Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange otvára v roku 2018 už 14. grantový program Spojme sa pre dobrú vec určený všetkým, ktorí sa snažia niečo zmeniť a skvalitniť život na Slovensku nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Zlepšenie vzťahov, dobrovoľníctvo, pozitívne diania v komunite či hľadanie riešení na lokálne problémy – to sú témy, ktorým grantový projekt venuje pozornosť.

Vďaka tomuto grantovému programu sa Nadácii Orange už 14 rokov darí podporovať záujmy ľudí o verejné dianie a podnecovať zodpovednosť jednotlivca za stav spoločnosti a prostredia, v ktorom sa stretáva či žije. K angažovanosti motivuje aktívnych ľudí, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie i mimovládne organizácie. Cieľom programu je zdieľanie záujmu o dianie v komunitách a aktivity vedúce k súdržnosti ľudí, ktorí sú schopní nachádzať spoločné riešenia na lokálne či celospoločenské problémy. Takto prináša nielen možnosť zveľadiť životné prostredie komunity, ale aj  zlepšovať medziľudské vzťahy.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec ponúka príležitosť získať finančnú podporu do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2018 vyčlenila 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je  23. mája 2018 do polnoci.

Projekty je potrebné predložiť prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na  www.nadaciaorange.egrant.sk. Realizácia projektu musí prebehnúť od polovice júna do konca októbra 2018.

Doteraz bolo v programe Spojme sa pre dobrú vec podporených 855 projektov z celkovo predložených 5997. O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky hodnotiaceho procesu Nadácia zverejnení po 12. júni 2018. Všetky informácie o grantovom programe nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec svojím zameraním nadviazal na program Šanca pre váš región realizovaný od roku 2005. Za celý čas sa do programu prihlásilo viac ako 6 tisíc projektov zo všetkých kútov Slovenska. V roku 2017 sa o podporu svojich verejnoprospešných nápadov uchádzalo spolu 360 mimovládnych organizácií, neformálnych skupín aktívnych občanov a kultúrnych inštitúcií v snahe prispieť k pozitívnemu dianiu v komunitách, rozvíjať aktívny záujem ľudí o dianie v ich okolí, podporovať medzigeneračné vzťahy, rozvíjať dobrovoľníctvo a priamo do týchto procesov zapájať znevýhodnené skupiny obyvateľov. Do realizácie podporených projektov sa zapojilo 1 393 dobrovoľníkov, ktorí do aktívneho komunitného života venovali viac ako 15 tisíc dobrovoľníckych hodín.

Pozrite si niektoré z podporených projektov v minulom ročníku programu na YouTube kanáli Orangeu Aj prekážky dokážu spájať komunitu, Rozprávkovo – remeselné domčeky, Naša chyža.

Značky: