Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podpísalo rámcovú zmluvu o poskytovaní elektronických komunikačných služieb so spoločnosťou SWAN, a.s..

Ide o projekt EDUNET_SK“, ktorý má priniesť lepší internet do škôl na celom Slovensku s centrálnym manažmentom virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy. Účelom projektu je podporiť distribúciu digitálneho vzdelávacieho obsahu, podporiť elektronické testovanie žiakov a zabezpečiť prístup k internetu s centrálnym manažmentom siete. V rámci tohto projektu budú na väčšine lokalít inštalované telekomunikačné zariadenia. Cieľom je poskytnúť pre slovenské školy Wi-Fi pripojenie vo vysokej kvalite a to tak, aby týmto internetom bol pokrytý celý priestor školy. Zároveň to má byť internet bezpečný a riadený tak, aby bol využívaný výhradne na edukačné účely.

Prvá objednávka obsahuje konkrétny počet lokalít s definovaním Služieb uvedených v zmluve s predpokladaným rozsahom 2000 pripojení typu A až X, v závislosti od záujmu škôl a školských zariadení prihlásiť sa do projektu EDUNET_SK a v závislosti od aktuálnych finančných možností a požiadaviek Objednávateľa.

Celková dohodnutá čiastka za realizáciu služieb je 64 428 186,14 eur. Zmluva bola zverejnená 4. 10. 2018 na Centrálnom registri zmlúv. 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.