Desiatky programátorov a IT špecialistov zo Slovenska sa pustilo do projektu, ktorý okrem lepšej zdravotnej starostlivosti o pacientov pomôže nemocniciam ušetriť peniaze.

A to možno až o desiatky percent. Systém z dielne Siemens Healthineers Slovensko, ktorý bude fungovať na báze umelej inteligencie, budú môcť využívať nemocnice po celom svete už koncom budúceho roka. Pre pacientov bude navyše k dispozícii mobilná aplikácia, v ktorej nájdu informácie o ich liečbe či hospitalizácii.

Softvérové systémy určené pre nemocnice v súčasnosti riešia čiastkové úlohy a navzájom nekomunikujú. To spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov a zbytočné predlžovanie liečby pacientov. Tento negatívny stav menia programátori a IT špecialisti zo Siemens Healthineers Slovensko. Projekt Patient Journey Management pomôže nemocniciam lepšie využívať vlastné zdroje v prospech pacienta. Na svete totiž zatiaľ neexistuje softvér, ktorý by komplexne spravoval procesy v zložitých podmienkach nemocničných zariadení.

Efektívna liečba a úspora nákladov

Poznáme to všetci a nie len zo slovenských nemocníc. Ste objednaný k lekárovi na vyšetrenie, ale to sa nemôže uskutočniť, lebo práve nie je k dispozícii potrebný prístroj. A naopak, keď už je k dispozícii, nikto vám tú informáciu neposunie ďalej a vy stále čakáte. Čakáte na špecialistu, čakáte na posteľ, čakáte na operačný zákrok,“ vysvetľuje Alexander Biháry zo spoločnosti Siemens Healhineers Slovensko. Návšteva nemocnice by pre pacienta bola omnoho kratšia a efektívnejšia, ak by tok informácií prebiehal tak, ako má a vyhradenie potrebných zdrojov prebehlo dopredu na základe dát a predikcií.

Výhody nového projektu pocítia aj lekári a nemocničný personál. Konkrétne  na lepšej organizácii práce a optimalizácii činností napríklad pri objednávaní pacientov či plánovaní služieb a operácií. Nový systém taktiež myslí na manažovanie pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a náhle zmeny súvisiace s pandémiou koronavírusu. Samotným nemocniciam môže systém podľa odhadov ušetriť až 30 % nákladov.

Aplikácia aj pre pacientov

Programátorom a IT špecialistom však ide aj o spokojnosť pacienta. „Chceme, aby mal informáciu, čo sa s ním bude diať od momentu, ako vstúpi do nemocnice. V každej chvíli bude pacientovi jasné, aké vyšetrenia a zákroky ho ešte čakajú a kedy sa predpokladá, že bude môcť ísť domov,“ sumarizuje Biháry. Pacientom sa skráti čas čakania na vyšetrenie a ich liečba bude efektívnejšia. „Pacienti budú mať všetky potrebné informácie o svojej diagnóze, priebehu liečby a pobyte v nemocnici k dispozícii v mobilnej aplikácii, ktorú pre nich pripravíme,“ dodáva.

Úspech slovenských programátorov

Spoločnosť Siemens Healthineers sa rozhodla vyvíjať tento produkt na Slovensku najmä kvôli dobrým skúsenostiam so slovenským tímom z minulosti. Malo by sa na ňom podieľať približne 50 softvérových inžinierov a testerov, ktorí budú spolupracovať so špičkovými tímami v Nemecku. Programátori budú v úzkom kontakte aj priamo so zdravotníckymi zariadeniami. Komplexný systém začínajú vyvíjať doslova v „bode nula“, v pilotnej fáze by však mohla začať slúžiť nemocniciam už na konci budúceho roka. Tím ľudí, ktorí budú na projekte pracovať sa v súčasnosti buduje a spoločnosť siemens Healthineers spustila náborovú kampaň. „Chceme dať príležitosť všetkým, ktorí sú aktívni, majú vášeň pre programovanie, chcú tvoriť a majú záujem byť od začiatku pri vývoji nového produktu, ktorý bude pomáhať ľuďom na celom svete,“ hovorí Biháry.

Úspech slovenských programátorov

Umelá inteligencia v službách lekárov

Prvky umelej inteligencie sú už dnes súčasťou mnohých lekárskych prístrojom a medicínski špecialisti vďaka nej dokážu ľuďom pomáhať omnoho efektívnejšie. Úlohe, ako jej možnosti čo najlepšie využiť pre pacientov sa už niekoľko rokov venujú práve špecialisti zo Siemens Healthineers na Slovensku.

Softvérové riešenia už dnes vedia špecialistom pomôcť s čítaním skenov z tomografu a upozorniť ich na potenciálne nebezpečné oblasti. Lekárom vyhľadajú relevantné odborné články, ktoré by mohli pomôcť pri konkrétnych symptómoch alebo porovnávajú priebeh liečby a úspešnosti s iným podobným pacientom.  „Využitie umelej inteligencie v zdravotníctve je naozaj široké. Populačné trendy, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ekonomické bariéry a zvyšujúce sa nároky pacientov. To všetko bude vyžadovať čoraz väčšiu mieru automatizácie zdravotníctva, ktorá bude často možná len s použitím metód umelej inteligencie,“ vysvetľuje Milan Unger, ktorý sa tejto oblasti v Siemens Healthineers venuje. Odhaľovanie chorôb a liečba pacientov je vďaka tomu omnoho efektívnejšia a rýchlejšia.

Ďalšie využitie umelá inteligencia nachádza napríklad pri robotických operáciách, ktoré zvyšujú úspešnosť liečby pri minimalizácii zásahu do organizmu. Jej možnosti v budúcnosti sú však omnoho väčšie. „Veľká časť výskumu sa venuje napríklad vývoju takzvaných digitálnych dvojičiek, ktoré by umožňovali vytvoriť  čo najvernejší model správania sa konkrétneho pacienta a na ňom simulovať priebeh liečby alebo predpovedať možné typy ochorení, ktorým by sa dalo predchádzať ešte pred tým, ako vzniknú,“ hovorí Unger.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.