Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technika je aj pre dievčatá – to je aktuálne motto Súkromnej SOŠ Automobilovej Duálna Akadémia, ktorá štartuje nový unikátny projekt, informačnú kampaň, pod názvom Som ExpertKA.

Cieľom je motivovať mladé dievčatá k štúdiu na Duálnej Akadémii a prilákať ich do sveta techniky, ktorý je dlhodobo najmä mužskou doménou. Viac žien v technologických oblastiach tak zvýši nielen diverzitu pracovných tímov, ale prinesie aj nové nápady, postupy a empatiu.

V Duálnej Akadémii aktuálne študuje 11 dievčat z približne 350 študentov, a to aj napriek tomu, že sú všetky technické smery vhodné aj pre dievčatá. Stredná škola chce preto cielenou komunikáciou a motivačnými aktivitami docieliť zvýšenie záujmu dievčat o štúdium techniky. Verí, že prostredníctvom popularizácie tohto štúdia a odstraňovaním predsudkov v spoločnosti, medzi rodičmi a aj medzi dievčatami, priláka na technické smery viac dievčat. Zároveň zlepšením podmienok pre dievčatá priamo v Duálnej Akadémii podporí ich inklúziu do prevažujúceho chlapčenského prostredia.

V priestoroch školy bol projekt komunikovaný a predstavený na biznis raňajkách viacerými vzácnymi hosťami a hostkami, ktorým záleží na zmene a ktorí vidia veľký potenciál v zlepšovaní študijných podmienok a zrovnoprávňovaní postavenia žien nielen v technickom odvetví. Biznis raňajky sa niesli v príjemnom, ale zároveň i profesionálnom duchu. Okrem samotného projektu prebiehala v priestoroch aj panelová diskusia o rodovej diverzite na pracovisku a zastúpení pohlaví v prostredí techniky a manažmentu.

Projekt „Som ExpertKA“ šíri osvetu a motivuje dievčatá k štúdiu technických odborovZdroj: DuálnaAkadémia
Projekt „Som ExpertKA“ šíri osvetu a motivuje dievčatá k štúdiu technických odborov

Do diskusie sa zapojili panelisti ako Dagmar Wittgrúberová – vedúca útvaru manažmentu zdravia vo Volkswagen Slovensko, Peter Grňo – CEO v Blumenbecker Slovakia, ale aj zástupcovia vzdelávacej inštitúcie – predsedníčka Duálnej Akadémie Renáta Valeková, absolventka DA a zamestnankyňa Volkswagen Dáša Biziková a v neposlednom rade Olívia Zacharová, prváčka – autotronička, ktorá je zároveň aj tvárou projektu Som ExpertKA. Prítomné boli aj zástupkyne Nadácie Volkswagen Slovakia, Lenka Michalík Holešová a Alexandra Pappová. Informačnú kampaň Som ExpertKA Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje finančne od marca 2023.

Viacerí účastníci biznis raňajok sa zhodli, že by sa do projektu Som ExpertKA radi zapojili, nakoľko v ňom vidia veľký potenciál a možné pozitívne výsledky nielen pre Duálnu Akadémiu, ale pre školstvo ako také.

Značky: