Pred sto rokmi vznikla na Slovensku prvá poisťovňa. Dnes je z nej Allianz – SP

0

Presne pred 100 rokmi, 26. apríla 1919 vznikla na Slovensku Prvá slovenská poisťovňa. Začala sa tak éra poisťovníctva na Slovensku.

Počas 100 rokov prešla zmenami sídla, názvu aj majiteľov a dnes je z nej Allianz – Slovenská poisťovňa. Zakladateľmi prvej poisťovne so sídlom u nás a vlastnenej a riadenej Slovákmi, boli Ján Alojz Wagner a Vladimír Makovický. Napriek postupnému vzniku viacerých ďalších slovenských poisťovní, väčšina poistného kmeňa na území Slovenska aj naďalej patrila zahraničným spoločnostiam. Neskôr prijatými legislatívnymi zmenami sa maďarské poisťovne pôsobiace na Slovensku dostali pod kurátorskú správu a pod jej tlakom mali problém ďalej fungovať. Kmene jednej z nich, Prvej uhorskej poisťovne, boli 23. septembra 1921 presunuté do novej Slovenskej poisťovne, účastinnej spoločnosti v Bratislave, s kapitálovou účasťou Prvej slovenskej poisťovne, Prvej uhorskej poisťovne a Prvej českej vzájomnej poisťovne. Touto akvizíciou si Slovenská poisťovňa významne posilnila svoj trhový podiel.

Jedna z prvých poistných zmlúv podpísaná „V mene Božom“,  Zdroj: Allianz – SP

Prvé poistky, prvé investície

V tom období mala Slovenská poisťovňa 213 pracovníkov, sídlila v známej budove na Hviezdoslavovom námestí a mala filiálky v Prahe, Brne, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Trenčíne a Užhorode. Koncom roka 1929 spravovala 33 872 životných poistiek s poisteným kapitálom vyše 228 miliónov Kč. Priemerná poistná suma jednej poistky vtedy predstavovala vyše 6 700 Kč.

Príliš veľa poisťovní

V roku 1938 fungovalo na Slovensku až 44 poisťovní, z toho 25 českých a len 4 slovenské. Niektorí predstavitelia slovenského poisťovníctva a poprední funkcionári slovenského štátu usúdili, že tento stav je neúnosný a počet poisťovní sa musí zredukovať. Zákonom povolili na území Slovenska činnosť len štyrom skupinám poisťovní, a to slovenskej, protektorátnej, nemeckej a talianskej. V rámci koncentrácie poisťovníctva boli Slovenskej poisťovni odovzdané poistné kmene dvoch českých a dvoch švajčiarskych poisťovní. Poskytovala všetky druhy poistenia – poisťovala majetok, zodpovednosť, úrazy, modality životného poistenia a zaisťovala takmer všetky riziká.

Prvé sídlo Slovenskej poisťovne, Zdroj: Allianz – SP

Znárodnenie

V roku 1945 bolo rozhodnutím vlády poisťovníctvo znárodnené a vyše 700 poisťovní a poisťovacích spolkov pôsobiacich v Československu sa zlúčilo do 1 slovenského a 4 českých národných podnikov a jedného slovenského s názvom Slovan, ktorý vznikol zlúčením až 11 poisťovní. V roku 1948 bola poisťovňa Slovan začlenená do celoštátnej monopolnej Československej poisťovne a svoju činnosť na území Slovenska vykonávala cez oblastné riaditeľstvo. Plán obchodnej činnosti bol založený na postupnom navštevovaní občanov podľa ulíc alebo dedín.

Prvé technológie v poisťovni

V decembri 1968 bola Československá štátna poisťovňa rozdelená na Českú štátnu poisťovňu (ČŠP) a Slovenskú štátnu poisťovňu (SŠP), no úzka spolupráca medzi nimi naďalej pretrvávala. Po revolúcii mali ČŠP a SŠP ešte viac ako rok monopolné postavenie. V roku 1977 získala poisťovňa vlastný počítač, dovtedy využívala kapacity výpočtového strediska Štátnej banky československej.

Jedna poisťovňa nestačí

Presne 1. marca 1991, novým zákonom o poisťovníctve, ktorý umožnil vstup nových poisťovní na trh, sa zmenil aj názov spoločnosti na Slovenská poisťovňa. Začali vznikať prvé neštátne poisťovne – Kooperativa, Otčina (dnešná Uniqa) a na slovenský trh vstúpila prvá zahraničná poisťovňa Nationale-Nederlanden (NN).

S otvorením trhu prišla nutnosť súperiť o klientov s konkurenciou. Slovenská poisťovňa začala rozvíjať svoje aktivity a investovať do rôznych firiem a fondov. Stala sa zakladateľom Istrobanky, lízingovky SPLeasing, hotelovej siete Instel a ako jeden z hlavných akcionárov stála pri znovuzaložení Tatra banky, prvého súkromného peňažného ústavu ČSFR. Na prelome tisícročí mala Slovenská poisťovňa 53 % podiel na trhu a v portfóliu vyše 200 produktov.

Dnes sa aj poistenie presunulo do smartfónu a poistku si dokážete vybaviť z pohodlia domova, Zdroj: Allianz – SP

Spojenie s Allianz

Po viacerých neúspešných snahách plne sprivatizovať Slovenskú poisťovňu, boli v lete 2001 vybraní štyria potenciálni investori: Allianz, Eureko, La Fondiaria a Aegon. Víťazom tendra a vlastníkom sa nakoniec stala nemecká spoločnosť Allianz a 1. januára 2003 sa zlúčili lokálny a globálny trhový líder a vznikla Allianz – Slovenská poisťovňa.

Allianz – SP v číslach

  • 68 rokov má najstaršia poistná zmluva
  • 7,5 milióna zmlúv spravujeme v našich poistných systémoch a dohliadame na ich plnenie
  • v priemere 655 poistných udalostí denne nahlásia klienti
  • 3,6 miliardy Kčs vyplatila klientom za škody po najväčšej poistnej udalosti slovenského poisťovníctva – povodni na Dunaji v roku 1965
  • 39 miliónov eur vyplatila klientom za škody po záplavách v roku 2010, známom aj ako “povodňový rok”
  • 149 ocenení získali produkty a služby v súťažiach SIBAF Award, Fincentrum & Trend Hypotéka roka a Zlatá minca

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár