Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priemysel 4.0, ako sa označuje štvrtá priemyselná revolúcia, znamená integráciu počítačov, využitie automatizácie, robotizácie a inteligentných strojov do moderných výrobných zariadení. Jednoducho mení svet výroby k lepšiemu a prirodzene sa týka aj sveta elektromotorov a elektroprevodoviek. Aké benefity prináša výrobe?

Je isté, že Priemysel 4.0 mení tvár výroby i života, ako ho poznáme. Základ tvorí „čokoľvek inteligentné“. Vedie k inteligentnejším zariadeniam, inteligentnejším výrobným linkám, inteligentným sieťam aj inteligentnejšie pracujúcim elektromotorom na priemyselné využitie.

S ohľadom na turbulentné zmeny, prechod na automatizáciu a dopytom po efektívnejších robotických konštrukciách je nevyhnutné, aby sa oblasť konštrukcie elektromotorov držala na špičke.

Od jemných kusov až po väčšie zvárané kusy na montážne linky musia aj elektromotory Košice napĺňať staré príslovie – pracovať „múdrejšie“, nie ťažšie.

Zvýšená efektivita a produktivita

Výrobný závod môže s Priemyslom 4.0 dosiahnuť viac s rovnakými alebo menšími zdrojmi ako kedykoľvek predtým. Ľudský vstup je minimálny, stroje majú vylepšené systémy monitoringu a problémy s výrobou sa dokážu identifikovať a riešiť v reálnom čase vďaka adekvátnym údajom.

Nové technológie umožňujú ľahšie sledovanie každej časti výrobného procesu – od výrobnej dielne až po starostlivosť o klienta.

Pomocou množstva zozbieraných údajov, automatického vykazovania a prepojenia so softvérmi na správu zdrojov sa robia lepšie obchodné rozhodnutia. Tak napríklad dokážete kedykoľvek zistiť, aký výkon, teplotu a spotrebu má práve konkrétny elektromotor vo výrobe, prepojiť to s údajmi na prevádzke a následne s nimi pracovať v analytickom softvéri.

Zvyšovanie efektivityZdroj: elements.envato.com
Zvyšovanie efektivity

Úspora nákladov

Táto výhoda nesúvisí s počiatočnou investíciou, ktorá je pri zavádzaní riešení Priemyslu 4.0 rozsiahla. Zníženie nákladov začne inteligentný podnik vnímať po samotnom zavedení.

Efektívnejšie využívanie zdrojov, zníženie prestojov, urýchlenie výroby s lepšou kvalitou a menším odpadom či nižšie prevádzkové náklady patria k výhodám, ktoré získate vo výrobnou procese vďaka navzájom komunikujúcim zariadeniam či možnosťou vzdialeného ovládania elektromotorov a elektroprevodoviek.

Vyššia spokojnosť zákazníkov

Vylepšené výrobné procesy sa prejavia aj do skúsenosti zákazníkov. Rýchlejšie zistenie problematických výrobkov a odhalenie príčiny chýb umožňuje ich efektívnejšie odstránenie.

Pokiaľ sa celý výrobný proces detailne kontroluje, monitoruje a vyhodnocuje, samotné výrobky majú výnimočnú kvalitu. Prepojenie všetkých čiastkových procesov umožňuje vyrábať tak, aby napríklad bola zabezpečená výroba potrebného množstva frekvenčných meničov k odberu podľa požiadaviek zákazníkov.

Dokonalé riadenie dodávateľov

Technológie, procesy a systémy Priemyslu 4.0 podporujú dokonalý prehľad v celom dodávateľskom reťazci.

Dokáže identifikovať úzke miesta a ďalšie problémy skôr, ako to bude mať dopad na výstupy výrobnej linky. Zlepší sa schopnosť podniku reagovať na meniace sa podmienky na trhu a požiadavky klientov.

Komunikácia s dodávateľmiZdroj: elements.envato.com
Komunikácia s dodávateľmi

Efektívnejšie rozhodovanie

Množstvo precízne zbieraných a spracovaných údajov dovoľuje vedeniu spoločnosti robiť adekvátne rozhodnutia v prospech výroby i v prospech zákazníkov.

Lepšie a promptnejšie prijímanie rozhodnutí vedie k aktívnemu a flexibilnému plneniu potrieb zákazníkov, výrobe špeciálnych elektromotorov na mieru, ale aj možnosti držať vybrané množstvá elektroprevodoviek skladom.

Zvýšenie zisku ako konečný cieľ

Prirodzeným výsledkom zvýšenej kvality a efektivity, znížených nákladov a vyššej spokojnosti klientov je vyšší zisk.

Vďaka moderným technológiám sa tiež vyvíjajú inovatívne výrobky a závody sú schopné vyrábať personalizované produkty.

To znamená, že ak máte špeciálne požiadavky na elektromotory, elektromotory s prevodovkou či frekvenčné meniče, obráťte sa na výrobnú firmu vybavenú modernými technológiami. S prepojením na inteligentné riešenia a zbieraním kvalitných údajov bude adekvátne reagovať na vaše špecifické požiadavky.

Značky: