BMW Group v Lipsku je prvým automobilovým výrobným závodom na svete, ktorý skúšobne používa novo vyvinutú technológiu vodíkových horákov umožňujúcu prevádzku sušičiek lakovaných karosérií.

Nová technológia otvára cestu k zníženiu emisií CO2 z intenzívneho využívania fosílneho paliva – zemného plynu. Člen predstavenstva BMW AG Milan Nedeljković: „Ide o technologický míľnik v oblasti lakovacích technológií. Podčiarkuje našu inovatívnosť a odhodlanie urobiť výrobu ešte udržateľnejšou.“

Nedeljković a riaditeľka továrne BMW Group v Lipsku Petra Peterhänselová dnes spoločne uviedli do prevádzky prvý vodíkový horák pre sušičky lakovaných karosérií. Zvláštnosťou tohto systému je, že môže fungovať ako na vodík (H2), metán (CH4), tak na ich kombinácii.

Tento horák je tiež schopný počas prevádzky medzi týmito palivami prepínať. Spočiatku bude fungovať v skúšobnej prevádzke, kompletná linka na sušenie lakovaných karosérií bude prestavaná už v budúcom roku. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov budú postupne upravené aj zostávajúce horákové systémy, nová technológia tak bude nasadená vo všetkých 68 lakovacích oddeleniach továrne v Lipsku.

Inovatívne systémy flexibilných horákov boli vyvinuté v spolupráci s brémskou spoločnosťou Saacke, pričom integráciu bezpečnostného konceptu podporil Fraunhoferov inštitút IFF v Magdeburgu. Prechod na flexibilné horáky je základom pre to, aby bola továreň BMW Group v Lipsku energeticky úplne bez emisií CO2.

Udržateľnosť ako kľúčový prvok BMW iFACTORY

Zníženie emisií CO2 je jedným z hlavných cieľov BMW iFACTORY s prístupom LEAN. GREEN. DIGITAL. Zatiaľ čo udržateľnosť, optimálne využívanie zdrojov a cirkulárna ekonomika sú stredobodom stratégie GREEN, časť LEAN pracuje na efektívnej, presnej a vysoko flexibilnej výrobe. DIGITAL efektívne využíva digitalizáciu v oblasti dátovej vedy, umelej inteligencie a virtualizácie.

Aby bola spoločnosť BMW Group ešte udržateľnejšia, navrhuje špecifické riešenia na zníženie emisií CO2. Cieľom je obmedziť produkciu CO2 z výroby do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 o 80 %, a to nielen pomocou vodíka, ale aj využívaním energie z radu ďalších obnoviteľných zdrojov energie, o ktorých sa v súčasnosti uvažuje, ako je geotermálna energia či fotovoltaika. Rôzne riešenia budú nasadené spôsobom, ktorý bude pre danú lokalitu najvhodnejší.

Plány na pripojenie k vodíkovému potrubiu

Na prevádzku nových vodíkových horákových systémov bude potrebné potrubie, ktoré zaistí, že bude vždy k dispozícii dostatočné množstvo ekologického vodíka. V tomto prípade chce továreň v Lipsku využiť všetky možnosti, ktoré ponúka vznikajúci vodíkový priemysel v regióne.

V súčasnej dobe sa plánuje závod do polovice roku 2024 pripojiť k prvej čisto vodíkovej sieti. Potrubie dlhé asi dva kilometre ho prepojí s diaľkovým plynovodom južne od areálu. Potom bude závod spolu so svojimi partnermi v regióne napojený na regionálnu vodíkovú sieť, ktorá sa prepojí s celoštátnou a európskou vodíkovou infraštruktúrou.

Vodíková energia tiež v logistike vo vnútri závodu

Vodík je už dlho základným palivom logistiky vo vnútri závodu. V roku 2013 bola v areáli továrne inštalovaná prvá vnútorná vodíková čerpacia stanica v Nemecku, ktorá slúži na plnenie vysokozdvižných vozíkov a vlečných súprav používaných vo vnútri areálu. Dnes, takmer o desať rokov neskôr, má továreň v Lipsku najväčší vozový park v Nemecku s viac ako 130 vysokozdvižnými vozíkmi poháňanými vodíkovými palivovými článkami. V areáli je aj päť vodíkových staníc. Najnovšia z nich, ktorá je v súčasnej dobe v prevádzke, ponúka plne automatizované tankovanie.

BMW Group tiež spolupracuje so svojimi partnermi na testovaní vodíkových riešení na podporu dekarbonizácie dopravnej logistiky aj za bránami tovární a v súčasnej dobe sa podieľa na výskumných projektoch H2HAUL a HyCET. Vodík je sľubným palivom pre dopravnú logistiku, pretože umožňuje rýchle dopĺňanie paliva, vysokú nosnosť a flexibilnú použiteľnosť. Ponúka tiež veľký dojazd. Ekologický vodík, vyrábaný z energie z obnoviteľných zdrojov, súčasne v budúcnosti pripraví pôdu pre nízko uhlíkovú diaľkovú logistiku.

Projekt H2HAUL pracuje v Belgicku, Nemecku, Francúzsku a Švajčiarsku na vývoji a skúšobnej prevádzke 16 nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami a na inštalácii nových veľkokapacitných vodíkových čerpacích staníc pre spoľahlivé dodávky paliva. Projekt H2HAUL, ktorý sa začal v roku 2019, bude prebiehať po dobu piatich rokov, pričom Nemecko prispeje testovaním dvoch nákladných vozidiel na palivové články na prepravu medzi továrňami v Lipsku a Norimbergu.

V rámci projektu HyCET vedie BMW Group konzorcium, ktoré sa zaoberá vývojom a testovaním nákladných vozidiel so spaľovacími vodíkovými motormi. Projekt HyCET, ktorého financovanie vo výške 11,3 milióna eur schválilo Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a dopravu v septembri tohto roku, má za cieľ preukázať potenciál nákladných vozidiel s motormi pracujúcimi na princípe spaľovania vodíka v dopravnej logistike a zriadiť dve verejné vodíkové čerpacie stanice pre verejné použitie.

Továreň Lipsko – od začiatku zameraný na udržateľnosť

„Udržateľnosť má závod v Lipsku takpovediac vo svojej DNA,“ hovorí jej riaditeľka Petra Peterhänselová. „Efektívne a udržateľné procesy pre nás boli veľmi dôležité už pri plánovaní závodu a jedným z najviditeľnejších výsledkov sú štyri veterné turbíny, ktoré závod zásobujú elektrinou.“ Boli postavené v roku 2013 a dodávajú 10 MW energie (približne 26 GWh/rok). V roku 2017 nasledoval ďalší míľnik, keď bolo otvorené batériové úložisko pozostávajúce z až 700 použitých vysokonapäťových batérií z vozidiel BMW i3. Batéria slúži na ukladanie energie, napríklad z veterných elektrární. Ukladaním energie v areáli je možné zlepšovať hospodárenie s energiou a udržiavať stabilitu elektrickej siete.

Zdroje: BMW, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.