Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mercedes-Benz od roku 2005 zverejňuje o svojich produktoch informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska životného prostredia.

Takzvaná „360-stupňová environmentálna previerka“ je založená na obsiahlej ekologickej bilancii príslušného modelu vozidla a je overená nezávislými znalcami. Vplyv novej Triedy E na životné prostredie sa v najnovšom vydaní analyzuje na príklade modelu E 300 e (WLTP: kombinovaná spotreba elektriny: 20,7 – 18,4 kWh/100 km; kombinovaná spotreba paliva: 0,8 – 0,5 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 18 – 12 g/km)[1]. Brožúru vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz porovnáva dva možné scenáre[2], aby tak ukázal vplyv využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri nabíjaní tohto hybridného modelu dobíjateľného zo siete: vodič sa buď rozhodne pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov, alebo bude využívať konvenčný európsky mix elektrickej energie. V prvom prípade sa emisie CO2 počas celého životného cyklu modelu E 300 e znížia takmer o polovicu. Pri obidvoch scenároch sa počíta s jazdným výkonom 250 000 kilometrov.

Od uvedenia novej Triedy E na trh ponúka Mercedes-Benz tri modely s hybridným pohonom dobíjateľným zo siete, ktoré reprezentujú už štvrtú generáciu. Vďaka elektrickému dojazdu modelu E 300 e, ktorý sa predĺžil až na 118 kilometrov (WLTP)[3], dokážu vodiči väčšinu každodenných jázd absolvovať bez využitia spaľovacieho motora. Inteligentná prevádzková stratégia založená na informáciách navigačného systému z navádzania po trase určuje elektrický jazdný režim, ktorého využitie bude na príslušných úsekoch trasy najzmysluplnejšie. Napríklad v hybridnom jazdnom programe bude vozidlo na dlhších trasách v metských oblastiach jazdiť prioritne na elektrický pohon. Prevádzková stratégia zohľadňuje okrem iného aj kartografické dáta, topografiu, predpisy upravujúce rýchlosť jazdy a dopravnú situáciu na celej naplánovanej trase.

Dôležité kroky na ceste k trvalo udržateľnej mobilite: vozidlá s miernym hybridným pohonom a vozidlá s hybridným pohonom dobíjateľným zo siete

Všetky motorizácie novej Triede E majú elektrickú podporu, či už na vozidlách s miernym hybridným pohonom so 48-voltovou technológiou a integrovaným štartovacím generátorom, alebo na hybridných vozidlách dobíjateľných zo siete. Od roku 2022 ponúka Mercedes-Benz aj plnoelektrické vozidlá, a to vo všetkých segmentoch, v ktorých je značka zastúpená.

Materiály, ktoré šetria prírodné zdroje

175 konštrukčných dielov novej Triedy E s celkovou hmotnosťou 99 kg možno sčasti vyrábať aj z materiálov, ktoré šetria zdroje (plastové recykláty a obnoviteľné suroviny). Príkladom trvalo udržateľného materiálu je mikrovlákno MICROCUT. Obsahuje 45 % recyklovaného materiálu a používa sa na rôzne časti obložení interiéru. V pene sedadiel sa prvýkrát používajú recyklované suroviny, ktoré boli certifikované na základe „princípu hmotnostnej bilancie“ a svojimi vlastnosťami sa nelíšia od surovín vyrobených z ropy. Týmto spôsobom možno znížiť potrebu spracovávania fosílnych zdrojov pri súčasnom zachovaní kvality produktov.

Ambícia 2039

Spoločnosť Mercedes-Benz AG ako významný hráč v sektore dopravy podporuje Parížsku klimatickú dohodu a ochranu klímy zaradila medzi hlavné prvky svojej obchodnej stratégie. Ambícia skupiny Mercedes-Benz znie: Do roku 2039 by celý vozový park nových vozidiel Mercedes-Benz na všetkých stupňoch hodnotového reťazca mal dosiahnuť neutrálnu bilanciu CO2 – od vývoja, cez dodávateľský reťazec a vlastnú výrobu až po využívanie a recykláciu vozidiel.

Výroba s bilančne neutrálnymi emisiami CO2

Celosvetová produkcia vo všetkých vlastných závodoch Mercedes-Benz sa od roku 2022 realizuje s neutrálnymi emisiami CO2. Už v súčasnosti platí, že približne 45 % svojej celkovej energetickej spotreby vo výrobe si spoločnosť pokrýva elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov. Cieľom všetkých výrobných závodov Mercedes-Benz na celom svete je, aby sa do roku 2039 využívali výlučne obnoviteľné energie vyrobené s nulovými emisiami CO2. To platí aj pre závod v Sindelfingene, kde sa vyrábajú vozidlá Triedy E. Pri lakovaní vozidiel sa na základe dlhodobého strategického partnerstva s koncernom Dürr majú dosiahnuť nulové emisie CO2, čo umožní spoločne určiť nové štandardy v otázke trvalej udržateľnosti. Lakovňa Mercedes-Benz v Sindelfingene bude v nasledujúcich rokoch vybavená najmodernejšími technológiami. Podmienkou je splnenie všetkých zmluvných podmienok.

Spoločnosť sa vo svojich prevádzkach snaží zvýšiť výrobu obnoviteľnej energie. Napríklad v roku 2024 dôjde okrem iného k ďalšiemu rozšíreniu fotovoltiky v závode v Sindelfingene. Závod v Sindelfingene sa navyše zameriava aj na ustavičné znižovanie produkcie odpadu, ako aj spotreby vody. Ďalšie informácie tu.

Dekarbonizácia dodávateľskej siete

Emisie CO₂ vo svojom dodávateľskom reťazci rieši spoločnosť Mercedes-Benz prostredníctvom tzv. (Ambition Letter). To znamená, že pri zadávaní nových zákaziek spoločnosť akceptuje len dodávateľov, ktorí písomne potvrdili, že najneskôr od roku 2039 budú spoločnosti Mercedes-Benz dodávať produkty s neutrálnou bilanciou CO₂, čím budú napĺňať klimatické ciele spoločnosti. Šancu na udelenie zákazky získajú len dodávatelia, ktorí podpíšu Vyhlásenie o ambíciách. Tým sa iniciuje znižovanie emisií CO2 u priamych dodávateľov aj v dodávateľskom reťazci a súčasne sa dosiahne pokrok v súlade s Ambíciou 2039 a cieľmi spoločnosti Mercedes-Benz. Spoločnosť Mercedes-Benz od roku 2020 zisťuje, koľkí dodávatelia súhlasia s vyhlásením o zámere: v roku 2023 podpísali Vyhlásenie o ambíciách dodávatelia, ktorí zabezpečujú 84 % ročného objemu nákupu spoločnosti Mercedes-Benz. Na sledovanie postupného znižovania emisií sa využíva monitorovací systém.

Obehové hospodárstvo pri akumulátorových systémoch

V rámci komplexného prístupu sa spoločnosť Mercedes-Benz aj pri vývoji technológie akumulátorov zameriava na obehové hospodárstvo. V marci 2023 bol v lokalite Kuppenheim položený symbolický základný kameň závodu na recykláciu akumulátorov na báze hydrometalurgie. Po prerokovaní s verejným sektorom bude závod v budúcnosti zastrešovať všetky relevantné kroky. Inovatívne stvárnenie procesu by malo umožniť viac ako 96-percentnú mieru recyklácie. Ďalšie informácie tu. Spoločnosť na základe tejto technológie a v spolupráci so špičkovými partnermi vytvorí materiálové obehové hospodárstvo v Číne a USA.

Pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete: ekologické nabíjanie na cestách

Od roku 2021 služba Mercedes me Charge[4] umožňuje svojim zákazníkom ekologické nabíjanie na verejných nabíjacích staniciach v celej Európe, USA a Kanade. Služba Mercedes me Charge je integrovaná do jednej z celosvetovo najväčších a ustavične sa rozširujúcich nabíjacích sietí, ktorá v súčasnosti zahŕňa viac ako 1,5 milióna nabíjacích bodov – z toho približne 600 000 v Európe. Služba Zelené nabíjanie prostredníctvom osvedčení o pôvode energie zabezpečuje, že do elektrickej siete natečie ekvivalentné množstvo prúdu z obnoviteľných zdrojov energie na nabíjanie prostredníctvom služby Mercedes me Charge, pokiaľ ešte nie je k dispozícii elektrický prúd z obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšie informácie tu.

Ďalšie informácie o týchto témach nájdete v dokumente Správa spoločnosti Mercedes‑Benz Group AG o trvalej udržateľnosti.


[1] Uvedené hodnoty sú hodnoty CO₂ zistené podľa skúšobného postupu WLTP v zmysle čl. 2 bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektriny bola zistená na základe nariadenia 2017/1151/EÚ.

[2] Pri hodnotení boli využité softvér a databáza LCA (verzia SP2023.01) od spoločnosti Sphera Solutions GmbH.

[3] Dojazd bol zistený na základe nariadenia 2017/1151/EÚ.

[4] Na využívanie služby Mercedes me Charge, ktorá je súčasťou balíka služieb Mercedes me connect, je potrebná samostatná zmluva o nabíjaní s vybraným poskytovateľom tretej strany, prostredníctvom ktorej sa uskutočňujú platby a vyúčtovanie nabíjania. * Predpokladom využívania služieb Mercedes me connect je osobný identifikátor Mercedes me ID, ako aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami používania služieb Mercedes me connect.

Značky: