Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná diaľničná spoločnosť počas októbra vykonávala testovanie aplikácie pre EETS poskytovateľov. Úspešné ukončenie skúšok aplikácie je jedným z najdôležitejších míľnikov pri budovaní Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na Slovensku. Systém EETS je vybudovaný a NDS je pripravená na zapojenie potenciálnych EETS poskytovateľov do testovacej fázy.

Čo sa v aplikácii testovalo?

Zásadnou funkcionalitou, ktorú NDS preverovala, bolo spracovanie vstupných a výstupných informácií o spoplatnených vozidlách, ktoré prenáša palubná jednotka do systému. Ďalšou testovanou položkou boli exporty mýtnych transakcií, ktoré sú potrebné k fakturačnému procesu. Prostredníctvom exportu mýtnych transakcií sú poskytovateľom EETS zasielané údaje o mýtnych transakciách, ktoré sa zaznamenávajú a následne spracovávajú v danej fakturačnej dávke. Skúšky prebehli podľa plánov.

Dáta v aplikácii sa spracovávajú podľa viacerých parametrov – napríklad podľa geografickej polohy, pričom sa zohľadňuje model cestnej siete SR a vymedzených spoplatnených úsekov ciest. Údaje slúžia na výpočet mýta a následné analýzy a reporty. Aplikácia je flexibilná a umožňuje záznamy triediť.

Na čo bude slúžiť aplikácia?

Po tom, čo samotná aplikácia prejde do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti a po úspešnom ukončení procesu akreditácie operátorov európskej mýtnej služby, bude slúžiť na systémovú komunikáciu medzi EETS poskytovateľmi, dopravcami a správcom výberu mýta. Ide o ďalší splnený krok k vybudovaniu rozhrania pre EETS na Slovensku a zároveň naplnenie požiadaviek smernice EÚ o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov.

Značky: