou zvozu odpadu na základe aktuálnych dát, ktoré sú dostupné v reálnom čase. A právě projekt „Chytrý zvoz odpadu“ sa optimalizácii zvozu do značnej miery venuje. Zároveň projekt tiež prispieva k napĺňaniu klimatických cieľov, v ktorých si Praha stanovila znížiť emise CO2 do roku 2030 o 45 %,“ doplnil primátor mesta Praha Zdeněk Hřib.

Mesto prostredníctvom spätnej väzby od OICT, referentov odpadového hospodárstva jednotlivých mestských častí, Odboru ochrany prostredia Magistrátu hlavného mesta Prahy a príslušných zvozových spoločností vyhodnotilo pilotný projekt ako prínosný – uľahčuje obsluhu kontajnerov, umožňuje realizovať zvoz podľa skutočnej potreby, pomáha zamedzovať preplneným kontajnerom a stojiskám a šetrí náklady na servisné zásahy v podzemných nádobách. Na základe získaných skúseností OICT tiež odporúča využitie senzorov do všetkých podzemných nádob na území mesta.

Projekt „Chytrý zvoz odpadu“ získal aj niekoľko odborných ocenení – napríklad prvú cenú v súťaži Chytrá města pro budoucnost v kategórii Mestá nad 200 000 obyvateľov alebo ocenenie SMAVARD, ktoré udeľuje porota najväčšej nordickej konferencie Nordic Edge Expo zameranej na najinovatívnejšie realizácie v oblasti smart city.

Značky: