Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pivovarníctvo už dávno nie je rýdzo mužským svetom, ako to zvyklo byť v minulosti. Dokladajú to aj najnovšie údaje Plzeňského Prazdroja Slovensko. Takmer tretinu jeho zamestnancov (31 %) tvoria ženy a podobné zastúpenie majú aj vo vedúcich pozíciách.

„V Plzeňskom Prazdroji Slovensko pracuje približne 580 zamestnancov, z čoho ženy tvoria 31 %. U nás majú nielen veľmi dobré predpoklady pre pracovné uplatnenie, ale naše dáta ukazujú, že aj rovnaké možnosti sebarealizácie a pracovného postupu ako muži. Ženy dnes tvoria takmer 35 % vedúcich pracovníkov,“ hovorí Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko.Prazdroj údaje uverejňuje v súvislosti s Medzinárodným dňom žien, ktorý si svet každoročne pripomína už od roku 1909.

Ako jeden z ambasádorov Charty diverzity Slovensko sa Prazdroj snaží v jej duchu vytvárať vo vnútri firmy kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie. „V rámci našej stratégie udržateľnosti sme sa zaviazali, že na vrcholných manažérskych pozíciách bude do roku 2030 rovnaký pomer žien a mužov. Zároveň sme pre matky pripravili viacero programov a benefitov, ktoré môžu rovnako využiť aj otcovia na rodičovskej dovolenke,“ dopĺňa Pavlína Kalousová. Spoločnosť dlhodobo vychádza v ústrety svojim zamestnancom a pomáha im zladiť ich profesijný a osobný život. Oceňovaným benefitom je napríklad príspevok na predškolskú starostlivosť na dieťa do troch rokov u rodiča vracajúceho sa skôr do práce z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako tak Prazdroj vychádza v ústrety rodičom aj z hľadiska flexibility práce. Bežnou praxou je možnosť práce z domu, skrátené úväzky alebo pružná pracovná doba.

Týmito krokmi Prazdroj podporuje diverzitu tímov a zlaďovanie pracovného a súkromného života. Najviac žien pracuje v Prazdroji v oblastiach financií, ľudských zdrojov, marketingu a  korporátnej komunikácii. Významné zastúpenie majú ženy ale aj na niektorých pracoviskách, ktoré si ľudia spájajú skôr s mužmi – v samotnej výrobe piva alebo logistike. Aj tu pritom často zastávajú vedúce pozície. „Pivo nie je len mužskou doménou a práca priamo v pivovare tiež nie. Ženy majú svoje zastúpenie na rôznych oddeleniach výroby. Napríklad na množenie pivných kvasníc pri výrobe piva dohliada operátorka propagačnej stanice, ktorá je Pivovaru Šariš verná viac ako 30 rokov. Dámy v pivovare pracujú aj na pozíciách ako manažérka riadenia kvality, špecialistka logistických operácií, vedúca vozového parku, operátorka sladovne či operátorka stáčania. A menovať by som mohla ďalej. Je skvelé, že niektoré ženy s naším šarišským pivovarom spojili aj celú svoju profesijnú dráhu. Najdlhšie zamestnanou ženou u nás je Mária Ivanecká, ktorá pracuje v pivovare už úctyhodných 43 rokov,“ uzatvára Pavlína Kalousová. Ženy zostávajú Plzeňskému Prazdroju na Slovensku verné dlhé roky. Ich celková priemerná dĺžka zamestnanosti v spoločnosti je pritom 12 rokov, v Pivovare Šariš dokonca až 15 rokov.

Značky: