Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Google pomocou svojej filantropickej vetvy Google.org podporí peňažným grantom slovenskú neziskovú organizáciu Manageria zastrešujúcu Teach for Slovakia už druhý raz. Ide o pokračovanie doterajšej spolupráce v rámci programu Hrdinovia internetu.

Tento program poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Doteraz bolo vyškolených vyše 150 slovenských učiteľov, pričom nová metodika výučby sa dostala k už viac ako 11-tisíc žiakom.

Úspešný program Hrdinovia internetu a spoluprácu s organizáciou Manageria podporí spoločnosť Google sumou 100-tisíc dolárov. V rámci druhého grantového obdobia je cieľom vyškoliť ďalších 675 učiteľov z celého Slovenska s dosahom na vyše 50-tisíc žiakov.

Okrem klasických školení učiteľov v programe Hrdinovia internetu, v ktorých sa bude naďalej pokračovať, sa budú realizovať aj otvorené webináre na vybrané témy, ktoré medzi vyučujúcimi najviac rezonujú. Webináre budú určené nielen pre absolventov školenia, ale budú otvorené pre všetkých pedagógov so záujmom o danú tému.

„Pozitívna spätná väzba od učiteľov na program Hrdinovia internetu nás len povzbudila v tom, aby sme pokračovali. Našou ďalšou víziou je budovať komunitu Hrdinov internetu pre učiteľov, ktorí si programom prešli, chystáme pre nich aj rôzne súťaže so zaujímavými odmenami. Vnímame tiež potrebu šírenia tém ohľadom digitálnej bezpečnosti detí na internete, preto naše aktivity neobmedzujeme len na školy, ale mienime ich zamerať aj na rôzne organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu s deťmi v školskom veku,“ hovorí Adriana Zarembová, projektová koordinátorka Hrdinov internetu a ambasádorka programu Teach for Slovakia.

Deti vo veku od 7 do 12 rokov sa učia zaobchádzať s citlivými dátami, rozpoznať šikanu či upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. V rámci učebného plánu je aj jedna dnes mimoriadne cenná lekcia venovaná rozpoznávaniu dôveryhodných informácií na internete a pomáha deťom pochopiť, že obsah, ktorý nájdu na internete, nemusí byť nevyhnutne ani pravdivý, ani spoľahlivý. Žiaci sa naučia napríklad odhadnúť hodnotu informačných zdrojov či vyhýbať sa nepodloženým tvrdeniam.

„Momentálne sme sa na hodinách informatiky zamerali na praktické úlohy, ktoré počas dištančného vzdelávania nebolo možné v domácom prostredí kvalitne odučiť. Postupne oboznamuje aj ďalších učiteľov s osnovami výučby, ukazujeme im výhody tohto programu a dokonca dostali Hrdinovia internetu svoj priestor už aj na triednických hodinách,“ hovorí Mgr. Etell Bučeková, učiteľka informatiky na ZŠ Zlatá v Rožňave a dodáva: „Ani dianie u našich susedov nám v žiadnom prípade nie je ľahostajné. S ťažkou témou šírenia dezinformácií a ich odhaľovania nám pomáha lekcia Nenaleť fejkom, v rámci ktorej sa snažíme nachádzať odpovede na otázky ako Je to skutočne pravda? či Ako na internete rozpoznať dezinformácie?“

Program Hrdinovia internetu bol vytvorený spoločnosťou Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií iKeepSafe a Online Family Safety Institute. Pomoc s realizáciou programu poskytuje nezisková organizácia Manageria prostredníctvom Teach for Slovakia spájajúceho ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Pre učiteľov, ktorí budú mať záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti kyberbezpečnosti, sú organizované online workshopy. Na školenia sa môžu učitelia hlásiť individuálne počas celého školského roka na stránke www.hrdinoviainternetu.org.

Značky: