Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Plzeňský Prazdroj Slovensko dosiahol na poli udržateľnosti ďalší dôležitý míľnik. Vďaka zálohovému systému sa mu tento rok podarilo zvýšiť podiel recyklovaného hliníka v tele všetkých jeho plechoviek pre slovenský trh na tri štvrtiny. Znížil tak ich uhlíkovú stopu o 49 % a ušetril pritom ďalších 512 ton nového hliníka ročne[1].

Plechovky z dielne Prazdroja na Slovensku majú dnes o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu ako v minulosti. Kľúčovým pritom bolo rozhodnutie spoločnosti, keď začiatkom tohto roku inovovala všetky svoje plechovky pre slovenský trh a navýšila v ich tele podiel recyklovaného hliníka z priemerných 47 % až na 75 %. Firma pritom využila možnosť odkúpiť materiál získaný z plechoviek vyzbieraných v rámci zálohového systému. Ten nechala zrecyklovať na materiál pre výrobu nových plechoviek, vďaka čomu symbolicky uzavrela ich kolobeh.

Navýšením podielu recyklátu v plechovkách sa nám podarilo znížiť ich uhlíkovú stopu o 49 %. Takáto plechovka má totiž oproti tej čisto z panenského materiálu nepomerne nižšiu energetickú náročnosť výroby, a tým aj nižší dopad na životné prostredie. Naše emisie sme znížili o 8 472 ton CO2 a zároveň sme takto ušetrili ďalších 512 ton nového hliníka, ktorý môže nájsť iné využitie,“ hovorí Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja Slovensko s tým, že pôvodný odhad dopadu na uhlíkovú stopu firma prekonala o štvrtinu, a úsporu novej suroviny o 50 ton.

Slovenská pivná jednotka tak plynulo nadviazala na sériu predošlých významných krokov na poli obalovej cirkularity, ako je napríklad odchod od pivných PET fliaš či podpora piva vo vratnom skle. Ekologickú ohľaduplnosť a navýšenie recyklátu hliníka v plechovkách oceňujú podľa prieskumu Prazdroja[2] aj pivní konzumenti, pričom až pre 80 % z nich je poznatok o obsahu recyklátu v plechovkách dôležitý – a pre tretinu dokonca slúži ako motivujúci faktor pri nákupe. „Ľudia považujú túto informáciu za podstatnú, pretože logicky očakávajú, že zodpovední výrobcovia sa budú zaoberať znižovaním negatívnych dopadov obalov na životné prostredie. A Prazdroj má firemnú filozofiu postavenú práve na udržateľnosti, integrovali sme ju do nášho premýšľania aj do jednotlivých procesov naprieč celou firmou a máme tu jasné záväzky ktoré postupne napĺňame. Sme prvá a stále jediná firma na Slovensku, ktorá kolobeh plechoviek uzavrela,“ vysvetľuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Jedným zo strategických cieľov Prazdroja pritom je, aby spotrebiteľské obaly všetkých jeho produktov boli do roku 2030 znovu použiteľné alebo recyklovateľné a zároveň aspoň spolovice vyrobené z recyklátu. Tento cieľ tak firma splnila už v priebehu roka 2023, teda o sedem rokov skôr než pôvodne plánovala. Kľúčový je posun práve pri plechovkách, ktoré sú v segmente baleného piva na Slovensku jednotkou a spoločne s plastovými fľašami a tetrapakovými obalmi zároveň najtypickejším obalom tunajších domácností.

„Využitie možností, ktoré zálohový systém ponúka, pomáha výrazne znížiť celkovú environmentálnu stopu našich obalov. S rastúcou mierou zberu budeme postupne ďalej navyšovať aj obsah recyklátu, naším cieľom je jeho 85 %-ný podiel v plechovkách. V súlade s plánom Správcu zálohového systému dlhodobo dosahovať mieru zberu nad 90 % sme takýto obsah recyklátu schopní udržateľne pokryť materiálom vyzbieraným v rámci zálohového systému bez potreby nakupovať recyklát z iných zdrojov,“ uzatvára Ivan Tučník s tým, že cieľ zohľadňuje straty, ktoré vznikajú v procese recyklácie.

SYMBOLICKÉ UZAVRETIE KOLOBEHU PLECHOVKY V PRAXI

  • Slovenský zálohový systém výrobcom nápojov umožňuje odkúpiť vyzbierané plechovky za účelom ich ďalšej recyklácie v množstve, ktoré zodpovedá ich podielu na trhu[3].
  • Prazdroj takto odkúpené plechovky necháva spracovať do nového hliníkového plechu s minimálne 75 % podielom recyklátu.
  • Tento plech v roku 2023 použil na výrobu pri telách všetkých nových plechoviek určených pre slovenský trh.
  • Využitie recyklátu naprieč celým portfóliom plechoviek Prazdroja na Slovensku v roku 2023 znížilo ich celkovú uhlíkovú stopu o 8 472 ton CO2[4]
  • Vyšší podiel recyklovaného hliníka znamenal úsporu ďalších 512 ton nového hliníka. Opakovane je takto možné recyklovať až 97 % hmotnosti každej plechovky. 

Od začiatku tohto roka uviedol Prazdroj na trh 1 602 ton plechoviek. V rámci zálohového systému sa ich podarilo vyzbierať viac ako 90 % späť.


[1] Dopad na priemernú uhlíkovú stopu plechovky naprieč jej celým životným cyklom v porovnaní s rokom 2021 pred zavedením zálohového systému, bez zohľadnenia zmien v objeme predaných plechoviek. Úspora vychádza z navýšenia miery zberu a recyklácie zo 43 % na predpokladaných 89 % a navýšenie podielu recyklátu v tele plechovky zo 47 % na 75 %. Zdroj: analýza Verco Global pre Plzeňský Prazdroj Slovensko.

[2] Prieskum Plzeňského Prazdroja Slovensko v spolupráci s ppm factum research s.r.o., október 2023, 600 respondentov v SR.

[3] za trhových podmienok

[4] v porovnaní s rokom 2021

Značky: