Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úspešné firmy aktívne investujú do využitia umelej inteligencie pre svoj rast. Takmer dve pätiny spoločností (38 %) s vysokým ročným rastom už implementujú riešenia na báze umelej inteligencie. Navyše plánujú jej využitie aj v strategických oblastiach, ako je rozhodovanie, vývoj produktov či optimalizovanie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Microsoft Biznis vo veku umelej inteligencie medzi 1 150 lídrami v 13 krajinách sveta.

Henry Ford povedal, že keby sa ľudí spýtal, čo potrebujú, chceli by rýchlejšieho koňa. Ale on vymyslel auto. Budúcimi lídrami budú firmy, ktoré využijú AI strategicky aj na inovácie, nielen na zlepšenie toho, čo už dnes robia,“ hovorí Dalibor Kačmář, riaditeľ pre partnerskú sieť  Microsoft Česká republika a Slovensko.

Firmy si v prieskume mohli vybrať jednu z odpovedí: oblasť AI vôbec neriešia (fáza 1), začínajú sa ňou zaoberať (fáza 2), experimentujú s AI (fáza 3), formálne vykonávajú jej využitie (fáza 4), prípadne sa už sústredia na jej integráciu v rámci svojho biznisu (fáza 5).

Vyzývatelia alebo nasledovníci?

Podľa prieskumu v rýchlo rastúcich spoločnostiach vykazujúcich dvojciferné tempo rastu je pravdepodobnosť, že už dnes využívajú umelú inteligenciu (AI), dvakrát vyššia než pri ostatných firmách. Z prudko rastúcich firiem až 38 percent aktívne pracuje na implementácii umelej inteligencie. Drvivá väčšina z nich (94 %) plánuje v horizonte jedného až troch rokov investovať do rozvoja umelej inteligencie aj v rozhodovacích procesoch. Takmer polovica týchto firiem plánuje využívať AI už v priebehu jedného roka. Ich šéfovia v tom vidia príležitosť nielen na zvýšenie efektivity, ale chápu umelú inteligenciu ako možný zdroj ďalšieho rastu založeného na inováciách.

Z firiem, ktoré rastú pomalšie – vykazujú jednociferný rast, AI aktívne implementuje len necelá pätina (18 %). Navyše tieto firmy zatiaľ nepociťujú veľkú urgenciu v implementácii umelej inteligencie. Do rozhodovacej AI plánujú investovať dve tretiny z jednociferne rastúcich firiem v dlhšom časovom rozpätí  – troch až piatich rokov.

„V prieskume na prvý pohľad upúta veľký rozdiel medzi rýchlo rastúcimi firmami a tými ostatnými. Nielen že dnešní lídri sú z hľadiska implementácie AI už teraz ďalej, ale cítia oveľa väčšiu naliehavosť využívať umelú inteligenciu ešte viac, a to čo najskôr,“ dodáva Dalibor Kačmář.

Stratégia pre zavedenie AI je kľúčová

Manažment firmy pri vytváraní stratégie pre zavedenie AI často brzdia otázky, kde a ako s implementáciou umelej inteligencie začať, aké zmeny vo firemnej kultúre AI vyžaduje a ako dosiahnuť, aby vytvorenie a používanie umelej inteligencie bolo zodpovedné, zaisťovalo ochranu súkromia a bolo v súlade s platnými nariadeniami a predpismi.

Vytvorenie stratégie pre umelú inteligenciu nezahŕňa len obchodnú časť. Týka sa aj riadenia, správania a schopností potrebných na implementáciu kultúry pripravenej na umelú inteligenciu vo firme,“ vysvetľuje Mitra Azizirad, korporátna viceprezidentka Microsoftu pre marketing s využitím umelej inteligencie.  Mitra Azizirad spolu so svojím tímom vytvára školiaci program Microsoft AI Business School (Obchodná škola umelej inteligencie), ktorý lídrom vo firmách pomôže lepšie sa zorientovať v týchto otázkach. Tento bezplatný online kurz ponúka seriál odborných prednášok, ktoré manažérom vo vedení firiem umožnia doviesť spoločnosť do éry umelej inteligencie.

Väčšina firiem však stojí na podobné štartovej čiare a teraz sa hrá o to, kto inovačnú šancu najlepšie využije. Ten, kto bude mať jasnú víziu pridanej hodnoty AI pre podnikanie, má obrovskú šancu stať sa lídrom vo svojom odvetví. Aj menšie podniky sa vďaka včasnému zavedeniu AI môžu posunúť do pozície vyzývateľa súčasných lídrov na trhu,“ dopĺňa Dalibor Kačmář.

Trend potvrdil aj ekonomický analytik Robert Chovanculiak z nezávislého think tanku INESS  – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v Bratislave: „Rozdiel medzi bohatými a chudobnými krajinami už nie je v nerastnom bohatstve, v podnebí alebo v tvrdej práci. Najdôležitejší rozdiel je v miere iniciatívnosti. Krajiny, kde ľudia inovujú a nie je im bránené experimentovať, patria medzi najúspešnejšie krajiny na svete.“

AI riešenia vznikajú aj na Slovensku

Jedným z tvorcov aplikácií na báze AI, ktoré pomáhajú manažérom robiť lepšie biznisové rozhodnutia, je aj inovatívna spoločnosť AltTag z Bratislavy:  „Pojem umelá inteligencia vzbudzuje v ľuďoch rešpekt. Myslia si, že je to niečo drahé a komplikované,“ poznamenáva Roman Oružinský z firmy AltTag a dodáva: „Osobne verím, že umelú inteligenciu vieme využiť na zníženie nákladov a získanie času. Jednoducho umelá inteligencia uľahčí život ľuďom i firmám.“

Spoločnosť vytvorila pilotný model prediktívneho predaja pre sieť supermarketov na Slovensku na základe historických predajov aj vonkajších vplyvov, ako sú napríklad počasie či termíny výplat, ceny pohonných hmôt, indexu spotrebiteľských cien. Cieľom bola optimalizácia objednávania tovaru tak, aby nič nechýbalo a nič sa nevyhodilo. „Odhadujeme, že supermarkety môžu ušetriť desiatky tisíc eur najmä preto, že nebudú vyhadzovať nepredané čerstvé potraviny a nebudú musieť zlacňovať,“ objasňuje Oružinský. „Zároveň budú efektívnejšie plánovať prácu predavačov. Na vykladanie 50 kilogramov zeleniny nepotrebujete toľko ľudí ako na vyloženie 200 kíl.“

Model je postavený na technológii strojového učenia Microsoft Machine Learning Studio a na cloudovom riešení Azure . „V dnešnej rýchlej dobe je podľa mňa zbytočné vyvíjať vlastné platformy, mať svoj vlastný server a na ňom niečo prevádzkovať. Potrebujete stabilný a dostatočný výpočtový výkon a to je presne to, čo Microsoft ponúka. Pre nás je to ideálne, prostredie je intuitívne, človek sa ho rýchlo naučí ovládať a môže v ňom okamžite pracovať,“ opisuje majiteľ AltTag výhody riešenia, ktoré si vybral pre svoj model, a dodáva, že oceňuje hlavne jednoduchosť a rýchlosť: „Prejsť milión dátových položiek modelu na tejto platforme trvá pár sekúnd.“

Hlavné zistenia z prieskumu:

  • 38 % dvojciferne rastúcich firiem aktívne zavádza AI.
  • Len 18 % pomalšie rastúcich firiem aktívne zavádza umelú inteligenciu.
  • 93 % dvojciferne rastúcich chce investovať do AI aj v rozhodovacích procesoch do troch rokov, polovica z nich (53 %) už v horizonte jedného roka.
  • 64 % jednociferne rastúcich firiem investuje do rozhodovacej AI až v horizonte 3 – 5 rokov.
  • Medzi tri hlavné oblasti, kde chcú dvojciferne rastúce firmy implementovať AI, patrí: rozhodovanie (53 %), optimalizácia (43 %), vývoj nových produktov (28 %).

Značky: