Svet a spoločnosť sa vyvíjajú veľmi rýchlo.

Je preto dôležité vedieť správne reagovať na trendy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí. Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnosti, ktorú podporila Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, poukázala na problémy a ich možné riešenia, ktoré dokážu urobiť z Košického regiónu konkurencieschopné a atraktívne miesto pre obyvateľov východného Slovenska.

Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnostiZdroj: Košice IT Valley

„Keď sme pred 15. rokmi začali v Košiciach budovať IT priemysel a klaster, mali sme jasnú víziu, ktorej cieľom bolo vytvoriť z Košíc centrum excelencie IT priemyslu. Som rád, že naša vízia bola naplnená. No môžeme badať veľké zmeny v technológiách, v spoločenskom živote či v politike. Preto je pre lepšiu budúcnosť dôležité vedieť reagovať na tieto zmeny a redefinovať víziu. Je potrebné aktívne pristupovať k súčasným problémom, ktoré sú vlastne výzvou a príležitosťou, ktoré momentálne rieši aj klaster Košice IT Valley,“ uviedol Jozef Ondáš, ktorý pritiahol do Košíc niekoľko IT spoločností a je spoluzakladateľom klastra Košice IT Valley.

Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnostiZdroj: Košice IT Valley

Konferencia pozostávala z panelových debát, ktoré sa týkali rôznych tém. Tie sa zameriavali na zručnosti budúcnosti či inovačný ekosystém, ktorý je pre kraj rozhodujúci. Dôležitým faktorom úspešného regiónu sú však ľudia, ktorí ho tvoria.

„Kľúčom k tomu, aby sa tento región rozrastal a napredoval, sú mladí ľudia, ktorí sa tu rozhodnú zostať a meniť veci ku lepšiemu. Tak isto sú to aj tí, ktorí sa vrátia zo zahraničia a prinesú domov unikátne know-how a dokážu ho v regióne uplatniť. Títo ľudia sú pre región veľmi dôležití. Máme tu verejné inštitúcie, univerzity, nemocnice a súkromný sektor, ktoré sú často veľmi dobre prepojené, tým pádom spolupráce dokážu byť rýchlejšie uskutočniteľné, efektívne a s pozitívnym lokálnym dopadom,“ vysvetlila Veronika Hudzíková, ktorá vedie tím Research & Development v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Veronika sa okrem vyvíjania produktov pre DT ITSO SK venuje aj startupom. Aj preto diskutovala v panelovke na tému Inovačný ekosystém aj na východnom Slovensku.

Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnostiZdroj: Košice IT Valley

Otvorenie Európskeho Digitálneho Inovačného hubu Cassovium

Počas konferencie odštartovalo aj fungovanie nového Európskeho digitálneho inovačného hubu Cassovium, ktorý má pomôcť firmám a verejnému sektoru v košickom regióne s digitálnou transformáciou.

 „O lepšej budúcnosti regiónu môžeme hovoriť len vtedy, keď budeme vedieť zabezpečiť  konkurencieschopnosť pre ostatné firmy. Je to aj otázka digitalizácie, v ktorej niektoré firmy zaostávajú. Samozrejme, niektoré aktivity stoja nemalé financie, preto, ak bude mať firma záujem o konkrétne služby, bude ich vedieť poskytnúť práve Cassovium,“ uviedla Miriam Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.

Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnostiZdroj: Košice IT Valley

Služby, ktoré bude Európsky digitálny inovačný hub Cassovium poskytovať, by mali pomôcť malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám.

„Klaster bol aj je veľkou vzpruhou pre tento región. Mesto Košice sa snaží pomôcť tomuto sektoru, ktorý je atraktívny a perspektívny a tiež napomáha tomu, aby mladí ľudia neodchádzali z nášho mesta. Veľkou témou je prilákanie superpočítača do Košíc, spolu s univerzitami a privátnym sektorom sa snažíme vytvoriť unikátny projekt, ktorý by ponúkol tú najlepšiu možnosť pre jeho využívanie,“ dodal Marcel Gibóda, námestník primátora Košice.

Konferencia Budúcnosť regiónu – región budúcnostiZdroj: Košice IT Valley

Článok vznikol v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj: