Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Autori diplomových prác z českých a slovenských univerzít sa môžu hlásiť do deviateho ročníka prestížnej súťaže IT SPY. V tejto súťaži sa každoročne vyberajú najlepšie IT projekty v oblasti IT, ktoré vznikli na akademickej pôde. Študenti vďaka IT SPY získajú dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Súťaž je zároveň skvelou príležitosťou pre firmy a investorov, ktorí môžu zachytiť nápady s potenciálom, podporiť ich rozvoj a získať nových zamestnancov. Potenciál víťazných prác potvrdzuje aj projekt Jakuba Mačinu z STU v Bratislave, ktorý našiel uplatnenie aj na zahraničných vysokých školách.

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti IT je vyhľadávanie talentov už na školách cestou, ktorou sa vydáva stále viac spoločností. „Firmy sa v posledných rokoch učia lepšie spolupracovať s vysokými školami a to napríklad v podobe spoločných projektov s výskumnými tímami, ale hlavne spoluprácou s konkrétnymi talentovanými jedincami na diplomových, či stále častejšie už na bakalárskych prácach“, dodáva Tomáš Krátký, spoluorganizátor súťaže a Research and Development Director v spoločnosti Profinit.

Obrovský potenciál diplomových prác dokazujú aj víťazné projekty minulého ročníka súťaže. Na prvom mieste sa umiestnil Jiří Matyáš z VUT v Brne, ktorý priniesol riešenie úspory kapacity batérie v bežných zariadeniach úpravou obvodov, čím by sa spotreba elektrickej energie mohla znížiť až o 80%.

Na druhom mieste a ako prvý medzi prácami zo slovenských univerzít exceloval Jakub Mačina, študent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt Jakuba Mačinu riešil zvýšenie úspešnosti študentov online kurzov a zlepšenie ich vzájomnej komunikácie za pomoci strojového učenia. Navrhnutý softvér lepšie zapojil študentov disponujúcich  dostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Táto metóda bola vyskúšaná aj na Harvardovej univerzite v rámci online kurzov a projekt využíva aj samotná Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Úroveň absolventských prác hodnotených v IT SPY sa každým rokom zvyšuje a k maximálnemu využitiu všetkých projektov s potenciálom rozvoja je potrebné ešte viac prepojiť akademickú sféru s praxou. Potrebu dlhodobej spolupráce medzi firmami a jednotlivými fakultami vysokých škôl potvrdzuje aj prof. Mária Bieliková, predsedníčka poroty a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorkou tohtoročnej IT SPY. „Dobrý nápad je len začiatkom, ktorý sám o sebe nie je zárukou úspechu a študenti často nevedia, ako ho správne predať. Preto vítame užšiu spoluprácu s technologickými firmami, ktoré môžu nápady s potenciálom včas rozpoznať a podporiť. „

Študenti vďaka IT SPY získajú jedinečnú príležitosť vyskúšať si svoje prezentačné schopnosti pred odbornou porotou zloženou z českých a slovenských akademikov a zástupcov technologických firiem. Víťaz, ktorý okrem akademického uznania získa aj 1000 Eur na ďalší rozvoj projektu, bude vyhlásený začiatkom decembra na slávnostnom finále. V minulom ročníku súťaže bolo hodnotených 1700 prác zo 16 českých a slovenských univerzít, z ktorých väčšina odrážala najaktuálnejšie trendy computer-science, a to buď strojové učenie, analýza pohybu osôb alebo globálny varovný systém pred tsunami.

O súťaži IT SPY

IT SPY (IT Student Project of the Year Czech & Slovak ACM Chapter 2018; dříve ACM SPY) je oficiálna súťaž českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Po odbornej stránke súťaž zaštiťujú česká a slovenská sekcia celosvetovej profesijnej organizácie ACM. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť ich snahu a výsledky v praxi.

IT SPY 2018 je už deviatym ročníkom tejto súťaže. Každoročne môžu fakulty prestížnych českých a slovenských univerzít nominovať až 10% z obhájených prác svojich študentov. Ich kvalita je potom posúdená akademickou porotou z hľadiska rešerše, výskumu, vyhodnotenia riešenia a realizácie. Akademickú časť pri organizácii zastupuje Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zástupcom komerčného sektoru a spoluorganizátorom je spoločnosť Profinit.

Súťaž organizujú české a slovenské univerzity, Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a spoločnosť Profinit. Viac informácií môžete nájsť na internetových stránkach http://www.itspy.cz alebo http://www.itspy.cz/sk/.

Značky: