Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy tvoria v Európe iba tretinu absolventov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky, a iba 15,5 % aktívnych start-upov založili ženy.[1] Napriek tomu je na Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý pripadá na 11. februára, dôvod na optimizmus, a to vďaka celému radu pozitívnych trendov. Jedna z významných metrík ukazuje, že start-upy zakladané ženami sú často výkonnejšie ako tie, ktoré založili muži. Organizácia EIT Health pritom sama napomohla rastu mnohých podnikateliek v sektore zdravotníctva a biotechnológií v strednej, východnej a južnej Európe.

V roku 2015 vyhlásila Organizácia Spojených národov 11. február Medzinárodným dňom žien a dievčat vo vede, aby posilnila zapojenie žien do vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (tzv. odborov STEM). V Európe ženy podľa Európskej komisie a jej správy Women in Digital Scoreboard 2021 predstavujú iba asi tretinu všetkých absolventov odborov STEM. Tento rozdiel medzi pohlaviami má vplyv aj na ich podnikateľské aktivity, pretože iba 15,5 % zakladateľov start-upov v EU sú ženy.

Okrem toho, že ženy tvoria menšie percento absolventov odborov STEM, čelia tiež prekážkam pri zháňaní financií. V strednej a východnej Európe podľa nedávneho prieskumu smeruje iba 1 % dostupného kapitálu k start-upom zakladaným ženami a ďalších 5 % k tým, ktoré vedú zmiešané tímy. Rovnaké dáta ale tiež ukazujú, že zakladateľky v tomto regióne so získanými peniazmi dokážu viac – z hľadiska produktivity kapitálu si viedli lepšie ako muži a z každého eura financovania vygenerovali o 96 % väčšie tržby ako start-upy zakladané mužmi.

Zdravotníctvo: sľubná oblasť pre ženy

Ženy tvoria v Európe väčšinu zamestnancov v sektore zdravotnej starostlivosti (70 – 80 %). V strednej, východnej a južnej Európe je pomer lekárok oproti lekárom najvyšší zo všetkých rozvinutých zemí. V Pobaltí, krajinách Višehradu, Slovinsku a Portugalsku tvoria ženy väčšinu lekárov a prekonávajú tak priemer OECD, ktorý je 49 %. Hoci by sa zdalo, že lekárky by mohli prirodzene stáť na čele inovatívnych zmien v celom sektore zdravotníctva, svojho podnikateľského ducha rozvíjajú menej často, ako ich mužskí kolegovia. Prinajmenšom, tak tomu tradične vždy bolo, ale v poslednej dobe sa objavilo niekoľko trendov, v dôsledku ktorých počet podnikateliek v zdravotníctve rastie.

„Aktuálne pozorujeme tri výrazné trendy. Prvým z nich je, že ženy inovátorky v zdravotníctve prichádzajú zo stále rozmanitejších odborov. Samozrejme dominujú veda a technológie a mnoho žien prichádza priamo z laboratórií, ale taktiež sa zapájajú absolventky spoločenských vied. Z hľadiska inovácií v zdravotníctve sa ponúka mnoho rôznych rolí, v ktorých ženy môžu zažiariť. Po druhé vidíme, že stále viac start-upov zakladajú alebo spoluzakladajú ženy. Po tretie sa objavuje vlna diskusií o rovných príležitostiach pre start-upy zakladané ženami; v celom ekosystéme vidíme trend, že investori sú ochotnejší vkladať venture kapitál práve do ženských start-upov,“ uvádza Monika Toth, riaditeľka regionálneho inovačného systému v EIT Health InnoStars, poprednej organizácii, ktorá napomáha rozvoju inovácií v zdravotníctve.

EIT Health ponúka niekoľko programov navrhnutých na podporu podnikajúcich žien. Jedným z nich je päťtýždňový Women Entrepreneurship Bootcamp, ktorý prepája mladé start-upy v zdravotníctve vedené alebo spoluvedené ženami so sieťou mentorov, ktorí môžu napomôcť k ich rýchlemu rastu. Táto iniciatíva, ktorú podporujú IESE Business School, Inštitút Pedro Nunes a NUI Galway, ponúka intenzívny vzdelávací program, prístup k celej sieti a mentoring. Prihlášky do tohto programu EIT Health je možné zasielať do 14. marca.

Ženy potrebujú svoje vzory

„Upozorňovať na ženy inovátorky nie je dôležité iba pre ich vlastné start-upy, ale taktiež tiež to pomáha generovať väčší spoločenský dopad a prilákať tak viac žien do sveta STEM a inovácií,“ zdôrazňuje Monika Toth. V portfóliu organizácie EIT Health je niekoľko vplyvných líderiek, ktoré sú priekopníčkami v oblasti inovácií v zdravotníctve.

Joana Melo, mladá podnikateľka z Portugalska, sa zúčastnila niekoľkých akceleračných programov EIT Health InnoStars. Jej firma NU-RISE pomáha lekárom vykonávať rádioterapiu bezpečnejšie a precíznejšie, zabezpečuje totiž ožarovanie správnou dávkou na správnom mieste. Portugalka Joana Paiva je technickou riaditeľkou a spoluzakladateľkou firmy iLof. Táto spoločnosť sídliaca v Porte využíva biofotoniku a umelú inteligenciu na to, aby mohla vykonávať neinvazívny skríning pacientov s Alzheimerovou chorobou pre potreby klinických skúšok. V roku 2020 sa Joana dostala na európsky zoznam 30 pod 30 časopisu Forbes v kategórii veda a zdravotníctvo a bola nominovaná na cenu EIT Woman.

V Poľsku sa v zozname 100 najvplyvnejších žien podľa časopisu Forbes objavila Magdalena Jander, PhD., ktorá je generálnou riaditeľkou a spoluzakladateľkou UVera a držiteľkou cien EIT Health Catapult a InnoStars. Jej spoločnosť vyvíja budúcu generáciu prostriedkov chrániacich proti celému spektru UV žiarenia zo slnka zdravým a ekologicky šetrným spôsobom. Spolu so svojim tímom smeruje k udržateľnej výrobe a prispieva k realizácii cirkulárnej ekonomiky.

Chceme vyrábať vysoko účinné produkty, ktoré sú stopercentne ústretové k životnému prostrediu. Nielenže, že nemajú žiadny vplyv na koralové útesy a morské živočíchy, ale celá ich výroba je udržateľná. Spotrebúvajú sa pri nej tony CO2, vypúšťajú sa tony O2 a ako vedľajší produkt vzniká úrodná biomasa,“ vysvetľuje Magdalena Jander a dodáva, že pokiaľ chceme, aby viac žien študovalo odbory STEM, je nutné vzdelávací systém premeniť od samých základov a rozvíjať zručnosti kritického myslenia, ktoré by mohli prilákať dievčatá už na základných a stredných školách. „Často je nutné sa s vedou stretnúť v správnom momente, aby vás mohla nadchnúť,“ uvádza.

Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft, ktorý sa pýtal 11 500 mladých žien v 12 európskych krajinách, majú dievčatá vo veku 11 – 12 rokov o predmety STEM rovnaký záujem ako chlapci. Len čo však dosiahnu 15 – 16 rokov, tento záujem veľmi rýchlo opadá. V tomto veku podľa OECD iba 5 % dievčat uvádza, že očakávajú, že budú pracovať v IT alebo inžinierskych odboroch, zatiaľ čo u chlapcov je to 18 %.Prieskum spoločnosti Microsoft tiež ukazuje, že mať známe vzory je veľmi dôležitým faktorom, ktorý u dievčat záujem o STEM vyvoláva; rovnakú úlohu zohrávajú aj praktické skúsenosti a aktívna účasť na cvičeniach v triedach i mimo nich.

Ženy podnikateľky sa zameriavajú aj na udržateľnosť

UVera nie je jediná firma, ktorá považuje udržateľnosť za svoju prioritu. Ženami založený lotyšský start-up CasZyme vyvíja nástroje, ktoré zlepšujú aplikáciu metódy CRISPR pri výskume a vývoji techník editácie genómu. Tento nástroj sa už úspešne používa v zdravotníctve, kde pomáha bojovať s genetickými ochoreniami i rôznymi typmi rakoviny a urýchľuje testovanie na Covid-19. Technológia CRISPR, ktorá sa tiež nazýva prezýva „genetické nožnice“, ale môže zohrať aj významnú úlohu v boji so zmenami klímy tým, že umožní miestnym komunitám pestovať dostatok potravín v každej klíme a zníži tak ekologickú stopu prepravy.

Podľa Dr. Moniky Paule, ktorá má doktorát zo spoločenských vied a bohaté skúsenosti s rozvojom high-tech odborov a technologickým transferom v biotechnológiách, je nutné premeniť biotechnologický sektor tak, aby v ňom mohli prospievať obe pohlavia“.

Jedným dôvodom je, že ženy v biotechnológiách môžu byť citlivejšie na ekologické aplikácie najnovších inovácií vo svojom odbore. Podľa prieskumu OECD sú ženy na celom svete obvykle citlivejšie k ekologickejším otázkam, s vyššou pravdepodobnosťou recyklujú, nakupujú bio potraviny a produkty s ekologickými certifikátmi, šetria vodu a energiu a využívajú energeticky efektívne formy prepravy. Z toho by potom mohli vzísť aj ďalšie udržateľné nápady, o ktorých presadzovanie sa ženy zaslúžia.


[1]Zdroj: Startup Heatmap Europe Report 2021, strana 51. Data z analýzy 20 000 profilů zakladatelů z roku 2020: https://startupsandplaces.com/wp-content/uploads/2021/03/SHM2021_ThePowerofTheEcosystem.pdf

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.