Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenský zálohový systém ako prvý v Európe ponúka výrobcom nápojov možnosť odkúpiť vyzbierané plechovky za účelom ich recyklácie do nových. Prazdroj vďaka tomu symbolicky uzavrel ich kolobeh. Od nového roka zvýši podiel recyklátu v tele všetkých svojich plechoviek pre slovenský trh na 75 %, pričom ako prvý pokryje všetok obsah recyklátu materiálom vyzbieraným prostredníctvom zálohového systému. Vyšší podiel recyklovaného hliníka navyše zaručí zníženie uhlíkovej stopy plechoviek o 39 % ročne[1].

Jeden zo strategických cieľov Prazdroja je, aby spotrebiteľské obaly všetkých jeho produktov boli znovu použiteľné alebo recyklovateľné a zároveň aspoň spolovice vyrobené z recyklátu. Tento cieľ firma splní už v budúcom roku, o sedem rokov skôr, než plánovala. Kľúčový je posun pri plechovkách, ktoré sú v balenom pive na Slovensku jednotkou. Spoločnosť už podnikla viacero krokov, vďaka ktorým je ich dopad na prírodu výrazne nižší než v minulosti.

Veľké príležitosti prináša nový zálohový systém, ktorý na Slovensku začiatkom budúceho roka oslávi rok od svojho zavedenia. „Vďaka možnosti odkúpiť od Správcu vyzbieraný materiál pri plechovkách symbolicky uzavrieme ich kolobeh. V praxi to znamená, že obsah recyklátu v plechovkách pre slovenských spotrebiteľov pokryjeme plechovkami, ktoré boli získané v rámci zálohového systému na Slovensku. Slovenský zálohový systém je prvým v Európe, ktorý výrobcom nápojov umožňuje odkúpiť vyzbierané plechovky za účelom ich ďalšej recyklácie. Plechovky je týmto spôsobom možné recyklovať v podstate donekonečna. Chceme tak nielen chrániť prírodu a životné prostredie, ale najmä vyslať jasný signál, že použité obaly nevnímame ako odpad, ale cenný zdroj,“ vysvetľuje Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja Slovensko. V rámci testovania procesu takto Prazdroj už tento rok do nových plechoviek recykloval prvých 200 ton vyzbieraného materiálu.

Historické navýšenie podielu recyklátu z vyzbieraných plechoviek

V rámci smerovania k cirkularite obalov Prazdroj od roku 2023 inovuje všetky svoje plechovky na Slovensku, pri ktorých v ich tele navýši podiel recyklovaného hliníka z priemerných 47 % až na 75 %. „Všetky naše plechovky pre slovenský trh budú po novom z troch štvrtín vyrobené z recyklátu. Umožňuje nám to materiál získaný zo slovenských plechoviek vyzbieraných zálohovým systémom. V praxi to znamená, že z odovzdanej plechovky sa opäť stane plechovka. Na Slovensku sme takto ďalší rok schopní ušetriť ďalších 460 ton nového hliníka,“ ozrejmuje Martina Vajskebrová, manažérka výrobných materiálov a obalov Plzeňského Prazdroja.

Minimálna uhlíková stopa

Okrem úspory suroviny je pri plechovkách vyrábaných z recyklátu v porovnaní s plechovkami z panenského materiálu zásadná energetická náročnosť pri ich výrobe. „Dôležité kritérium pre obalový materiál je voľba vhodného vstupného materiálu. Plechovka vyrobená plne z recyklátu má oproti tej čisto z panenského materiálu až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu postačí len 5 % energie oproti plechovke vyrobenej z primárnej suroviny,“ vysvetľuje Ivan Tučník, s tým, že hliník je zároveň výbornou zásobárňou energie. Ak už sa raz stane plechovkou, energiu si v sebe uchová aj do budúcnosti, a na roztavenie plechovky a výrobu novej je potrebný už iba zlomok energie. „Hliník sa dá recyklovať prakticky do nekonečna, a to bez dopadov na jeho kvalitu. Uzavretím kolobehu pivných plechoviek sa nám na Slovensku podarí ročne znížiť ich uhlíkovú stopu až o 39 %,“ doplňuje Martina Vajskebrová.

Vždy sa dá urobiť viac

Spoločnosť k plnej cirkularite obalov čiastočne vykročila už ohlásením odchodu od pivných PET fliaš v roku 2019 a v tejto oblasti podniká aj ďalšie kroky. Z pohľadu baleného piva je aj naďalej najšetrnejším obalom k prírode vratné sklo, ktoré v Prazdroji priemerne otočia až 22-krát pri priemernej návratnosti 98 %. Plechovky, ktoré z 97 % tvorí práve hliník, sa k nemu teraz vďaka zálohovaniu výrazne približujú. „Využitie možností, ktoré nový zálohový systém ponúka, pomáha výrazne znížiť celkovú environmentálnu stopu našich obalov. S rastúcou mierou zberu budeme postupne navyšovať aj obsah recyklátu. Ak by návratnosť plechoviek na Slovensku v súlade s plánom Správcu zálohového systému v najbližších rokoch narástla na 90 %, podiel recyklátu v plechovkách by mohol udržateľne dosiahnuť až 85 %,“ uzatvára Ivan Tučník.

Symbolické uzavretie kolobehu plechovky v praxi

  • Výrobcovia nápojov majú možnosť odkúpiť[2] od Správcu zálohového systému vyzbierané plechovky v množstve, ktoré zodpovedá ich podielu na trhu.
  • Plzeňský Prazdroj Slovensko takto odkúpené plechovky nechá spracovať do nového hliníkového plechu s minimálne 75 % podielom recyklátu.
  • Tento plech Prazdroj v roku 2023 použije na výrobu pri telách všetkých nových plechoviek určených pre slovenský trh.
  • Využitie recyklátu naprieč celým portfóliom plechoviek Prazdroja na Slovensku ďalší rok zníži ich celkovú uhlíkovú stopu o 6,700 ton CO2e[3].
  • Vyšší podiel recyklovaného hliníka znamená úsporu ďalších 460 ton nového hliníka.
  • Opakovane je takto možné recyklovať až 97 % hmotnosti každej plechovky.
  • Od začiatku tohto roka Slováci v rámci zálohového systému prostredníctvom takmer 3000 zberných miest vrátili viac ako 750 miliónov použitých nápojových obalov. Celková miera zberu presiahla 70 %.

Správca zálohového systému v súlade so zákonom očakáva v budúcom roku dosiahnutie minimálne 80% miery zberu jednorazových zálohovaných nápojových obalov uvedených na trh.


[1] Dopad na priemernú uhlíkovú stopu plechovky naprieč jej celým životným cyklom v porovnaní s rokom 2021 pred zavedením zálohového systému, bez zohľadnenia zmien v objeme predaných plechoviek. Úspora vychádza z navýšenia miery zberu a recyklácie zo 43 % na predpokladaných 80 % a navýšenie podielu recyklátu v tele plechovky zo 47 % na 75 %. Zdroj: analýza Verco Global pre Plzeňský Prazdroj Slovensko.

[2] za trhových podmienok

[3] v porovnaní s rokom 2021

Značky: