Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slováci si banku vyberajú podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor ju považujú viac ako dve tretiny (68%) klientov bánk. Tretina (33%) opýtaných na svojej banke oceňuje najmä to, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu.

Ďalšia viac ako štvrtina (27%) si najviac cení mobilnú aplikáciu, ktorá sa ľahko ovláda a má mnoho užitočných funkcionalít. Vyplýva to z prieskumu1 agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank.

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking. Ten je kľúčový pre tretinu (32%) klientov bánk. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre štvrtinu (26%) opýtaných (v predchádzajúcom roku to bolo 22%) a moderná mobilná aplikácia na správu svojich financií je rozhodujúca pre 24% respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 11% respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6% oslovených.

Klienti vyhľadávajú mBank práve preto, že ušetrené peniaze za vedenie bežného účtu nie sú zanedbateľným výdavkom a môžu ich využiť na iný, často užitočnejší alebo príjemnejší účel. mBank už v čase svojho príchodu na Slovensko pred viac ako 15 rokmi predstavila ponuku inovatívnych produktov a služieb, medzi ktoré patrí aj bezpoplatkový model transakčného bankovníctva,“ hovorí Robert Chrištof, generálny riaditeľ mBank Slovensko.

mBank je známa tým, že ako jedna z mála slovenských bánk ponúka svojim klientom založenie a vedenie bežného účtu mKonto bez akýchkoľvek poplatkov či podmienok. Jej klienti môžu využívať aj ďalšie výhody, ktoré banka ponúka, ako napríklad bezplatný výber hotovosti nad 70 EUR z ktoréhokoľvek bankomatu na Slovensku i v zahraničí či kvalitný internet banking. Bezplatný účet mKonto si klienti môžu založiť rýchlo a jednoducho prostredníctvom mobilnej aplikácie, vďaka ktorej majú svoje financie neustále pod kontrolou.

Prieskum ukázal aj to, čo si klienti na svojej banke cenia najviac. Je to najmä skutočnosť, že nemá žiadne alebo má len nízke poplatky za vedenie bežného účtu (33%), má výbornú mobilnú aplikáciu (27%) a kvalitný internet banking (24%). Medzi ďalšie prednosti banky patria kvalitné a spoľahlivé služby (23%), jej tradícia a dôveryhodnosť (20%) a ochotný, milý či príjemný personál (19%). Klienti ďalej oceňujú aj výhodné úroky na hypotéky či úvery (15%; naposledy to bolo 12%) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (9%). „Relatívne najčastejšie klienti na svojej banke oceňujú žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie účtu. V čase vysokej inflácie a rastu životných nákladov budú klienti pravdepodobne obozretnejšie strážiť aj menšie výdavky z ich rodinných rozpočtov. Práve preto môže naberať na svojej dôležitosti práve faktor žiadnych alebo nízkych poplatkov spojených s vedením bežného účtu v banke,” konštatuje Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus.

Pre viac ako dve tretiny (68%) Slovákov by bol výrazný nárast poplatkov za vedenie bežného účtu najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. S výrazným odstupom nasledujú faktory ako zlé finančné výsledky banky (23%; naposledy to bolo 19%) a nepríjemný či neochotný personál (15%). Ďalšími dôvodmi, kvôli ktorým by klienti začali uvažovať nad zmenou banky sú neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (14%), negatívne informácie o banke (13%) a chýbajúce služby či produkty (13%). Odradiť ich však môže aj slabá mobilná aplikácia (8%). Približne 5% opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky aj kvôli chýbajúcim moderným platobným technológiám ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre mBank vyplynulo, že takmer tri štvrtiny (73%) Slovákov majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V porovnaní s minulým rokom sa toto povedomie zvýšilo o 4 percentuálne body (z pôvodných 69%). Naopak, presný prehľad o službách a výške poplatkov vo svojej banke nemá viac ako štvrtina (27%) klientov bánk. Zaujímavosťou je, že najvyšší prehľad (85%) o poplatkoch deklarujú vysokoškolsky vzdelaní respondenti. S nižším vzdelaním tento prehľad postupne klesá (SŠ s maturituou – 74%, SŠ bez maturity – 67%, ZŠ – 50%).

Väčšina Slovákov uvádza, že je so svojou hlavnou2 bankou spokojná. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93% opýtaných – z nich je veľmi spokojných 33% a skôr spokojných 60%. Celková spokojnosť klientov bánk tak zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane ale poklesol podiel veľmi spokojných klientov (zo 41% v roku 2021 na 33% v aktuálnom prieskume). Naopak, nespokojnosť deklaruje 7% klientov bánk.

Značky: