Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Kaspersky Lab si udržala v roku 2017 pozitívnu rastovú dynamiku a zvýšila svoje príjmy o 8 % pri účtovaní podľa neautidovaných IFRS štandardov na celkových 698 miliónov dolárov. Druhá polovica minulého roku bola pre spoločnosť mimoriadne náročná, keďže sa stala predmetom geopolitického boja, ako aj neopodstatnených a nepodložených obvinení. Partneri a zákazníci však prejavujú spoločnosti Kaspersky Lab aj naďalej dôveru, čo jej prinieslo ďalší úspešný rok z pohľadu biznisu. 

Na celkovom raste sa prejavila najmä vysoká výkonnosť spoločnosti Kaspersky Lab v rámci B2B segmentu (celkovo o 13 %) – čo predstavuje špecificky 30 % nárast v rámci segmentu veľkých podnikov,  61 % nárast v oblasti non-endpoint podpory, 41 % nárast príjmov z poskytovania služieb zameraných na sledovanie a vyšetrovanie kybernetických hrozieb (cybersecurity intelligence). Spoločnosť Kaspersky Lab pokračuje v rozširovaní svojho portfólia, zavádza nové a vylepšené riešenia zamerané na prevenciu, detekciu a reakciu na tie najsofistikovanejšie kybernetické hrozby, ako je napr. riešenie Endpoint Detection and Response, ako aj široké spektrum ďalších profesionálnych služieb. Medzi zákazníkmi Kaspersky Lab je v súčasnosti 69  firiem zo zoznamu Fortune 500.

V oblasti spotrebiteľského segmentu dosahuje spoločnosť Kaspersky Lab rovnako stabilné výsledky. Špeciálne vysoká výkonnosť v predaji digitálnych produktov sa rovnako pozitívne odrazila na zdravom raste v rámci celkových globálnych výsledkov spoločnosti.

„Pozitívne finančné výsledky našej spoločnosti za rok 2017 sú jasným dôkazom toho, že používatelia si vyberajú tie najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie produkty a služby na trhu, čo nás motivuje pokračovať v našom primárnom poslaní – poskytovať ochranu pred akýmikoľvek kybernetickými hrozbami bez ohľadu na ich pôvod. Napriek náročnej geopolitickej situácii, neopodstatneným a ničím nepodloženým obvineniam, ako aj pokusom zdiskreditovať naše obchodné aktivity, sa nám podarilo udržať si pozitívnu dynamiku rastu. Neustále vyvíjame a pracujeme na nových riešeniach a technológiách a sme si istí, že rok 2018 bude pre nás ešte produktívnejším,“ vyjadril sa Eugene Kaspersky, CEO spoločnosti Kaspersky Lab.

Geopolitické turbulencie sa prejavili najmä na spomalení výkonnosti na severoamerickom trhu, kde bol v rámci objednávok zaznamenaný pokles o 8 %. Celosvetovo sa výkonnosť spoločnosti vyvíjala podľa očakávaní, k najsilnejším regiónom patrili Latinská Amerika (+18 %), Rusko a CIS  (+34 %), región Stredný východ, Turecko a Afrika – META (+31 %) a tichomorský región – APAC (+11 %). Popri tom z p ohľadu dosiahnutých výsledkov zaznamenala spoločnosť mierny rast aj na japonskom trhu (+4 %), pričom Európa bola mierne pod očakávaniami z pohľadu dosiahnutých výsledkov (-2 %).

Na riešenie potenciálnych otázok súvisiacich so súčasnou geopolitickou situáciou, ako aj obáv, ktoré by mohli mať partneri a zákazníci Kaspersky Lab v súvislosti s produktmi, riešeniami  či postupmi, spustila spoločnosť Globálnu iniciatívu za transparentnosť. Iniciatíva vznikla s cieľom ešte viac zdôrazniť záväzok spoločnosti v oblasti dôvery, transparentnosti a spoľahlivosti, na ktorý spoločnosť kladie dôraz počas celej svojej vyše 20-ročnej histórie. V rámci tejto iniciatívy sa spoločnosť zaviazala poskytnúť svoj zdrojový kód na účely nezávislej analýzy, ako aj otvoriť prístup k softvérovým aktualizáciám a pravidlám detekcie hrozieb, a tiež nezávislú analýzu interných postupov s cieľom verifikovať integritu riešení a procesov spoločnosti. Súčasťou je aj zriadenie troch centier transparentnosti do roku 2020 v Ázii, Európe a Severnej Amerike a navýšenie odmeny za objavenie zraniteľností v produktoch Kaspersky Lab na 100 tisíc dolárov.

Značky: